ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥


ik ōunkār sat nām karatā purakh nirabhau niravair akāl mūrat ajūnī saibhan gur prasād .

 • One Universal Creator God. The Name Is Truth. Creative Being Personified. No Fear. No Hatred. Image Of The Undying, Beyond Birth, Self-Existent. By Guru's Grace ~

1 Jap Ji Sahib (Song Of The Soul)

॥ ਜਪੁ ॥


. jap .

 • Chant And Meditate:

1 Jap Ji Sahib (Song Of The Soul)

ਆਦਿ ਸਚੁ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚੁ ॥


ād sach jugād sach .

 • True In The Primal Beginning. True Throughout The Ages.

1 Jap Ji Sahib (Song Of The Soul)

ਹੈ ਭੀ ਸਚੁ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚੁ ॥੧॥


hai bhī sach nānak hōsī bhī sach .1.

 • True Here And Now. O Nanak, Forever And Ever True. ||1||

1 Jap Ji Sahib (Song Of The Soul)

ਸੋਚੈ ਸੋਚਿ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲਖ ਵਾਰ ॥


sōchai sōch n hōvaī jē sōchī lakh vār .

 • By thinking, He cannot be reduced to thought, even by thinking hundreds of thousands of times.

2 Jap Ji Sahib (Song Of The Soul)

ਚੁਪੈ ਚੁਪ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਲਾਇ ਰਹਾ ਲਿਵ ਤਾਰ ॥


chupai chup n hōvaī jē lāi rahā liv tār .

 • By remaining silent, inner silence is not obtained, even by remaining lovingly absorbed deep within.

2 Jap Ji Sahib (Song Of The Soul)

ਭੁਖਿਆ ਭੁਖ ਨ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆ ਭਾਰ ॥


bhukhiā bhukh n utarī jē bannā purīā bhār .

 • The hunger of the hungry is not appeased, even by piling up loads of worldly goods.

2 Jap Ji Sahib (Song Of The Soul)

ਸਹਸ ਸਿਆਣਪਾ ਲਖ ਹੋਹਿ ਤ ਇਕ ਨ ਚਲੈ ਨਾਲਿ ॥


sahas siānapā lakh hōh t ik n chalai nāl .

 • Hundreds of thousands of clever tricks, but not even one of them will go along with you in the end.

2 Jap Ji Sahib (Song Of The Soul)

ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਤੁਟੈ ਪਾਲਿ ॥


kiv sachiārā hōīai kiv kūrai tutai pāl .

 • So how can you become truthful? And how can the veil of illusion be torn away?

2 Jap Ji Sahib (Song Of The Soul)

ਹੁਕਮਿ ਰਜਾਈ ਚਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲਿ ॥੧॥


hukam rajāī chalanā nānak likhiā nāl .1.

 • O Nanak, it is written that you shall obey the Hukam of His Command, and walk in the Way of His Will. ||1||

2 Jap Ji Sahib (Song Of The Soul)

ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨਿ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮੁ ਨ ਕਹਿਆ ਜਾਈ ॥


hukamī hōvan ākār hukam n kahiā jāī .

 • By His Command, bodies are created; His Command cannot be described.

3 Jap Ji Sahib (Song Of The Soul)

ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨਿ ਜੀਅ ਹੁਕਮਿ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ ॥


hukamī hōvan jī hukam milai vadiāī .

 • By His Command, souls come into being; by His Command, glory and greatness are obtained.

3 Jap Ji Sahib (Song Of The Soul)

ਹੁਕਮੀ ਉਤਮੁ ਨੀਚੁ ਹੁਕਮਿ ਲਿਖਿ ਦੁਖ ਸੁਖ ਪਾਈਅਹਿ ॥


hukamī utam nīch hukam likh dukh sukh pāīah .

 • By His Command, some are high and some are low; by His Written Command, pain and pleasure are obtained.

3 Jap Ji Sahib (Song Of The Soul)

ਇਕਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸੀਸ ਇਕਿ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈਅਹਿ ॥


ikanā hukamī bakhasīs ik hukamī sadā bhavāīah .

 • Some, by His Command, are blessed and forgiven; others, by His Command, wander aimlessly forever.

3 Jap Ji Sahib (Song Of The Soul)

ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰਿ ਸਭੁ ਕੋ ਬਾਹਰਿ ਹੁਕਮ ਨ ਕੋਇ ॥


hukamai andar sabh kō bāhar hukam n kōi .

 • Everyone is subject to His Command; no one is beyond His Command.

3 Jap Ji Sahib (Song Of The Soul)

ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁਝੈ ਤ ਹਉਮੈ ਕਹੈ ਨ ਕੋਇ ॥੨॥


nānak hukamai jē bujhai t haumai kahai n kōi .2.

 • O Nanak, one who understands His Command, does not speak in ego. ||2||

3 Jap Ji Sahib (Song Of The Soul)

ਗਾਵੈ ਕੋ ਤਾਣੁ ਹੋਵੈ ਕਿਸੈ ਤਾਣੁ ॥


gāvai kō tān hōvai kisai tān .

 • Some sing of His Power-who has that Power?

4 Jap Ji Sahib (Song Of The Soul)

ਗਾਵੈ ਕੋ ਦਾਤਿ ਜਾਣੈ ਨੀਸਾਣੁ ॥


gāvai kō dāt jānai nīsān .

 • Some sing of His Gifts, and know His Sign and Insignia.

4 Jap Ji Sahib (Song Of The Soul)

ਗਾਵੈ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆ ਚਾਰ ॥


gāvai kō gun vadiāīā chār .

 • Some sing of His Glorious Virtues, Greatness and Beauty.

4 Jap Ji Sahib (Song Of The Soul)

ਗਾਵੈ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਮੁ ਵੀਚਾਰੁ ॥


gāvai kō vidiā vikham vīchār .

 • Some sing of knowledge obtained of Him, through difficult philosophical studies.

4 Jap Ji Sahib (Song Of The Soul)

ਗਾਵੈ ਕੋ ਸਾਜਿ ਕਰੇ ਤਨੁ ਖੇਹ ॥


gāvai kō sāj karē tan khēh .

 • Some sing that He fashions the body, and then again reduces it to dust.

4 Jap Ji Sahib (Song Of The Soul)

ਗਾਵੈ ਕੋ ਜੀਅ ਲੈ ਫਿਰਿ ਦੇਹ ॥


gāvai kō jī lai phir dēh .

 • Some sing that He takes life away, and then again restores it.

4 Jap Ji Sahib (Song Of The Soul)

ਗਾਵੈ ਕੋ ਜਾਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰਿ ॥


gāvai kō jāpai disai dūr .

 • Some sing that He seems so very far away.

4 Jap Ji Sahib (Song Of The Soul)

Based on Bootstrap | Data Source Sikher.com | About