ਤੁਖਾਰੀ ਛੰਤ ਮਹਲਾ ੧ ਬਾਰਹ ਮਾਹਾ


tukhārī shant mahalā 1 bārah māhā

 • Tukhaari Chhant, First Mehl, Baarah Maahaa ~ The Twelve Months:

2809 Tukhari - Barah Maha (The Twelve Months)

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥


ik ōunkār satigur prasād .

 • One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

2809 Tukhari - Barah Maha (The Twelve Months)

ਤੂ ਸੁਣਿ ਕਿਰਤ ਕਰੰਮਾ ਪੁਰਬਿ ਕਮਾਇਆ ॥ ਸਿਰਿ ਸਿਰਿ ਸੁਖ ਸਹੰਮਾ ਦੇਹਿ ਸੁ ਤੂ ਭਲਾ ॥


tū sun kirat karanmā purab kamāiā . sir sir sukh sahanmā dēh s tū bhalā .

 • Listen: according to the karma of their past actions, each and every person experiences happiness or sorrow; whatever You give, Lord, is good.

2809 Tukhari - Barah Maha (The Twelve Months)

ਹਰਿ ਰਚਨਾ ਤੇਰੀ ਕਿਆ ਗਤਿ ਮੇਰੀ ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਘੜੀ ਨ ਜੀਵਾ ॥


har rachanā tērī kiā gat mērī har bin gharī n jīvā .

 • O Lord, the Created Universe is Yours; what is my condition? Without the Lord, I cannot survive, even for an instant.

2809 Tukhari - Barah Maha (The Twelve Months)

ਪ੍ਰਿਅ ਬਾਝੁ ਦੁਹੇਲੀ ਕੋਇ ਨ ਬੇਲੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਵਾਂ ॥


pri bājh duhēlī kōi n bēlī guramukh anmrit pīvānh .

 • Without my Beloved, I am miserable; I have no friend at all. As Gurmukh, I drink in the Ambrosial Nectar.

2809 Tukhari - Barah Maha (The Twelve Months)

ਰਚਨਾ ਰਾਚਿ ਰਹੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭ ਮਨਿ ਕਰਮ ਸੁਕਰਮਾ ॥


rachanā rāch rahē nirankārī prabh man karam sukaramā .

 • The Formless Lord is contained in His Creation. To obey God is the best course of action.

2809 Tukhari - Barah Maha (The Twelve Months)

ਨਾਨਕ ਪੰਥੁ ਨਿਹਾਲੇ ਸਾ ਧਨ ਤੂ ਸੁਣਿ ਆਤਮ ਰਾਮਾ ॥੧॥


nānak panth nihālē sā dhan tū sun ātam rāmā .1.

 • O Nanak, the soul-bride is gazing upon Your Path; please listen, O Supreme Soul. ||1||

2809 Tukhari - Barah Maha (The Twelve Months)

ਬਾਬੀਹਾ ਪ੍ਰਿਉ ਬੋਲੇ ਕੋਕਿਲ ਬਾਣੀਆ ॥


bābīhā priu bōlē kōkil bānīā .

 • The rainbird cries out, "Pri-o! Beloved!", and the song-bird sings the Lord's Bani.

2809 Tukhari - Barah Maha (The Twelve Months)

ਸਾ ਧਨ ਸਭਿ ਰਸ ਚੋਲੈ ਅੰਕਿ ਸਮਾਣੀਆ ॥


sā dhan sabh ras chōlai ank samānīā .

 • The soul-bride enjoys all the pleasures, and merges in the Being of her Beloved.

2809 Tukhari - Barah Maha (The Twelve Months)

ਹਰਿ ਅੰਕਿ ਸਮਾਣੀ ਜਾ ਪ੍ਰਭ ਭਾਣੀ ਸਾ ਸੋਹਾਗਣਿ ਨਾਰੇ ॥


har ank samānī jā prabh bhānī sā sōhāgan nārē .

 • She merges into the Being of her Beloved, when she becomes pleasing to God; she is the happy, blessed soul-bride.

2809 Tukhari - Barah Maha (The Twelve Months)

ਨਵ ਘਰ ਥਾਪਿ ਮਹਲ ਘਰੁ ਊਚਉ ਨਿਜ ਘਰਿ ਵਾਸੁ ਮੁਰਾਰੇ ॥


nav ghar thāp mahal ghar ūchau nij ghar vās murārē .

 • Establishing the nine houses, and the Royal Mansion of the Tenth Gate above them, the Lord dwells in that home deep within the self.

2809 Tukhari - Barah Maha (The Twelve Months)

ਸਭ ਤੇਰੀ ਤੂ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਨਿਸਿ ਬਾਸੁਰ ਰੰਗਿ ਰਾਵੈ ॥


sabh tērī tū mērā prītam nis bāsur rang rāvai .

 • All are Yours, You are my Beloved; night and day, I celebrate Your Love.

2809 Tukhari - Barah Maha (The Twelve Months)

ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਿਉ ਪ੍ਰਿਉ ਚਵੈ ਬਬੀਹਾ ਕੋਕਿਲ ਸਬਦਿ ਸੁਹਾਵੈ ॥੨॥


nānak priu priu chavai babīhā kōkil sabad suhāvai .2.

 • O Nanak, the rainbird cries out, "Pri-o! Pri-o! Beloved! Beloved!" The song-bird is embellished with the Word of the Shabad. ||2||

2809 Tukhari - Barah Maha (The Twelve Months)

ਤੂ ਸੁਣਿ ਹਰਿ ਰਸ ਭਿੰਨੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਪਣੇ ॥


tū sun har ras bhinnē prītam āpanē .

 • Please listen, O my Beloved Lord - I am drenched with Your Love.

2809 Tukhari - Barah Maha (The Twelve Months)

ਮਨਿ ਤਨਿ ਰਵਤ ਰਵੰਨੇ ਘੜੀ ਨ ਬੀਸਰੈ ॥


man tan ravat ravannē gharī n bīsarai .

 • My mind and body are absorbed in dwelling on You; I cannot forget You, even for an instant.

2809 Tukhari - Barah Maha (The Twelve Months)

ਕਿਉ ਘੜੀ ਬਿਸਾਰੀ ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਹਉ ਜੀਵਾ ਗੁਣ ਗਾਏ ॥


kiu gharī bisārī hau balihārī hau jīvā gun gāē .

 • How could I forget You, even for an instant? I am a sacrifice to You; singing Your Glorious Praises, I live.

2809 Tukhari - Barah Maha (The Twelve Months)

ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਹਉ ਕਿਸੁ ਕੇਰਾ ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਰਹਣੁ ਨ ਜਾਏ ॥


nā kōī mērā hau kis kērā har bin rahan n jāē .

 • No one is mine; unto whom do I belong? Without the Lord, I cannot survive.

2809 Tukhari - Barah Maha (The Twelve Months)

ਓਟ ਗਹੀ ਹਰਿ ਚਰਣ ਨਿਵਾਸੇ ਭਏ ਪਵਿਤ੍ਰ ਸਰੀਰਾ ॥


ōt gahī har charan nivāsē bhaē pavitr sarīrā .

 • I have grasped the Support of the Lord's Feet; dwelling there, my body has become immaculate.

2809 Tukhari - Barah Maha (The Twelve Months)

ਨਾਨਕ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਦੀਰਘ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਮਨੁ ਧੀਰਾ ॥੩॥


nānak drisat dīragh sukh pāvai gur sabadī man dhīrā .3.

 • O Nanak, I have obtained profound insight, and found peace; my mind is comforted by the Word of the Guru's Shabad. ||3||

2809 Tukhari - Barah Maha (The Twelve Months)

ਬਰਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰ ਬੂੰਦ ਸੁਹਾਵਣੀ ॥


barasai anmrit dhār būnd suhāvanī .

 • The Ambrosial Nectar rains down on us! Its drops are so delightful!

2809 Tukhari - Barah Maha (The Twelve Months)

ਸਾਜਨ ਮਿਲੇ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ਹਰਿ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਬਣੀ ॥


sājan milē sahaj subhāi har siu prīt banī .

 • Meeting the Guru, the Best Friend, with intuitive ease, the mortal falls in love with the Lord.

2809 Tukhari - Barah Maha (The Twelve Months)

ਹਰਿ ਮੰਦਰਿ ਆਵੈ ਜਾ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਧਨ ਊਭੀ ਗੁਣ ਸਾਰੀ ॥


har mandar āvai jā prabh bhāvai dhan ūbhī gun sārī .

 • The Lord comes into the temple of the body, when it pleases God's Will; the soul-bride rises up, and sings His Glorious Praises.

2809 Tukhari - Barah Maha (The Twelve Months)

ਘਰਿ ਘਰਿ ਕੰਤੁ ਰਵੈ ਸੋਹਾਗਣਿ ਹਉ ਕਿਉ ਕੰਤਿ ਵਿਸਾਰੀ ॥


ghar ghar kant ravai sōhāgan hau kiu kant visārī .

 • In each and every home, the Husband Lord ravishes and enjoys the happy soul-brides; so why has He forgotten me?

2809 Tukhari - Barah Maha (The Twelve Months)

ਉਨਵਿ ਘਨ ਛਾਏ ਬਰਸੁ ਸੁਭਾਏ ਮਨਿ ਤਨਿ ਪ੍ਰੇਮੁ ਸੁਖਾਵੈ ॥


unav ghan shāē baras subhāē man tan prēm sukhāvai .

 • The sky is overcast with heavy, low-hanging clouds; the rain is delightful, and my Beloved's Love is pleasing to my mind and body.

2809 Tukhari - Barah Maha (The Twelve Months)

ਨਾਨਕ ਵਰਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਘਰਿ ਆਵੈ ॥੪॥


nānak varasai anmrit bānī kar kirapā ghar āvai .4.

 • O Nanak, the Ambrosial Nectar of Gurbani rains down; the Lord, in His Grace, has come into the home of my heart. ||4||

2809 Tukhari - Barah Maha (The Twelve Months)

ਚੇਤੁ ਬਸੰਤੁ ਭਲਾ ਭਵਰ ਸੁਹਾਵੜੇ ॥


chēt basant bhalā bhavar suhāvarē .

 • In the month of Chayt, the lovely spring has come, and the bumble bees hum with joy.

2809 Tukhari - Barah Maha (The Twelve Months)

Based on Bootstrap | Data Source Sikher.com | About