ਰਾਗੁ ਕਲਿਆਨ ਮਹਲਾ ੪


rāg kaliān mahalā 4

 • Raag Kalyaan, Fourth Mehl:

3464 Kalian

ੴ ਸਤਿਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥


ik ōunkār satinām karatā purakh nirabhau niravair akāl mūrat ajūnī saibhan gur prasād .

 • One Universal Creator God. Truth Is The Name. Creative Being Personified. No Fear. No Hatred. Image Of The Undying. Beyond Birth. Self-Existent. By Guru's Grace:

3464 Kalian

ਰਾਮਾ ਰਮ ਰਾਮੈ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥


rāmā ram rāmai ant n pāiā .

 • The Lord, the Beauteous Lord - no one has found His limits.

3464 Kalian

ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਪ੍ਰਤਿਪਾਰੇ ਤੁਮਰੇ ਤੂ ਬਡ ਪੁਰਖੁ ਪਿਤਾ ਮੇਰਾ ਮਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥


ham bārik pratipārē tumarē tū bad purakh pitā mērā māiā .1. rahāu .

 • I am a child - You cherish and sustain me. You are the Great Primal Being, my Mother and Father. ||1||Pause||

3464 Kalian

ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਅਸੰਖ ਅਗਮ ਹਹਿ ਅਗਮ ਅਗਮ ਹਰਿ ਰਾਇਆ ॥


har kē nām asankh agam hah agam agam har rāiā .

 • The Names of the Lord are Countless and Unfathomable. My Sovereign Lord is Unfathomable and Incomprehensible.

3464 Kalian

ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਸੁਰਤਿ ਬਹੁ ਕੀਨੀ ਇਕੁ ਤਿਲੁ ਨਹੀ ਕੀਮਤਿ ਪਾਇਆ ॥੧॥


gunī giānī surat bah kīnī ik til nahī kīmat pāiā .1.

 • The virtuous and the spiritual teachers have given it great thought, but they have not found even an iota of His Value. ||1||

3464 Kalian

ਗੋਬਿਦ ਗੁਣ ਗੋਬਿਦ ਸਦ ਗਾਵਹਿ ਗੁਣ ਗੋਬਿਦ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥


gōbid gun gōbid sad gāvah gun gōbid ant n pāiā .

 • They sing the Glorious Praises of the Lord, the Lord of the Universe forever. They sing the Glorious Praises of the Lord of the Universe, but they do not find His limits.

3464 Kalian

ਤੂ ਅਮਿਤਿ ਅਤੋਲੁ ਅਪਰੰਪਰ ਸੁਆਮੀ ਬਹੁ ਜਪੀਐ ਥਾਹ ਨ ਪਾਇਆ ॥੨॥


tū amit atōl aparanpar suāmī bah japīai thāh n pāiā .2.

 • You are Immeasurable, Unweighable, and Infinite, O Lord and Master; no matter how much one may meditate on You, Your Depth cannot be fathomed. ||2||

3464 Kalian

ਉਸਤਤਿ ਕਰਹਿ ਤੁਮਰੀ ਜਨ ਮਾਧੌ ਗੁਨ ਗਾਵਹਿ ਹਰਿ ਰਾਇਆ ॥


usatat karah tumarī jan mādhau gun gāvah har rāiā .

 • Lord, Your humble servants praise You, singing Your Glorious Praises, O Sovereign Lord.

3464 Kalian

ਤੁਮ੍ਹ ਜਲ ਨਿਧਿ ਹਮ ਮੀਨੇ ਤੁਮਰੇ ਤੇਰਾ ਅੰਤੁ ਨ ਕਤਹੂ ਪਾਇਆ ॥੩॥


tumh jal nidh ham mīnē tumarē tērā ant n katahū pāiā .3.

 • You are the ocean of water, and I am Your fish. No one has ever found Your limits. ||3||

3464 Kalian

ਜਨ ਕਉ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਹੁ ਮਧਸੂਦਨ ਹਰਿ ਦੇਵਹੁ ਨਾਮੁ ਜਪਾਇਆ ॥


jan kau kripā karah madhasūdan har dēvah nām japāiā .

 • Please be Kind to Your humble servant, Lord; please bless me with the meditation of Your Name.

3464 Kalian

ਮੈ ਮੂਰਖ ਅੰਧੁਲੇ ਨਾਮੁ ਟੇਕ ਹੈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਇਆ ॥੪॥੧॥


mai mūrakh andhulē nām tēk hai jan nānak guramukh pāiā .4.1.

 • I am a blind fool; Your Name is my only Support. Servant Nanak, as Gurmukh, has found it. ||4||1||

3464 Kalian

ਕਲਿਆਨੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥


kaliān mahalā 4 .

 • Kalyaan, Fourth Mehl:

3465 Kalian

ਹਰਿ ਜਨੁ ਗੁਨ ਗਾਵਤ ਹਸਿਆ ॥


har jan gun gāvat hasiā .

 • The humble servant of the Lord sings the Lord's Praise, and blossoms forth.

3465 Kalian

ਹਰਿ ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਬਨੀ ਮਤਿ ਗੁਰਮਤਿ ਧੁਰਿ ਮਸਤਕਿ ਪ੍ਰਭਿ ਲਿਖਿਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥


har har bhagat banī mat guramat dhur masatak prabh likhiā .1. rahāu .

 • My intellect is embellished with devotion to the Lord, Har, Har, through the Guru's Teachings. This is the destiny which God has recorded on my forehead. ||1||Pause||

3465 Kalian

ਗੁਰ ਕੇ ਪਗ ਸਿਮਰਉ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਮਨਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਬਸਿਆ ॥


gur kē pag simarau din rātī man har har har basiā .

 • I meditate in remembrance on the Guru's Feet, day and night. The Lord, Har, Har, Har, comes to dwell in my mind.

3465 Kalian

ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਕੀਰਤਿ ਜਗਿ ਸਾਰੀ ਘਸਿ ਚੰਦਨੁ ਜਸੁ ਘਸਿਆ ॥੧॥


har har har kīrat jag sārī ghas chandan jas ghasiā .1.

 • The Praise of the Lord, Har, Har, Har, is Excellent and Sublime in this world. His Praise is the sandalwood paste which I rub. ||1||

3465 Kalian

ਹਰਿ ਜਨ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਲਿਵ ਲਾਈ ਸਭਿ ਸਾਕਤ ਖੋਜਿ ਪਇਆ ॥


har jan har har har liv lāī sabh sākat khōj paiā .

 • The humble servant of the Lord is lovingly attuned to the Lord, Har, Har, Har; all the faithless cynics pursue him.

3465 Kalian

ਜਿਉ ਕਿਰਤ ਸੰਜੋਗਿ ਚਲਿਓ ਨਰ ਨਿੰਦਕੁ ਪਗੁ ਨਾਗਨਿ ਛੁਹਿ ਜਲਿਆ ॥੨॥


jiu kirat sanjōg chaliō nar nindak pag nāgan shuh jaliā .2.

 • The slanderous person acts in accordance with the record of his past deeds; his foot trips over the snake, and he is stung by its bite. ||2||

3465 Kalian

ਜਨ ਕੇ ਤੁਮ੍ਹ ਹਰਿ ਰਾਖੇ ਸੁਆਮੀ ਤੁਮ੍ਹ ਜੁਗਿ ਜੁਗਿ ਜਨ ਰਖਿਆ ॥


jan kē tumh har rākhē suāmī tumh jug jug jan rakhiā .

 • O my Lord and Master, You are the Saving Grace, the Protector of Your humble servants. You protect them, age after age.

3465 Kalian

ਕਹਾ ਭਇਆ ਦੈਤਿ ਕਰੀ ਬਖੀਲੀ ਸਭ ਕਰਿ ਕਰਿ ਝਰਿ ਪਰਿਆ ॥੩॥


kahā bhaiā dait karī bakhīlī sabh kar kar jhar pariā .3.

 • What does it matter, if a demon speaks evil? By doing so, he only gets frustrated. ||3||

3465 Kalian

ਜੇਤੇ ਜੀਅ ਜੰਤ ਪ੍ਰਭਿ ਕੀਏ ਸਭਿ ਕਾਲੈ ਮੁਖਿ ਗ੍ਰਸਿਆ ॥


jētē jī jant prabh kīē sabh kālai mukh grasiā .

 • All the beings and creatures created by God are caught in the mouth of Death.

3465 Kalian

ਹਰਿ ਜਨ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭਿ ਰਾਖੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਰਨਿ ਪਇਆ ॥੪॥੨॥


har jan har har har prabh rākhē jan nānak saran paiā .4.2.

 • The humble servants of the Lord are protected by the Lord God, Har, Har, Har; servant Nanak seeks His Sanctuary. ||4||2||

3465 Kalian

ਕਲਿਆਨ ਮਹਲਾ ੪ ॥


kaliān mahalā 4 .

 • Kalyaan, Fourth Mehl:

3466 Kalian

Based on Bootstrap | Data Source Sikher.com | About