ੴ ਸਤਿਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥


ik ōunkār satinām karatā purakh nirabhau niravair akāl mūrat ajūnī saibhan gur prasād .

 • One Universal Creator God. Truth Is The Name. Creative Being Personified. No Fear. No Hatred. Image Of The Undying. Beyond Birth. Self-Existent. By Guru's Grace:

3487 Parbhati

ਰਾਗੁ ਪਰਭਾਤੀ ਬਿਭਾਸ ਮਹਲਾ ੧ ਚਉਪਦੇ ਘਰੁ ੧ ॥


rāg parabhātī bibhās mahalā 1 chaupadē ghar 1 .

 • Raag Parbhaatee Bibhaas, First Mehl, Chau-Padas, First House:

3487 Parbhati

ਨਾਇ ਤੇਰੈ ਤਰਣਾ ਨਾਇ ਪਤਿ ਪੂਜ ॥


nāi tērai taranā nāi pat pūj .

 • Your Name carries us across; Your Name brings respect and worship.

3487 Parbhati

ਨਾਉ ਤੇਰਾ ਗਹਣਾ ਮਤਿ ਮਕਸੂਦੁ ॥


nāu tērā gahanā mat makasūd .

 • Your Name embellishes us; it is the object of the awakened mind.

3487 Parbhati

ਨਾਇ ਤੇਰੈ ਨਾਉ ਮੰਨੇ ਸਭ ਕੋਇ ॥


nāi tērai nāu mannē sabh kōi .

 • Your Name brings honor to everyone's name.

3487 Parbhati

ਵਿਣੁ ਨਾਵੈ ਪਤਿ ਕਬਹੁ ਨ ਹੋਇ ॥੧॥


vin nāvai pat kabah n hōi .1.

 • Without Your Name, no one is ever respected. ||1||

3487 Parbhati

ਅਵਰ ਸਿਆਣਪ ਸਗਲੀ ਪਾਜੁ ॥


avar siānap sagalī pāj .

 • All other clever tricks are just for show.

3487 Parbhati

ਜੈ ਬਖਸੇ ਤੈ ਪੂਰਾ ਕਾਜੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥


jai bakhasē tai pūrā kāj .1. rahāu .

 • Whoever the Lord blesses with forgiveness - his affairs are perfectly resolved. ||1||Pause||

3487 Parbhati

ਨਾਉ ਤੇਰਾ ਤਾਣੁ ਨਾਉ ਦੀਬਾਣੁ ॥


nāu tērā tān nāu dībān .

 • Your Name is my strength; Your Name is my support.

3487 Parbhati

ਨਾਉ ਤੇਰਾ ਲਸਕਰੁ ਨਾਉ ਸੁਲਤਾਨੁ ॥


nāu tērā lasakar nāu sulatān .

 • Your Name is my army; Your Name is my king.

3487 Parbhati

ਨਾਇ ਤੇਰੈ ਮਾਣੁ ਮਹਤ ਪਰਵਾਣੁ ॥


nāi tērai mān mahat paravān .

 • Your Name brings honor, glory and approval.

3487 Parbhati

ਤੇਰੀ ਨਦਰੀ ਕਰਮਿ ਪਵੈ ਨੀਸਾਣੁ ॥੨॥


tērī nadarī karam pavai nīsān .2.

 • By Your Grace, one is blessed with the banner and the insignia of Your Mercy. ||2||

3487 Parbhati

ਨਾਇ ਤੇਰੈ ਸਹਜੁ ਨਾਇ ਸਾਲਾਹ ॥


nāi tērai sahaj nāi sālāh .

 • Your Name brings intuitive peace and poise; Your Name brings praise.

3487 Parbhati

ਨਾਉ ਤੇਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਬਿਖੁ ਉਠਿ ਜਾਇ ॥


nāu tērā anmrit bikh uth jāi .

 • Your Name is the Ambrosial Nectar which cleans out the poison.

3487 Parbhati

ਨਾਇ ਤੇਰੈ ਸਭਿ ਸੁਖ ਵਸਹਿ ਮਨਿ ਆਇ ॥


nāi tērai sabh sukh vasah man āi .

 • Through Your Name, all peace and comfort comes to abide in the mind.

3487 Parbhati

ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਬਾਧੀ ਜਮ ਪੁਰਿ ਜਾਇ ॥੩॥


bin nāvai bādhī jam pur jāi .3.

 • Without the Name, they are bound and gagged, and dragged off to the City of Death. ||3||

3487 Parbhati

ਨਾਰੀ ਬੇਰੀ ਘਰ ਦਰ ਦੇਸ ॥


nārī bērī ghar dar dēs .

 • Man is involved with his wife, hearth and home, land and country,

3487 Parbhati

ਮਨ ਕੀਆ ਖੁਸੀਆ ਕੀਚਹਿ ਵੇਸ ॥


man kīā khusīā kīchah vēs .

 • the pleasures of the mind and fine clothes;

3487 Parbhati

ਜਾਂ ਸਦੇ ਤਾਂ ਢਿਲ ਨ ਪਾਇ ॥


jānh sadē tānh dhil n pāi .

 • but when the call comes, he cannot delay.

3487 Parbhati

ਨਾਨਕ ਕੂੜੁ ਕੂੜੋ ਹੋਇ ਜਾਇ ॥੪॥੧॥


nānak kūr kūrō hōi jāi .4.1.

 • O Nanak, in the end, the false turn out to be false. ||4||1||

3487 Parbhati

ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥


prabhātī mahalā 1 .

 • Prabhaatee, First Mehl:

3488 Parbhati

ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਰਤਨੁ ਕਰਮੁ ਚਾਨਣੁ ਸੁਰਤਿ ਤਿਥੈ ਲੋਇ ॥


tērā nām ratan karam chānan surat tithai lōi .

 • Your Name is the Jewel, and Your Grace is the Light. In awareness, there is Your Light.

3488 Parbhati

ਅੰਧੇਰੁ ਅੰਧੀ ਵਾਪਰੈ ਸਗਲ ਲੀਜੈ ਖੋਇ ॥੧॥


andhēr andhī vāparai sagal lījai khōi .1.

 • Darkness fills the dark, and then everything is lost. ||1||

3488 Parbhati

ਇਹੁ ਸੰਸਾਰੁ ਸਗਲ ਬਿਕਾਰੁ ॥


ih sansār sagal bikār .

 • This whole world is corrupt.

3488 Parbhati

ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਦਾਰੂ ਅਵਰੁ ਨਾਸਤਿ ਕਰਣਹਾਰੁ ਅਪਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥


tērā nām dārū avar nāsat karanahār apār .1. rahāu .

 • Your Name is the only cure; nothing else works, O Infinite Creator Lord. ||1||Pause||

3488 Parbhati

ਪਾਤਾਲ ਪੁਰੀਆ ਏਕ ਭਾਰ ਹੋਵਹਿ ਲਾਖ ਕਰੋੜਿ ॥


pātāl purīā ēk bhār hōvah lākh karōr .

 • One side of the scale holds tens of thousands, millions of nether regions and realms.

3488 Parbhati

ਤੇਰੇ ਲਾਲ ਕੀਮਤਿ ਤਾ ਪਵੈ ਜਾਂ ਸਿਰੈ ਹੋਵਹਿ ਹੋਰਿ ॥੨॥


tērē lāl kīmat tā pavai jānh sirai hōvah hōr .2.

 • O my Beloved, Your Worth could only be estimated if something else could be placed on the other side of the scale. ||2||

3488 Parbhati

Based on Bootstrap | Data Source Sikher.com | About