ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥


ik ōunkār satigur prasād .

 • One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

55 Siri Raag

ਰਾਗੁ ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧ ॥


rāg sirīrāg mahalā pahilā 1 ghar 1 .

 • Raag Siree Raag, First Mehl, First House:

55 Siri Raag

ਮੋਤੀ ਤ ਮੰਦਰ ਊਸਰਹਿ ਰਤਨੀ ਤ ਹੋਹਿ ਜੜਾਉ ॥


mōtī t mandar ūsarah ratanī t hōh jarāu .

 • If I had a palace made of pearls, inlaid with jewels,

55 Siri Raag

ਕਸਤੂਰਿ ਕੁੰਗੂ ਅਗਰਿ ਚੰਦਨਿ ਲੀਪਿ ਆਵੈ ਚਾਉ ॥


kasatūr kungū agar chandan līp āvai chāu .

 • scented with musk, saffron and sandalwood, a sheer delight to behold

55 Siri Raag

ਮਤੁ ਦੇਖਿ ਭੂਲਾ ਵੀਸਰੈ ਤੇਰਾ ਚਿਤਿ ਨ ਆਵੈ ਨਾਉ ॥੧॥


mat dēkh bhūlā vīsarai tērā chit n āvai nāu .1.

 • -seeing this, I might go astray and forget You, and Your Name would not enter into my mind. ||1||

55 Siri Raag

ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਜੀਉ ਜਲਿ ਬਲਿ ਜਾਉ ॥


har bin jīu jal bal jāu .

 • Without the Lord, my soul is scorched and burnt.

55 Siri Raag

ਮੈ ਆਪਣਾ ਗੁਰੁ ਪੂਛਿ ਦੇਖਿਆ ਅਵਰੁ ਨਾਹੀ ਥਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥


mai āpanā gur pūsh dēkhiā avar nāhī thāu .1. rahāu .

 • I consulted my Guru, and now I see that there is no other place at all. ||1||Pause||

55 Siri Raag

ਧਰਤੀ ਤ ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਜੜਤੀ ਪਲਘਿ ਲਾਲ ਜੜਾਉ ॥


dharatī t hīrē lāl jaratī palagh lāl jarāu .

 • If the floor of this palace was a mosaic of diamonds and rubies, and if my bed was encased with rubies,

55 Siri Raag

ਮੋਹਣੀ ਮੁਖਿ ਮਣੀ ਸੋਹੈ ਕਰੇ ਰੰਗਿ ਪਸਾਉ ॥


mōhanī mukh manī sōhai karē rang pasāu .

 • and if heavenly beauties, their faces adorned with emeralds, tried to entice me with sensual gestures of love

55 Siri Raag

ਮਤੁ ਦੇਖਿ ਭੂਲਾ ਵੀਸਰੈ ਤੇਰਾ ਚਿਤਿ ਨ ਆਵੈ ਨਾਉ ॥੨॥


mat dēkh bhūlā vīsarai tērā chit n āvai nāu .2.

 • -seeing these, I might go astray and forget You, and Your Name would not enter into my mind. ||2||

55 Siri Raag

ਸਿਧੁ ਹੋਵਾ ਸਿਧਿ ਲਾਈ ਰਿਧਿ ਆਖਾ ਆਉ ॥


sidh hōvā sidh lāī ridh ākhā āu .

 • If I were to become a Siddha, and work miracles, summon wealth

55 Siri Raag

ਗੁਪਤੁ ਪਰਗਟੁ ਹੋਇ ਬੈਸਾ ਲੋਕੁ ਰਾਖੈ ਭਾਉ ॥


gupat paragat hōi baisā lōk rākhai bhāu .

 • and become invisible and visible at will, so that people would hold me in awe

55 Siri Raag

ਮਤੁ ਦੇਖਿ ਭੂਲਾ ਵੀਸਰੈ ਤੇਰਾ ਚਿਤਿ ਨ ਆਵੈ ਨਾਉ ॥੩॥


mat dēkh bhūlā vīsarai tērā chit n āvai nāu .3.

 • -seeing these, I might go astray and forget You, and Your Name would not enter into my mind. ||3||

55 Siri Raag

ਸੁਲਤਾਨੁ ਹੋਵਾ ਮੇਲਿ ਲਸਕਰ ਤਖਤਿ ਰਾਖਾ ਪਾਉ ॥


sulatān hōvā mēl lasakar takhat rākhā pāu .

 • If I were to become an emperor and raise a huge army, and sit on a throne,

55 Siri Raag

ਹੁਕਮੁ ਹਾਸਲੁ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਨਾਨਕਾ ਸਭ ਵਾਉ ॥


hukam hāsal karī baithā nānakā sabh vāu .

 • issuing commands and collecting taxes-O Nanak, all of this could pass away like a puff of wind.

55 Siri Raag

ਮਤੁ ਦੇਖਿ ਭੂਲਾ ਵੀਸਰੈ ਤੇਰਾ ਚਿਤਿ ਨ ਆਵੈ ਨਾਉ ॥੪॥੧॥


mat dēkh bhūlā vīsarai tērā chit n āvai nāu .4.1.

 • Seeing these, I might go astray and forget You, and Your Name would not enter into my mind. ||4||1||

55 Siri Raag

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥


sirīrāg mahalā 1 .

 • Siree Raag, First Mehl:

56 Siri Raag

ਕੋਟਿ ਕੋਟੀ ਮੇਰੀ ਆਰਜਾ ਪਵਣੁ ਪੀਅਣੁ ਅਪਿਆਉ ॥


kōt kōtī mērī ārajā pavan pīan apiāu .

 • If I could live for millions and millions of years, and if the air was my food and drink,

56 Siri Raag

ਚੰਦੁ ਸੂਰਜੁ ਦੁਇ ਗੁਫੈ ਨ ਦੇਖਾ ਸੁਪਨੈ ਸਉਣ ਨ ਥਾਉ ॥


chand sūraj dui guphai n dēkhā supanai saun n thāu .

 • and if I lived in a cave and never saw either the sun or the moon, and if I never slept, even in dreams

56 Siri Raag

ਭੀ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤਿ ਨਾ ਪਵੈ ਹਉ ਕੇਵਡੁ ਆਖਾ ਨਾਉ ॥੧॥


bhī tērī kīmat nā pavai hau kēvad ākhā nāu .1.

 • -even so, I could not estimate Your Value. How can I describe the Greatness of Your Name? ||1||

56 Siri Raag

ਸਾਚਾ ਨਿਰੰਕਾਰੁ ਨਿਜ ਥਾਇ ॥


sāchā nirankār nij thāi .

 • The True Lord, the Formless One, is Himself in His Own Place.

56 Siri Raag

ਸੁਣਿ ਸੁਣਿ ਆਖਣੁ ਆਖਣਾ ਜੇ ਭਾਵੈ ਕਰੇ ਤਮਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥


sun sun ākhan ākhanā jē bhāvai karē tamāi .1. rahāu .

 • I have heard, over and over again, and so I tell the tale; as it pleases You, Lord, please instill within me the yearning for You. ||1||Pause||

56 Siri Raag

ਕੁਸਾ ਕਟੀਆ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੀਸਣਿ ਪੀਸਾ ਪਾਇ ॥


kusā katīā vār vār pīsan pīsā pāi .

 • If I was slashed and cut into pieces, over and over again, and put into the mill and ground into flour,

56 Siri Raag

ਅਗੀ ਸੇਤੀ ਜਾਲੀਆ ਭਸਮ ਸੇਤੀ ਰਲਿ ਜਾਉ ॥


agī sētī jālīā bhasam sētī ral jāu .

 • burnt by fire and mixed with ashes

56 Siri Raag

ਭੀ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤਿ ਨਾ ਪਵੈ ਹਉ ਕੇਵਡੁ ਆਖਾ ਨਾਉ ॥੨॥


bhī tērī kīmat nā pavai hau kēvad ākhā nāu .2.

 • -even then, I could not estimate Your Value. How can I describe the Greatness of Your Name? ||2||

56 Siri Raag

ਪੰਖੀ ਹੋਇ ਕੈ ਜੇ ਭਵਾ ਸੈ ਅਸਮਾਨੀ ਜਾਉ ॥


pankhī hōi kai jē bhavā sai asamānī jāu .

 • If I was a bird, soaring and flying through hundreds of heavens,

56 Siri Raag

ਨਦਰੀ ਕਿਸੈ ਨ ਆਵਊ ਨਾ ਕਿਛੁ ਪੀਆ ਨ ਖਾਉ ॥


nadarī kisai n āvaū nā kish pīā n khāu .

 • and if I was invisible, neither eating nor drinking anything

56 Siri Raag

ਭੀ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤਿ ਨਾ ਪਵੈ ਹਉ ਕੇਵਡੁ ਆਖਾ ਨਾਉ ॥੩॥


bhī tērī kīmat nā pavai hau kēvad ākhā nāu .3.

 • -even so, I could not estimate Your Value. How can I describe the Greatness of Your Name? ||3||

56 Siri Raag

Based on Bootstrap | Data Source Sikher.com | About