ਨਿਜ ਕਰਿ ਦੇਖਿਓ ਜਗਤੁ ਮੈ ਕੋ ਕਾਹੂ ਕੋ ਨਾਹਿ ॥


nij kar dēkhiō jagat mai kō kāhū kō nāh .

 • I had looked upon the world as my own, but no one belongs to anyone else.

3617 Salok Mehla 9 (Verses Of Guru Tegh Bahadur)

ਨਾਨਕ ਥਿਰੁ ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਹੈ ਤਿਹ ਰਾਖੋ ਮਨ ਮਾਹਿ ॥੪੮॥


nānak thir har bhagat hai tih rākhō man māh .48.

 • O Nanak, only devotional worship of the Lord is permanent; enshrine this in your mind. ||48||

3617 Salok Mehla 9 (Verses Of Guru Tegh Bahadur)

ਜਗ ਰਚਨਾ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ ਜਾਨਿ ਲੇਹੁ ਰੇ ਮੀਤ ॥


jag rachanā sabh jhūth hai jān lēh rē mīt .

 • The world and its affairs are totally false; know this well, my friend.

3617 Salok Mehla 9 (Verses Of Guru Tegh Bahadur)

ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਥਿਰੁ ਨਾ ਰਹੈ ਜਿਉ ਬਾਲੂ ਕੀ ਭੀਤਿ ॥੪੯॥


kah nānak thir nā rahai jiu bālū kī bhīt .49.

 • Says Nanak, it is like a wall of sand; it shall not endure. ||49||

3617 Salok Mehla 9 (Verses Of Guru Tegh Bahadur)

ਰਾਮੁ ਗਇਓ ਰਾਵਨੁ ਗਇਓ ਜਾ ਕਉ ਬਹੁ ਪਰਵਾਰੁ ॥


rām gaiō rāvan gaiō jā kau bah paravār .

 • Raam Chand passed away, as did Raawan, even though he had lots of relatives.

3617 Salok Mehla 9 (Verses Of Guru Tegh Bahadur)

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਥਿਰੁ ਕਛੁ ਨਹੀ ਸੁਪਨੇ ਜਿਉ ਸੰਸਾਰੁ ॥੫੦॥


kah nānak thir kash nahī supanē jiu sansār .50.

 • Says Nanak, nothing lasts forever; the world is like a dream. ||50||

3617 Salok Mehla 9 (Verses Of Guru Tegh Bahadur)

ਚਿੰਤਾ ਤਾ ਕੀ ਕੀਜੀਐ ਜੋ ਅਨਹੋਨੀ ਹੋਇ ॥


chintā tā kī kījīai jō anahōnī hōi .

 • People become anxious, when something unexpected happens.

3617 Salok Mehla 9 (Verses Of Guru Tegh Bahadur)

ਇਹੁ ਮਾਰਗੁ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਨਾਨਕ ਥਿਰੁ ਨਹੀ ਕੋਇ ॥੫੧॥


ih mārag sansār kō nānak thir nahī kōi .51.

 • This is the way of the world, O Nanak; nothing is stable or permanent. ||51||

3617 Salok Mehla 9 (Verses Of Guru Tegh Bahadur)

ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸਿ ਹੈ ਪਰੋ ਆਜੁ ਕੈ ਕਾਲਿ ॥


jō upajiō sō binas hai parō āj kai kāl .

 • Whatever has been created shall be destroyed; everyone shall perish, today or tomorrow.

3617 Salok Mehla 9 (Verses Of Guru Tegh Bahadur)

ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਗੁਨ ਗਾਇ ਲੇ ਛਾਡਿ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ ॥੫੨॥


nānak har gun gāi lē shād sagal janjāl .52.

 • O Nanak, sing the Glorious Praises of the Lord, and give up all other entanglements. ||52||

3617 Salok Mehla 9 (Verses Of Guru Tegh Bahadur)

ਦੋਹਰਾ ॥


dōharā .

 • Dohraa:

3617 Salok Mehla 9 (Verses Of Guru Tegh Bahadur)

ਬਲੁ ਛੁਟਕਿਓ ਬੰਧਨ ਪਰੇ ਕਛੂ ਨ ਹੋਤ ਉਪਾਇ ॥


bal shutakiō bandhan parē kashū n hōt upāi .

 • My strength is exhausted, and I am in bondage; I cannot do anything at all.

3617 Salok Mehla 9 (Verses Of Guru Tegh Bahadur)

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਅਬ ਓਟ ਹਰਿ ਗਜ ਜਿਉ ਹੋਹੁ ਸਹਾਇ ॥੫੩॥


kah nānak ab ōt har gaj jiu hōh sahāi .53.

 • Says Nanak, now, the Lord is my Support; He will help me, as He did the elephant. ||53||

3617 Salok Mehla 9 (Verses Of Guru Tegh Bahadur)

ਬਲੁ ਹੋਆ ਬੰਧਨ ਛੁਟੇ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਹੋਤ ਉਪਾਇ ॥


bal hōā bandhan shutē sabh kish hōt upāi .

 • My strength has been restored, and my bonds have been broken; now, I can do everything.

3617 Salok Mehla 9 (Verses Of Guru Tegh Bahadur)

ਨਾਨਕ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਤੁਮਰੈ ਹਾਥ ਮੈ ਤੁਮ ਹੀ ਹੋਤ ਸਹਾਇ ॥੫੪॥


nānak sabh kish tumarai hāth mai tum hī hōt sahāi .54.

 • Nanak: everything is in Your hands, Lord; You are my Helper and Support. ||54||

3617 Salok Mehla 9 (Verses Of Guru Tegh Bahadur)

ਸੰਗ ਸਖਾ ਸਭਿ ਤਜਿ ਗਏ ਕੋਊ ਨ ਨਿਬਹਿਓ ਸਾਥਿ ॥


sang sakhā sabh taj gaē kōū n nibahiō sāth .

 • My associates and companions have all deserted me; no one remains with me.

3617 Salok Mehla 9 (Verses Of Guru Tegh Bahadur)

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਇਹ ਬਿਪਤਿ ਮੈ ਟੇਕ ਏਕ ਰਘੁਨਾਥ ॥੫੫॥


kah nānak ih bipat mai tēk ēk raghunāth .55.

 • Says Nanak, in this tragedy, the Lord alone is my Support. ||55||

3617 Salok Mehla 9 (Verses Of Guru Tegh Bahadur)

ਨਾਮੁ ਰਹਿਓ ਸਾਧੂ ਰਹਿਓ ਰਹਿਓ ਗੁਰੁ ਗੋਬਿੰਦੁ ॥


nām rahiō sādhū rahiō rahiō gur gōbind .

 • The Naam remains; the Holy Saints remain; the Guru, the Lord of the Universe, remains.

3617 Salok Mehla 9 (Verses Of Guru Tegh Bahadur)

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਇਹ ਜਗਤ ਮੈ ਕਿਨ ਜਪਿਓ ਗੁਰ ਮੰਤੁ ॥੫੬॥


kah nānak ih jagat mai kin japiō gur mant .56.

 • Says Nanak, how rare are those who chant the Guru's Mantra in this world. ||56||

3617 Salok Mehla 9 (Verses Of Guru Tegh Bahadur)

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਉਰ ਮੈ ਗਹਿਓ ਜਾ ਕੈ ਸਮ ਨਹੀ ਕੋਇ ॥


rām nām ur mai gahiō jā kai sam nahī kōi .

 • I have enshrined the Lord's Name within my heart; there is nothing equal to it.

3617 Salok Mehla 9 (Verses Of Guru Tegh Bahadur)

ਜਿਹ ਸਿਮਰਤ ਸੰਕਟ ਮਿਟੈ ਦਰਸੁ ਤੁਹਾਰੋ ਹੋਇ ॥੫੭॥੧॥


jih simarat sankat mitai daras tuhārō hōi .57.1.

 • Meditating in remembrance on it, my troubles are taken away; I have received the Blessed Vision of Your Darshan. ||57||1||

3617 Salok Mehla 9 (Verses Of Guru Tegh Bahadur)

ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥


mundāvanī mahalā 5 .

 • Mundaavanee, Fifth Mehl:

3618 Mundavani (The Closing Seal)

ਥਾਲ ਵਿਚਿ ਤਿੰਨਿ ਵਸਤੂ ਪਈਓ ਸਤੁ ਸੰਤੋਖੁ ਵੀਚਾਰੋ ॥


thāl vich tinn vasatū paīō sat santōkh vīchārō .

 • Upon this Plate, three things have been placed: Truth, Contentment and Contemplation.

3618 Mundavani (The Closing Seal)

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਪਇਓ ਜਿਸ ਕਾ ਸਭਸੁ ਅਧਾਰੋ ॥


anmrit nām thākur kā paiō jis kā sabhas adhārō .

 • The Ambrosial Nectar of the Naam, the Name of our Lord and Master, has been placed upon it as well; it is the Support of all.

3618 Mundavani (The Closing Seal)

ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੈ ਜੇ ਕੋ ਭੁੰਚੈ ਤਿਸ ਕਾ ਹੋਇ ਉਧਾਰੋ ॥


jē kō khāvai jē kō bhunchai tis kā hōi udhārō .

 • One who eats it and enjoys it shall be saved.

3618 Mundavani (The Closing Seal)

ਏਹ ਵਸਤੁ ਤਜੀ ਨਹ ਜਾਈ ਨਿਤ ਨਿਤ ਰਖੁ ਉਰਿ ਧਾਰੋ ॥


ēh vasat tajī nah jāī nit nit rakh ur dhārō .

 • This thing can never be forsaken; keep this always and forever in your mind.

3618 Mundavani (The Closing Seal)

ਤਮ ਸੰਸਾਰੁ ਚਰਨ ਲਗਿ ਤਰੀਐ ਸਭੁ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰੋ ॥੧॥


tam sansār charan lag tarīai sabh nānak braham pasārō .1.

 • The dark world-ocean is crossed over, by grasping the Feet of the Lord; O Nanak, it is all the extension of God. ||1||

3618 Mundavani (The Closing Seal)

ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੫ ॥


salōk mahalā 5 .

 • Shalok, Fifth Mehl:

3619 Mundavani (The Closing Seal)

ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ ਮੈਨੋ ਜੋਗੁ ਕੀਤੋਈ ॥


tērā kītā jātō nāhī mainō jōg kītōī .

 • I have not appreciated what You have done for me, Lord; only You can make me worthy.

3619 Mundavani (The Closing Seal)

ਮੈ ਨਿਰਗੁਣਿਆਰੇ ਕੋ ਗੁਣੁ ਨਾਹੀ ਆਪੇ ਤਰਸੁ ਪਇਓਈ ॥


mai niraguniārē kō gun nāhī āpē taras paiōī .

 • I am unworthy - I have no worth or virtues at all. You have taken pity on me.

3619 Mundavani (The Closing Seal)

ਤਰਸੁ ਪਇਆ ਮਿਹਰਾਮਤਿ ਹੋਈ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਜਣੁ ਮਿਲਿਆ ॥


taras paiā miharāmat hōī satigur sajan miliā .

 • You took pity on me, and blessed me with Your Mercy, and I have met the True Guru, my Friend.

3619 Mundavani (The Closing Seal)

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ ਤਨੁ ਮਨੁ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ ॥੧॥


nānak nām milai tānh jīvānh tan man thīvai hariā .1.

 • O Nanak, if I am blessed with the Naam, I live, and my body and mind blossom forth. ||1||

3619 Mundavani (The Closing Seal)

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ


ik ōunkār satigur prasād

 • One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

3620 Raag Mala (String Of Musical Measures)

ਰਾਗ ਮਾਲਾ ॥


rāg mālā .

 • Raag Maalaa:

3620 Raag Mala (String Of Musical Measures)

ਰਾਗ ਏਕ ਸੰਗਿ ਪੰਚ ਬਰੰਗਨ ॥


rāg ēk sang panch barangan .

 • Each Raga has five wives,

3620 Raag Mala (String Of Musical Measures)

ਸੰਗਿ ਅਲਾਪਹਿ ਆਠਉ ਨੰਦਨ ॥


sang alāpah āthau nandan .

 • and eight sons, who emit distinctive notes.

3620 Raag Mala (String Of Musical Measures)

ਪ੍ਰਥਮ ਰਾਗ ਭੈਰਉ ਵੈ ਕਰਹੀ ॥


pratham rāg bhairau vai karahī .

 • In the first place is Raag Bhairao.

3620 Raag Mala (String Of Musical Measures)

Based on Bootstrap | Data Source Sikher.com | About