ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥


ik ōunkār sat nām karatā purakh nirabhau niravair akāl mūrat ajūnī saibhan gur prasād .

 • One Universal Creator God. Truth Is The Name. Creative Being Personified. No Fear. No Hatred. Image Of The Undying. Beyond Birth. Self-Existent. By Guru's Grace:

1421 Bihagara

ਰਾਗੁ ਬਿਹਾਗੜਾ ਚਉਪਦੇ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ ॥


rāg bihāgarā chaupadē mahalā 5 ghar 2 .

 • Raag Bihaagraa, Chau-Padas, Fifth Mehl, Second House:

1421 Bihagara

ਦੂਤਨ ਸੰਗਰੀਆ ॥


dūtan sangarīā .

 • To associate with your arch enemies,

1421 Bihagara

ਭੁਇਅੰਗਨਿ ਬਸਰੀਆ ॥


bhuiangan basarīā .

 • is to live with poisonous snakes;

1421 Bihagara

ਅਨਿਕ ਉਪਰੀਆ ॥੧॥


anik uparīā .1.

 • I have made the effort to shake them off. ||1||

1421 Bihagara

ਤਉ ਮੈ ਹਰਿ ਹਰਿ ਕਰੀਆ ॥


tau mai har har karīā .

 • Then, I repeated the Name of the Lord, Har, Har,

1421 Bihagara

ਤਉ ਸੁਖ ਸਹਜਰੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥


tau sukh sahajarīā .1. rahāu .

 • and I obtained celestial peace. ||1||Pause||

1421 Bihagara

ਮਿਥਨ ਮੋਹਰੀਆ ॥ ਅਨ ਕਉ ਮੇਰੀਆ ॥


mithan mōharīā . an kau mērīā .

 • False is the love of the many emotional attachments,

1421 Bihagara

ਵਿਚਿ ਘੂਮਨ ਘਿਰੀਆ ॥੨॥


vich ghūman ghirīā .2.

 • which suck the mortal into the whirlpool of reincarnation. ||2||

1421 Bihagara

ਸਗਲ ਬਟਰੀਆ ॥


sagal batarīā .

 • All are travellers,

1421 Bihagara

ਬਿਰਖ ਇਕ ਤਰੀਆ ॥


birakh ik tarīā .

 • who have gathered under the world-tree,

1421 Bihagara

ਬਹੁ ਬੰਧਹਿ ਪਰੀਆ ॥੩॥


bah bandhah parīā .3.

 • and are bound by their many bonds. ||3||

1421 Bihagara

ਥਿਰੁ ਸਾਧ ਸਫਰੀਆ ॥


thir sādh sapharīā .

 • Eternal is the Company of the Holy,

1421 Bihagara

ਜਹ ਕੀਰਤਨੁ ਹਰੀਆ ॥


jah kīratan harīā .

 • where the Kirtan of the Lord's Praises are sung.

1421 Bihagara

ਨਾਨਕ ਸਰਨਰੀਆ ॥੪॥੧॥


nānak saranarīā .4.1.

 • Nanak seeks this Sanctuary. ||4||1||

1421 Bihagara

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥


ik ōunkār satigur prasād .

 • One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

1422 Bihagara

ਰਾਗੁ ਬਿਹਾਗੜਾ ਮਹਲਾ ੯ ॥


rāg bihāgarā mahalā 9 .

 • Raag Bihaagraa, Ninth Mehl:

1422 Bihagara

ਹਰਿ ਕੀ ਗਤਿ ਨਹਿ ਕੋਊ ਜਾਨੈ ॥


har kī gat nah kōū jānai .

 • No one knows the state of the Lord.

1422 Bihagara

ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਤਪੀ ਪਚਿ ਹਾਰੇ ਅਰੁ ਬਹੁ ਲੋਗ ਸਿਆਨੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥


jōgī jatī tapī pach hārē ar bah lōg siānē .1. rahāu .

 • The Yogis, the celibates, the penitents, and all sorts of clever people have failed. ||1||Pause||

1422 Bihagara

ਛਿਨ ਮਹਿ ਰਾਉ ਰੰਕ ਕਉ ਕਰਈ ਰਾਉ ਰੰਕ ਕਰਿ ਡਾਰੇ ॥


shin mah rāu rank kau karaī rāu rank kar dārē .

 • In an instant, He changes the beggar into a king, and the king into a beggar.

1422 Bihagara

ਰੀਤੇ ਭਰੇ ਭਰੇ ਸਖਨਾਵੈ ਯਹ ਤਾ ਕੋ ਬਿਵਹਾਰੇ ॥੧॥


rītē bharē bharē sakhanāvai yah tā kō bivahārē .1.

 • He fills what is empty, and empties what is full - such are His ways. ||1||

1422 Bihagara

ਅਪਨੀ ਮਾਇਆ ਆਪਿ ਪਸਾਰੀ ਆਪਹਿ ਦੇਖਨਹਾਰਾ ॥


apanī māiā āp pasārī āpah dēkhanahārā .

 • He Himself spread out the expanse of His Maya, and He Himself beholds it.

1422 Bihagara

ਨਾਨਾ ਰੂਪੁ ਧਰੇ ਬਹੁ ਰੰਗੀ ਸਭ ਤੇ ਰਹੈ ਨਿਆਰਾ ॥੨॥


nānā rūp dharē bah rangī sabh tē rahai niārā .2.

 • He assumes so many forms, and plays so many games, and yet, He remains detached from it all. ||2||

1422 Bihagara

ਅਗਨਤ ਅਪਾਰੁ ਅਲਖ ਨਿਰੰਜਨ ਜਿਹ ਸਭ ਜਗੁ ਭਰਮਾਇਓ ॥


aganat apār alakh niranjan jih sabh jag bharamāiō .

 • Incalculable, infinite, incomprehensible and immaculate is He, who has misled the entire world.

1422 Bihagara

ਸਗਲ ਭਰਮ ਤਜਿ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਚਰਨਿ ਤਾਹਿ ਚਿਤੁ ਲਾਇਓ ॥੩॥੧॥੨॥


sagal bharam taj nānak prānī charan tāh chit lāiō .3.1.2.

 • Cast off all your doubts; prays Nanak, O mortal, focus your consciousness on His Feet. ||3||1||2||

1422 Bihagara

ਰਾਗੁ ਬਿਹਾਗੜਾ ਛੰਤ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧


rāg bihāgarā shant mahalā 4 ghar 1

 • Raag Bihaagraa, Chhant, Fourth Mehl, First House:

1423 Bihagara

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥


ik ōunkār satigur prasād .

 • One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

1423 Bihagara

ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈਐ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੁੜੀਏ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਅਮੋਲੇ ਰਾਮ ॥


har har nām dhiāīai mērī jindurīē guramukh nām amōlē rām .

 • Meditate on the Name of the Lord, Har, Har, O my soul; as Gurmukh, meditate on the invaluable Name of the Lord.

1423 Bihagara

ਹਰਿ ਰਸਿ ਬੀਧਾ ਹਰਿ ਮਨੁ ਪਿਆਰਾ ਮਨੁ ਹਰਿ ਰਸਿ ਨਾਮਿ ਝਕੋਲੇ ਰਾਮ ॥


har ras bīdhā har man piārā man har ras nām jhakōlē rām .

 • My mind is pierced through by the sublime essence of the Lord's Name. The Lord is dear to my mind. With the sublime essence of the Lord's Name, my mind is washed clean.

1423 Bihagara

Based on Bootstrap | Data Source Sikher.com | About