ਰਾਗੁ ਬੈਰਾੜੀ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧ ਦੁਪਦੇ


rāg bairārī mahalā 4 ghar 1 dupadē

 • Raag Bairaaree, Fourth Mehl, First House, Du-Padas:

1943 Bairari

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥


ik ōunkār satigur prasād .

 • One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

1943 Bairari

ਸੁਨਿ ਮਨ ਅਕਥ ਕਥਾ ਹਰਿ ਨਾਮ ॥


sun man akath kathā har nām .

 • Listen, O mind, to the Unspoken Speech of the Lord's Name.

1943 Bairari

ਰਿਧਿ ਬੁਧਿ ਸਿਧਿ ਸੁਖ ਪਾਵਹਿ ਭਜੁ ਗੁਰਮਤਿ ਹਰਿ ਰਾਮ ਰਾਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥


ridh budh sidh sukh pāvah bhaj guramat har rām rām .1. rahāu .

 • Riches, wisdom, supernatural spiritual powers and peace are obtained, by vibrating, meditating on the Lord God, under Guru's Instruction. ||1||Pause||

1943 Bairari

ਨਾਨਾ ਖਿਆਨ ਪੁਰਾਨ ਜਸੁ ਊਤਮ ਖਟ ਦਰਸਨ ਗਾਵਹਿ ਰਾਮ ॥


nānā khiān purān jas ūtam khat darasan gāvah rām .

 • Numerous legends, the Puraanas, and the six Shaastras, sing the sublime Praises of the Lord.

1943 Bairari

ਸੰਕਰ ਕ੍ਰੋੜਿ ਤੇਤੀਸ ਧਿਆਇਓ ਨਹੀ ਜਾਨਿਓ ਹਰਿ ਮਰਮਾਮ ॥੧॥


sankar krōr tētīs dhiāiō nahī jāniō har maramām .1.

 • Shiva and the three hundred thirty million gods meditate on the Lord, but they do not know the secret of His mystery. ||1||

1943 Bairari

ਸੁਰਿ ਨਰ ਗਣ ਗੰਧ੍ਰਬ ਜਸੁ ਗਾਵਹਿ ਸਭ ਗਾਵਤ ਜੇਤ ਉਪਾਮ ॥


sur nar gan gandhrab jas gāvah sabh gāvat jēt upām .

 • The angelic and divine beings, and the celestial singers sing His Praises; all Creation sings of Him.

1943 Bairari

ਨਾਨਕ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੀ ਹਰਿ ਜਿਨ ਕਉ ਤੇ ਸੰਤ ਭਲੇ ਹਰਿ ਰਾਮ ॥੨॥੧॥


nānak kripā karī har jin kau tē sant bhalē har rām .2.1.

 • O Nanak, those whom the Lord blesses with His Kind Mercy, become the good Saints of the Lord God. ||2||1||

1943 Bairari

ਬੈਰਾੜੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥


bairārī mahalā 4 .

 • Bairaaree, Fourth Mehl:

1944 Bairari

ਮਨ ਮਿਲਿ ਸੰਤ ਜਨਾ ਜਸੁ ਗਾਇਓ ॥


man mil sant janā jas gāiō .

 • O mind, those who meet the Lord's humble servants, sing His Praises.

1944 Bairari

ਹਰਿ ਹਰਿ ਰਤਨੁ ਰਤਨੁ ਹਰਿ ਨੀਕੋ ਗੁਰਿ ਸਤਿਗੁਰਿ ਦਾਨੁ ਦਿਵਾਇਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥


har har ratan ratan har nīkō gur satigur dān divāiō .1. rahāu .

 • They are blessed with the gift of the jewel of the Lord, Har, Har, the sublime jewel of the Lord, by the Guru, the True Guru. ||1||Pause||

1944 Bairari

ਤਿਸੁ ਜਨ ਕਉ ਮਨੁ ਤਨੁ ਸਭੁ ਦੇਵਉ ਜਿਨਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸੁਨਾਇਓ ॥


tis jan kau man tan sabh dēvau jin har har nām sunāiō .

 • I offer my mind, body and everything to that humble being who recites the Name of the Lord, Har, Har.

1944 Bairari

ਧਨੁ ਮਾਇਆ ਸੰਪੈ ਤਿਸੁ ਦੇਵਉ ਜਿਨਿ ਹਰਿ ਮੀਤੁ ਮਿਲਾਇਓ ॥੧॥


dhan māiā sanpai tis dēvau jin har mīt milāiō .1.

 • I offer my wealth, the riches of Maya and my property to that one who leads me to meet the Lord, my friend. ||1||

1944 Bairari

ਖਿਨੁ ਕਿੰਚਿਤ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੀ ਜਗਦੀਸਰਿ ਤਬ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਸੁ ਧਿਆਇਓ ॥


khin kinchit kripā karī jagadīsar tab har har har jas dhiāiō .

 • When the Lord of the world bestowed just a tiny bit of His Mercy, for just an instant, then I meditated on the Praise of the Lord, Har, Har, Har.

1944 Bairari

ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਹਰਿ ਭੇਟੇ ਸੁਆਮੀ ਦੁਖੁ ਹਉਮੈ ਰੋਗੁ ਗਵਾਇਓ ॥੨॥੨॥


jan nānak kau har bhētē suāmī dukh haumai rōg gavāiō .2.2.

 • The Lord and Master has met servant Nanak, and the pain of the sickness of egotism has been eliminated. ||2||2||

1944 Bairari

ਬੈਰਾੜੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥


bairārī mahalā 4 .

 • Bairaaree, Fourth Mehl:

1945 Bairari

ਹਰਿ ਜਨੁ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਨ ਗਾਵੈ ॥


har jan rām nām gun gāvai .

 • The Lord's humble servant sings the Glorious Praises of the Lord's Name.

1945 Bairari

ਜੇ ਕੋਈ ਨਿੰਦ ਕਰੇ ਹਰਿ ਜਨ ਕੀ ਅਪੁਨਾ ਗੁਨੁ ਨ ਗਵਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥


jē kōī nind karē har jan kī apunā gun n gavāvai .1. rahāu .

 • Even if someone slanders the Lord's humble servant, he does not give up his own goodness. ||1||Pause||

1945 Bairari

ਜੋ ਕਿਛੁ ਕਰੇ ਸੁ ਆਪੇ ਸੁਆਮੀ ਹਰਿ ਆਪੇ ਕਾਰ ਕਮਾਵੈ ॥


jō kish karē s āpē suāmī har āpē kār kamāvai .

 • Whatever the Lord and Master does, He does by Himself; the Lord Himself does the deeds.

1945 Bairari

ਹਰਿ ਆਪੇ ਹੀ ਮਤਿ ਦੇਵੈ ਸੁਆਮੀ ਹਰਿ ਆਪੇ ਬੋਲਿ ਬੁਲਾਵੈ ॥੧॥


har āpē hī mat dēvai suāmī har āpē bōl bulāvai .1.

 • The Lord and Master Himself imparts understanding; the Lord Himself inspires us to speak. ||1||

1945 Bairari

Based on Bootstrap | Data Source Sikher.com | About