ਰਾਗੁ ਤਿਲੰਗ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧


rāg tilang mahalā 1 ghar 1

 • Raag Tilang, First Mehl, First House:

1950 Tilang

ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥


ik ōunkār sat nām karatā purakh nirabhau niravair akāl mūrat ajūnī saibhan gur prasād .

 • One Universal Creator God. Truth Is The Name. Creative Being Personified. No Fear. No Hatred. Image Of The Undying. Beyond Birth. Self-Existent. By Guru's Grace:

1950 Tilang

ਯਕ ਅਰਜ ਗੁਫਤਮ ਪੇਸਿ ਤੋ ਦਰ ਗੋਸ ਕੁਨ ਕਰਤਾਰ ॥


yak araj guphatam pēs tō dar gōs kun karatār .

 • I offer this one prayer to You; please listen to it, O Creator Lord.

1950 Tilang

ਹਕਾ ਕਬੀਰ ਕਰੀਮ ਤੂ ਬੇਐਬ ਪਰਵਦਗਾਰ ॥੧॥


hakā kabīr karīm tū bēaib paravadagār .1.

 • You are true, great, merciful and spotless, O Cherisher Lord. ||1||

1950 Tilang

ਦੁਨੀਆ ਮੁਕਾਮੇ ਫਾਨੀ ਤਹਕੀਕ ਦਿਲ ਦਾਨੀ ॥


dunīā mukāmē phānī tahakīk dil dānī .

 • The world is a transitory place of mortality - know this for certain in your mind.

1950 Tilang

ਮਮ ਸਰ ਮੂਇ ਅਜਰਾਈਲ ਗਿਰਫਤਹ ਦਿਲ ਹੇਚਿ ਨ ਦਾਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥


mam sar mūi ajarāīl giraphatah dil hēch n dānī .1. rahāu .

 • Azraa-eel, the Messenger of Death, has caught me by the hair on my head, and yet, I do not know it at all in my mind. ||1||Pause||

1950 Tilang

ਜਨ ਪਿਸਰ ਪਦਰ ਬਿਰਾਦਰਾਂ ਕਸ ਨੇਸ ਦਸਤੰਗੀਰ ॥


jan pisar padar birādarānh kas nēs dasatangīr .

 • Spouse, children, parents and siblings - none of them will be there to hold your hand.

1950 Tilang

ਆਖਿਰ ਬਿਅਫਤਮ ਕਸ ਨ ਦਾਰਦ ਚੂੰ ਸਵਦ ਤਕਬੀਰ ॥੨॥


ākhir biaphatam kas n dārad chūn savad takabīr .2.

 • And when at last I fall, and the time of my last prayer has come, there shall be no one to rescue me. ||2||

1950 Tilang

ਸਬ ਰੋਜ ਗਸਤਮ ਦਰ ਹਵਾ ਕਰਦੇਮ ਬਦੀ ਖਿਆਲ ॥


sab rōj gasatam dar havā karadēm badī khiāl .

 • Night and day, I wandered around in greed, contemplating evil schemes.

1950 Tilang

ਗਾਹੇ ਨ ਨੇਕੀ ਕਾਰ ਕਰਦਮ ਮਮ ਈਂ ਚਿਨੀ ਅਹਵਾਲ ॥੩॥


gāhē n nēkī kār karadam mam īnh chinī ahavāl .3.

 • I never did good deeds; this is my condition. ||3||

1950 Tilang

ਬਦਬਖਤ ਹਮ ਚੁ ਬਖੀਲ ਗਾਫਿਲ ਬੇਨਜਰ ਬੇਬਾਕ ॥


badabakhat ham ch bakhīl gāphil bēnajar bēbāk .

 • I am unfortunate, miserly, negligent, shameless and without the Fear of God.

1950 Tilang

ਨਾਨਕ ਬੁਗੋਯਦ ਜਨੁ ਤੁਰਾ ਤੇਰੇ ਚਾਕਰਾਂ ਪਾ ਖਾਕ ॥੪॥੧॥


nānak bugōyad jan turā tērē chākarānh pā khāk .4.1.

 • Says Nanak, I am Your humble servant, the dust of the feet of Your slaves. ||4||1||

1950 Tilang

ਤਿਲੰਗ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੨


tilang mahalā 1 ghar 2

 • Tilang, First Mehl, Second House:

1951 Tilang

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥


ik ōunkār satigur prasād .

 • One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

1951 Tilang

ਭਉ ਤੇਰਾ ਭਾਂਗ ਖਲੜੀ ਮੇਰਾ ਚੀਤੁ ॥


bhau tērā bhānhg khalarī mērā chīt .

 • The Fear of You, O Lord God, is my marijuana; my consciousness is the pouch which holds it.

1951 Tilang

ਮੈ ਦੇਵਾਨਾ ਭਇਆ ਅਤੀਤੁ ॥


mai dēvānā bhaiā atīt .

 • I have become an intoxicated hermit.

1951 Tilang

ਕਰ ਕਾਸਾ ਦਰਸਨ ਕੀ ਭੂਖ ॥


kar kāsā darasan kī bhūkh .

 • My hands are my begging bowl; I am so hungry for the Blessed Vision of Your Darshan.

1951 Tilang

ਮੈ ਦਰਿ ਮਾਗਉ ਨੀਤਾ ਨੀਤ ॥੧॥


mai dar māgau nītā nīt .1.

 • I beg at Your Door, day after day. ||1||

1951 Tilang

ਤਉ ਦਰਸਨ ਕੀ ਕਰਉ ਸਮਾਇ ॥


tau darasan kī karau samāi .

 • I long for the Blessed Vision of Your Darshan.

1951 Tilang

ਮੈ ਦਰਿ ਮਾਗਤੁ ਭੀਖਿਆ ਪਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥


mai dar māgat bhīkhiā pāi .1. rahāu .

 • I am a beggar at Your Door - please bless me with Your charity. ||1||Pause||

1951 Tilang

ਕੇਸਰਿ ਕੁਸਮ ਮਿਰਗਮੈ ਹਰਣਾ ਸਰਬ ਸਰੀਰੀ ਚੜ੍ਹਣਾ ॥


kēsar kusam miragamai haranā sarab sarīrī charhanā .

 • Saffron, flowers, musk oil and gold embellish the bodies of all.

1951 Tilang

ਚੰਦਨ ਭਗਤਾ ਜੋਤਿ ਇਨੇਹੀ ਸਰਬੇ ਪਰਮਲੁ ਕਰਣਾ ॥੨॥


chandan bhagatā jōt inēhī sarabē paramal karanā .2.

 • The Lord's devotees are like sandalwood, which imparts its fragrance to everyone. ||2||

1951 Tilang

ਘਿਅ ਪਟ ਭਾਂਡਾ ਕਹੈ ਨ ਕੋਇ ॥


ghi pat bhānhdā kahai n kōi .

 • No one says that ghee or silk are polluted.

1951 Tilang

ਐਸਾ ਭਗਤੁ ਵਰਨ ਮਹਿ ਹੋਇ ॥


aisā bhagat varan mah hōi .

 • Such is the Lord's devotee, no matter what his social status is.

1951 Tilang

ਤੇਰੈ ਨਾਮਿ ਨਿਵੇ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥


tērai nām nivē rahē liv lāi .

 • Those who bow in reverence to the Naam, the Name of the Lord, remain absorbed in Your Love.

1951 Tilang

ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਦਰਿ ਭੀਖਿਆ ਪਾਇ ॥੩॥੧॥੨॥


nānak tin dar bhīkhiā pāi .3.1.2.

 • Nanak begs for charity at their door. ||3||1||2||

1951 Tilang

ਤਿਲੰਗ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੩


tilang mahalā 1 ghar 3

 • Tilang, First Mehl, Third House:

1952 Tilang - Shabad Hazaaray (Worth A Thousand Hymns)

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥


ik ōunkār satigur prasād .

 • One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

1952 Tilang - Shabad Hazaaray (Worth A Thousand Hymns)

ਇਹੁ ਤਨੁ ਮਾਇਆ ਪਾਹਿਆ ਪਿਆਰੇ ਲੀਤੜਾ ਲਬਿ ਰੰਗਾਏ ॥


ih tan māiā pāhiā piārē lītarā lab rangāē .

 • This body fabric is conditioned by Maya, O beloved; this cloth is dyed in greed.

1952 Tilang - Shabad Hazaaray (Worth A Thousand Hymns)

Based on Bootstrap | Data Source Sikher.com | About