ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥


ik ōunkār sat nām karatā purakh nirabhau niravair akāl mūrat ajūnī saibhan gur prasād .

 • One Universal Creator God. Truth Is The Name. Creative Being Personified. No Fear. No Hatred. Image Of The Undying. Beyond Birth. Self-Existent. By Guru's Grace:

1970 Suhi

ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ਚਉਪਦੇ ਘਰੁ ੧


rāg sūhī mahalā 1 chaupadē ghar 1

 • Raag Soohee, First Mehl, Chau-Padas, First House:

1970 Suhi

ਭਾਂਡਾ ਧੋਇ ਬੈਸਿ ਧੂਪੁ ਦੇਵਹੁ ਤਉ ਦੂਧੈ ਕਉ ਜਾਵਹੁ ॥


bhānhdā dhōi bais dhūp dēvah tau dūdhai kau jāvah .

 • Wash the vessel, sit down and anoint it with fragrance; then, go out and get the milk.

1970 Suhi

ਦੂਧੁ ਕਰਮ ਫੁਨਿ ਸੁਰਤਿ ਸਮਾਇਣੁ ਹੋਇ ਨਿਰਾਸ ਜਮਾਵਹੁ ॥੧॥


dūdh karam phun surat samāin hōi nirās jamāvah .1.

 • Add the rennet of clear consciousness to the milk of good deeds, and then, free of desire, let it curdle. ||1||

1970 Suhi

ਜਪਹੁ ਤ ਏਕੋ ਨਾਮਾ ॥


japah t ēkō nāmā .

 • Chant the Name of the One Lord.

1970 Suhi

ਅਵਰਿ ਨਿਰਾਫਲ ਕਾਮਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥


avar nirāphal kāmā .1. rahāu .

 • All other actions are fruitless. ||1||Pause||

1970 Suhi

ਇਹੁ ਮਨੁ ਈਟੀ ਹਾਥਿ ਕਰਹੁ ਫੁਨਿ ਨੇਤ੍ਰਉ ਨੀਦ ਨ ਆਵੈ ॥


ih man ītī hāth karah phun nētrau nīd n āvai .

 • Let your mind be the handles, and then churn it, without sleeping.

1970 Suhi

ਰਸਨਾ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਤਬ ਮਥੀਐ ਇਨ ਬਿਧਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪਾਵਹੁ ॥੨॥


rasanā nām japah tab mathīai in bidh anmrit pāvah .2.

 • If you chant the Naam, the Name of the Lord ,with your tongue, then the curd will be churned. In this way, the Ambrosial Nectar is obtained. ||2||

1970 Suhi

ਮਨੁ ਸੰਪਟੁ ਜਿਤੁ ਸਤ ਸਰਿ ਨਾਵਣੁ ਭਾਵਨ ਪਾਤੀ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਕਰੇ ॥


man sanpat jit sat sar nāvan bhāvan pātī tripat karē .

 • Wash your mind in the pool of Truth, and let it be the vessel of the Lord; let this be your offering to please Him.

1970 Suhi

ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਾਣ ਸੇਵਕੁ ਜੇ ਸੇਵੇ ਇਨ੍ਹ ਬਿਧਿ ਸਾਹਿਬੁ ਰਵਤੁ ਰਹੈ ॥੩॥


pūjā prān sēvak jē sēvē inh bidh sāhib ravat rahai .3.

 • That humble servant who dedicates and offers his life, and who serves in this way, remains absorbed in his Lord and Master. ||3||

1970 Suhi

ਕਹਦੇ ਕਹਹਿ ਕਹੇ ਕਹਿ ਜਾਵਹਿ ਤੁਮ ਸਰਿ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥


kahadē kahah kahē kah jāvah tum sar avar n kōī .

 • The speakers speak and speak and speak, and then they depart. There is no other to compare to You.

1970 Suhi

ਭਗਤਿ ਹੀਣੁ ਨਾਨਕੁ ਜਨੁ ਜੰਪੈ ਹਉ ਸਾਲਾਹੀ ਸਚਾ ਸੋਈ ॥੪॥੧॥


bhagat hīn nānak jan janpai hau sālāhī sachā sōī .4.1.

 • Servant Nanak, lacking devotion, humbly prays: may I sing the Praises of the True Lord. ||4||1||

1970 Suhi

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੨


sūhī mahalā 1 ghar 2

 • Soohee, First Mehl, Second House:

1971 Suhi

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥


ik ōunkār satigur prasād .

 • One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

1971 Suhi

ਅੰਤਰਿ ਵਸੈ ਨ ਬਾਹਰਿ ਜਾਇ ॥


antar vasai n bāhar jāi .

 • Deep within the self, the Lord abides; do not go outside looking for Him.

1971 Suhi

ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਛੋਡਿ ਕਾਹੇ ਬਿਖੁ ਖਾਇ ॥੧॥


anmrit shōd kāhē bikh khāi .1.

 • You have renounced the Ambrosial Nectar - why are you eating poison? ||1||

1971 Suhi

ਐਸਾ ਗਿਆਨੁ ਜਪਹੁ ਮਨ ਮੇਰੇ ॥


aisā giān japah man mērē .

 • Meditate on such spiritual wisdom, O my mind,

1971 Suhi

ਹੋਵਹੁ ਚਾਕਰ ਸਾਚੇ ਕੇਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥


hōvah chākar sāchē kērē .1. rahāu .

 • and become the slave of the True Lord. ||1||Pause||

1971 Suhi

ਗਿਆਨੁ ਧਿਆਨੁ ਸਭੁ ਕੋਈ ਰਵੈ ॥


giān dhiān sabh kōī ravai .

 • Everyone speaks of wisdom and meditation;

1971 Suhi

ਬਾਂਧਨਿ ਬਾਂਧਿਆ ਸਭੁ ਜਗੁ ਭਵੈ ॥੨॥


bānhdhan bānhdhiā sabh jag bhavai .2.

 • but bound in bondage, the whole world is wandering around in confusion. ||2||

1971 Suhi

ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਸੁ ਚਾਕਰੁ ਹੋਇ ॥


sēvā karē s chākar hōi .

 • One who serves the Lord is His servant.

1971 Suhi

ਜਲਿ ਥਲਿ ਮਹੀਅਲਿ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਸੋਇ ॥੩॥


jal thal mahīal rav rahiā sōi .3.

 • The Lord is pervading and permeating the water, the land, and the sky. ||3||

1971 Suhi

ਹਮ ਨਹੀ ਚੰਗੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀ ਕੋਇ ॥


ham nahī changē burā nahī kōi .

 • I am not good; no one is bad.

1971 Suhi

ਪ੍ਰਣਵਤਿ ਨਾਨਕੁ ਤਾਰੇ ਸੋਇ ॥੪॥੧॥੨॥


pranavat nānak tārē sōi .4.1.2.

 • Prays Nanak, He alone saves us! ||4||1||2||

1971 Suhi

Based on Bootstrap | Data Source Sikher.com | About