ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥


ik ōunkār sat nām karatā purakh nirabhau niravair akāl mūrat ajūnī saibhan gur prasād .

 • One Universal Creator God. Truth Is The Name. Creative Being Personified. No Fear. No Hatred. Image Of The Undying. Beyond Birth. Self-Existent. By Guru's Grace:

2331 Gond

ਰਾਗੁ ਗੋਂਡ ਚਉਪਦੇ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧ ॥


rāg gōnhd chaupadē mahalā 4 ghar 1 .

 • Raag Gond, Chau-Padas, Fourth Mehl, First House:

2331 Gond

ਜੇ ਮਨਿ ਚਿਤਿ ਆਸ ਰਖਹਿ ਹਰਿ ਊਪਰਿ ਤਾ ਮਨ ਚਿੰਦੇ ਅਨੇਕ ਅਨੇਕ ਫਲ ਪਾਈ ॥


jē man chit ās rakhah har ūpar tā man chindē anēk anēk phal pāī .

 • If, in his conscious mind, he places his hopes in the Lord, then he shall obtain the fruits of all the many desires of his mind.

2331 Gond

ਹਰਿ ਜਾਣੈ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਜੋ ਜੀਇ ਵਰਤੈ ਪ੍ਰਭੁ ਘਾਲਿਆ ਕਿਸੈ ਕਾ ਇਕੁ ਤਿਲੁ ਨ ਗਵਾਈ ॥


har jānai sabh kish jō jīi varatai prabh ghāliā kisai kā ik til n gavāī .

 • The Lord knows everything which happens to the soul. Not even an iota of one's effort goes to waste.

2331 Gond

ਹਰਿ ਤਿਸ ਕੀ ਆਸ ਕੀਜੈ ਮਨ ਮੇਰੇ ਜੋ ਸਭ ਮਹਿ ਸੁਆਮੀ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ ॥੧॥


har tis kī ās kījai man mērē jō sabh mah suāmī rahiā samāī .1.

 • Place your hopes in the Lord, O my mind; the Lord and Master is pervading and permeating all. ||1||

2331 Gond

ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਸਾ ਕਰਿ ਜਗਦੀਸ ਗੁਸਾਈ ॥


mērē man āsā kar jagadīs gusāī .

 • O my mind, place your hopes in the Lord of the World, the Master of the Universe.

2331 Gond

ਜੋ ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਆਸ ਅਵਰ ਕਾਹੂ ਕੀ ਕੀਜੈ ਸਾ ਨਿਹਫਲ ਆਸ ਸਭ ਬਿਰਥੀ ਜਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥


jō bin har ās avar kāhū kī kījai sā nihaphal ās sabh birathī jāī .1. rahāu .

 • That hope which is placed in any other than the Lord - that hope is fruitless, and totally useless. ||1||Pause||

2331 Gond

ਜੋ ਦੀਸੈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਕੁਟੰਬੁ ਸਭੁ ਮਤ ਤਿਸ ਕੀ ਆਸ ਲਗਿ ਜਨਮੁ ਗਵਾਈ ॥


jō dīsai māiā mōh kutanb sabh mat tis kī ās lag janam gavāī .

 • That which you can see, Maya, and all attachment to family - don't place your hopes in them, or your life will be wasted and lost.

2331 Gond

ਇਨ੍ਹ ਕੈ ਕਿਛੁ ਹਾਥਿ ਨਹੀ ਕਹਾ ਕਰਹਿ ਇਹਿ ਬਪੁੜੇ ਇਨ੍ਹ ਕਾ ਵਾਹਿਆ ਕਛੁ ਨ ਵਸਾਈ ॥


inh kai kish hāth nahī kahā karah ih bapurē inh kā vāhiā kash n vasāī .

 • Nothing is in their hands; what can these poor creatures do? By their actions, nothing can be done.

2331 Gond

ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਸ ਕਰਿ ਹਰਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਅਪੁਨੇ ਕੀ ਜੋ ਤੁਝੁ ਤਾਰੈ ਤੇਰਾ ਕੁਟੰਬੁ ਸਭੁ ਛਡਾਈ ॥੨॥


mērē man ās kar har prītam apunē kī jō tujh tārai tērā kutanb sabh shadāī .2.

 • O my mind, place your hopes in the Lord, your Beloved, who shall carry you across, and save your whole family as well. ||2||

2331 Gond

ਜੇ ਕਿਛੁ ਆਸ ਅਵਰ ਕਰਹਿ ਪਰਮਿਤ੍ਰੀ ਮਤ ਤੂੰ ਜਾਣਹਿ ਤੇਰੈ ਕਿਤੈ ਕੰਮਿ ਆਈ ॥


jē kish ās avar karah paramitrī mat tūn jānah tērai kitai kanm āī .

 • If you place your hopes in any other, in any friend other than the Lord, then you shall come to know that it is of no use at all.

2331 Gond

ਇਹ ਆਸ ਪਰਮਿਤ੍ਰੀ ਭਾਉ ਦੂਜਾ ਹੈ ਖਿਨ ਮਹਿ ਝੂਠੁ ਬਿਨਸਿ ਸਭ ਜਾਈ ॥


ih ās paramitrī bhāu dūjā hai khin mah jhūth binas sabh jāī .

 • This hope placed in other friends comes from the love of duality. In an instant, it is gone; it is totally false.

2331 Gond

ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਸਾ ਕਰਿ ਹਰਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਾਚੇ ਕੀ ਜੋ ਤੇਰਾ ਘਾਲਿਆ ਸਭੁ ਥਾਇ ਪਾਈ ॥੩॥


mērē man āsā kar har prītam sāchē kī jō tērā ghāliā sabh thāi pāī .3.

 • O my mind, place your hopes in the Lord, your True Beloved, who shall approve and reward you for all your efforts. ||3||

2331 Gond

ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਸਭ ਤੇਰੀ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਜੈਸੀ ਤੂ ਆਸ ਕਰਾਵਹਿ ਤੈਸੀ ਕੋ ਆਸ ਕਰਾਈ ॥


āsā manasā sabh tērī mērē suāmī jaisī tū ās karāvah taisī kō ās karāī .

 • Hope and desire are all Yours, O my Lord and Master. As You inspire hope, so are the hopes held.

2331 Gond

Based on Bootstrap | Data Source Sikher.com | About