ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧ ਚਉਪਦੇ


rāmakalī mahalā 1 ghar 1 chaupadē

 • Raamkalee, First Mehl, First House, Chau-Padas:

2380 Ramkali

ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥


ik ōunkār sat nām karatā purakh nirabhau niravair akāl mūrat ajūnī saibhan gur prasād .

 • One Universal Creator God. Truth Is The Name. Creative Being Personified. No Fear. No Hatred. Image Of The Undying. Beyond Birth. Self-Existent. By Guru's Grace:

2380 Ramkali

ਕੋਈ ਪੜਤਾ ਸਹਸਾਕਿਰਤਾ ਕੋਈ ਪੜੈ ਪੁਰਾਨਾ ॥


kōī paratā sahasākiratā kōī parai purānā .

 • Some read the Sanskrit scriptures, and some read the Puraanas.

2380 Ramkali

ਕੋਈ ਨਾਮੁ ਜਪੈ ਜਪਮਾਲੀ ਲਾਗੈ ਤਿਸੈ ਧਿਆਨਾ ॥


kōī nām japai japamālī lāgai tisai dhiānā .

 • Some meditate on the Naam, the Name of the Lord, and chant it on their malas, focusing on it in meditation.

2380 Ramkali

ਅਬ ਹੀ ਕਬ ਹੀ ਕਿਛੂ ਨ ਜਾਨਾ ਤੇਰਾ ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਪਛਾਨਾ ॥੧॥


ab hī kab hī kishū n jānā tērā ēkō nām pashānā .1.

 • I know nothing, now or ever; I recognize only Your One Name, Lord. ||1||

2380 Ramkali

ਨ ਜਾਣਾ ਹਰੇ ਮੇਰੀ ਕਵਨ ਗਤੇ ॥


n jānā harē mērī kavan gatē .

 • I do not know, Lord, what my condition shall be.

2380 Ramkali

ਹਮ ਮੂਰਖ ਅਗਿਆਨ ਸਰਨਿ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਰਾਖਹੁ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਪਤੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥


ham mūrakh agiān saran prabh tērī kar kirapā rākhah mērī lāj patē .1. rahāu .

 • I am foolish and ignorant; I seek Your Sanctuary, God. Please, save my honor and my self-respect. ||1||Pause||

2380 Ramkali

ਕਬਹੂ ਜੀਅੜਾ ਊਭਿ ਚੜਤੁ ਹੈ ਕਬਹੂ ਜਾਇ ਪਇਆਲੇ ॥


kabahū jīarā ūbh charat hai kabahū jāi paiālē .

 • Sometimes, the soul soars high in the heavens, and sometimes it falls to the depths of the nether regions.

2380 Ramkali

ਲੋਭੀ ਜੀਅੜਾ ਥਿਰੁ ਨ ਰਹਤੁ ਹੈ ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾ ਭਾਲੇ ॥੨॥


lōbhī jīarā thir n rahat hai chārē kundā bhālē .2.

 • The greedy soul does not remain stable; it searches in the four directions. ||2||

2380 Ramkali

ਮਰਣੁ ਲਿਖਾਇ ਮੰਡਲ ਮਹਿ ਆਏ ਜੀਵਣੁ ਸਾਜਹਿ ਮਾਈ ॥


maran likhāi mandal mah āē jīvan sājah māī .

 • With death pre-ordained, the soul comes into the world, gathering the riches of life.

2380 Ramkali

ਏਕਿ ਚਲੇ ਹਮ ਦੇਖਹ ਸੁਆਮੀ ਭਾਹਿ ਬਲੰਤੀ ਆਈ ॥੩॥


ēk chalē ham dēkhah suāmī bhāh balantī āī .3.

 • I see that some have already gone, O my Lord and Master; the burning fire is coming closer! ||3||

2380 Ramkali

ਨ ਕਿਸੀ ਕਾ ਮੀਤੁ ਨ ਕਿਸੀ ਕਾ ਭਾਈ ਨਾ ਕਿਸੈ ਬਾਪੁ ਨ ਮਾਈ ॥


n kisī kā mīt n kisī kā bhāī nā kisai bāp n māī .

 • No one has any friend, and no one has any brother; no one has any father or mother.

2380 Ramkali

ਪ੍ਰਣਵਤਿ ਨਾਨਕ ਜੇ ਤੂ ਦੇਵਹਿ ਅੰਤੇ ਹੋਇ ਸਖਾਈ ॥੪॥੧॥


pranavat nānak jē tū dēvah antē hōi sakhāī .4.1.

 • Prays Nanak, if You bless me with Your Name, it shall be my help and support in the end. ||4||1||

2380 Ramkali

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥


rāmakalī mahalā 1 .

 • Raamkalee, First Mehl:

2381 Ramkali

ਸਰਬ ਜੋਤਿ ਤੇਰੀ ਪਸਰਿ ਰਹੀ ॥


sarab jōt tērī pasar rahī .

 • Your Light is prevailing everywhere.

2381 Ramkali

ਜਹ ਜਹ ਦੇਖਾ ਤਹ ਨਰਹਰੀ ॥੧॥


jah jah dēkhā tah naraharī .1.

 • Wherever I look, there I see the Lord. ||1||

2381 Ramkali

ਜੀਵਨ ਤਲਬ ਨਿਵਾਰਿ ਸੁਆਮੀ ॥


jīvan talab nivār suāmī .

 • Please rid me of the desire to live, O my Lord and Master.

2381 Ramkali

ਅੰਧ ਕੂਪਿ ਮਾਇਆ ਮਨੁ ਗਾਡਿਆ ਕਿਉ ਕਰਿ ਉਤਰਉ ਪਾਰਿ ਸੁਆਮੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥


andh kūp māiā man gādiā kiu kar utarau pār suāmī .1. rahāu .

 • My mind is entangled in the deep dark pit of Maya. How can I cross over, O Lord and Master? ||1||Pause||

2381 Ramkali

ਜਹ ਭੀਤਰਿ ਘਟ ਭੀਤਰਿ ਬਸਿਆ ਬਾਹਰਿ ਕਾਹੇ ਨਾਹੀ ॥


jah bhītar ghat bhītar basiā bāhar kāhē nāhī .

 • He dwells deep within, inside the heart; how can He not be outside as well?

2381 Ramkali

ਤਿਨ ਕੀ ਸਾਰ ਕਰੇ ਨਿਤ ਸਾਹਿਬੁ ਸਦਾ ਚਿੰਤ ਮਨ ਮਾਹੀ ॥੨॥


tin kī sār karē nit sāhib sadā chint man māhī .2.

 • Our Lord and Master always takes care of us, and keeps us in His thoughts. ||2||

2381 Ramkali

ਆਪੇ ਨੇੜੈ ਆਪੇ ਦੂਰਿ ॥


āpē nērai āpē dūr .

 • He Himself is near at hand, and He is far away.

2381 Ramkali

ਆਪੇ ਸਰਬ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰਿ ॥


āpē sarab rahiā bharapūr .

 • He Himself is all-pervading, permeating everywhere.

2381 Ramkali

ਸਤਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਇ ॥


satagur milai andhērā jāi .

 • Meeting the True Guru, the darkness is dispelled.

2381 Ramkali

Based on Bootstrap | Data Source Sikher.com | About