ਨਿਹਚਲ ਆਸਨੁ ਬੇਸੁਮਾਰੁ ॥੨॥


nihachal āsan bēsumār .2.

 • They obtain a permanent seat in the infinite. ||2||

2417 Ramkali

ਡਿਗਿ ਨ ਡੋਲੈ ਕਤਹੂ ਨ ਧਾਵੈ ॥


dig n dōlai katahū n dhāvai .

 • No one falls there, or wavers, or goes anywhere.

2417 Ramkali

ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਕੋ ਇਹੁ ਮਹਲੁ ਪਾਵੈ ॥


gur prasād kō ih mahal pāvai .

 • By Guru's Grace, some find this mansion.

2417 Ramkali

ਭ੍ਰਮ ਭੈ ਮੋਹ ਨ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ॥


bhram bhai mōh n māiā jāl .

 • They are not touched by doubt, fear, attachment or the traps of Maya.

2417 Ramkali

ਸੁੰਨ ਸਮਾਧਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾਲ ॥੩॥


sunn samādh prabhū kirapāl .3.

 • They enter the deepest state of Samaadhi, through the kind mercy of God. ||3||

2417 Ramkali

ਤਾ ਕਾ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰੁ ॥


tā kā ant n pārāvār .

 • He has no end or limitation.

2417 Ramkali

ਆਪੇ ਗੁਪਤੁ ਆਪੇ ਪਾਸਾਰੁ ॥


āpē gupat āpē pāsār .

 • He Himself is unmanifest, and He Himself is manifest.

2417 Ramkali

ਜਾ ਕੈ ਅੰਤਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਸੁਆਦੁ ॥


jā kai antar har har suād .

 • One who enjoys the taste of the Lord, Har, Har, deep within himself,

2417 Ramkali

ਕਹਨੁ ਨ ਜਾਈ ਨਾਨਕ ਬਿਸਮਾਦੁ ॥੪॥੯॥੨੦॥


kahan n jāī nānak bisamād .4.9.20.

 • O Nanak, his wondrous state cannot be described. ||4||9||20||

2417 Ramkali

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥


rāmakalī mahalā 5 .

 • Raamkalee, Fifth Mehl:

2418 Ramkali

ਭੇਟਤ ਸੰਗਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਚਿਤਿ ਆਇਆ ॥


bhētat sang pārabraham chit āiā .

 • Meeting with the Sangat, the Congregation, the Supreme Lord God has come into my consciousness.

2418 Ramkali

ਸੰਗਤਿ ਕਰਤ ਸੰਤੋਖੁ ਮਨਿ ਪਾਇਆ ॥


sangat karat santōkh man pāiā .

 • In the Sangat, my mind has found contentment.

2418 Ramkali

ਸੰਤਹ ਚਰਨ ਮਾਥਾ ਮੇਰੋ ਪਉਤ ॥


santah charan māthā mērō paut .

 • I touch my forehead to the feet of the Saints.

2418 Ramkali

ਅਨਿਕ ਬਾਰ ਸੰਤਹ ਡੰਡਉਤ ॥੧॥


anik bār santah dandaut .1.

 • Countless times, I humbly bow to the Saints. ||1||

2418 Ramkali

ਇਹੁ ਮਨੁ ਸੰਤਨ ਕੈ ਬਲਿਹਾਰੀ ॥


ih man santan kai balihārī .

 • This mind is a sacrifice to the Saints;

2418 Ramkali

ਜਾ ਕੀ ਓਟ ਗਹੀ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਰਾਖੇ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥


jā kī ōt gahī sukh pāiā rākhē kirapā dhārī .1. rahāu .

 • holding tight to their support, I have found peace, and in their mercy, they have protected me. ||1||Pause||

2418 Ramkali

ਸੰਤਹ ਚਰਣ ਧੋਇ ਧੋਇ ਪੀਵਾ ॥


santah charan dhōi dhōi pīvā .

 • I wash the feet of the Saints, and drink in that water.

2418 Ramkali

ਸੰਤਹ ਦਰਸੁ ਪੇਖਿ ਪੇਖਿ ਜੀਵਾ ॥


santah daras pēkh pēkh jīvā .

 • Gazing upon the Blessed Vision of the Saints' Darshan, I live.

2418 Ramkali

ਸੰਤਹ ਕੀ ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਆਸ ॥


santah kī mērai man ās .

 • My mind rests its hopes in the Saints.

2418 Ramkali

ਸੰਤ ਹਮਾਰੀ ਨਿਰਮਲ ਰਾਸਿ ॥੨॥


sant hamārī niramal rās .2.

 • The Saints are my immaculate wealth. ||2||

2418 Ramkali

ਸੰਤ ਹਮਾਰਾ ਰਾਖਿਆ ਪੜਦਾ ॥


sant hamārā rākhiā paradā .

 • The Saints have covered my faults.

2418 Ramkali

ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਮੋਹਿ ਕਬਹੂ ਨ ਕੜਦਾ ॥


sant prasād mōh kabahū n karadā .

 • By the Grace of the Saints, I am no longer tormented.

2418 Ramkali

ਸੰਤਹ ਸੰਗੁ ਦੀਆ ਕਿਰਪਾਲ ॥


santah sang dīā kirapāl .

 • The Merciful Lord has blessed me with the Saints' Congregation.

2418 Ramkali

ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਭਏ ਦਇਆਲ ॥੩॥


sant sahāī bhaē daiāl .3.

 • The Compassionate Saints have become my help and support. ||3||

2418 Ramkali

ਸੁਰਤਿ ਮਤਿ ਬੁਧਿ ਪਰਗਾਸੁ ॥


surat mat budh paragās .

 • My consciousness, intellect and wisdom have been enlightened.

2418 Ramkali

ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਾਰ ਗੁਣਤਾਸੁ ॥


gahir ganbhīr apār gunatās .

 • The Lord is profound, unfathomable, infinite, the treasure of virtue.

2418 Ramkali

ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਗਲੇ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ ॥


jī jant sagalē pratipāl .

 • He cherishes all beings and creatures.

2418 Ramkali

ਨਾਨਕ ਸੰਤਹ ਦੇਖਿ ਨਿਹਾਲ ॥੪॥੧੦॥੨੧॥


nānak santah dēkh nihāl .4.10.21.

 • Nanak is enraptured, seeing the Saints. ||4||10||21||

2418 Ramkali

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥


rāmakalī mahalā 5 .

 • Raamkalee, Fifth Mehl:

2419 Ramkali

ਤੇਰੈ ਕਾਜਿ ਨ ਗ੍ਰਿਹੁ ਰਾਜੁ ਮਾਲੁ ॥


tērai kāj n grih rāj māl .

 • Your home, power and wealth will be of no use to you.

2419 Ramkali

ਤੇਰੈ ਕਾਜਿ ਨ ਬਿਖੈ ਜੰਜਾਲੁ ॥


tērai kāj n bikhai janjāl .

 • Your corrupt worldly entanglements will be of no use to you.

2419 Ramkali

ਇਸਟ ਮੀਤ ਜਾਣੁ ਸਭ ਛਲੈ ॥


isat mīt jān sabh shalai .

 • Know that all your dear friends are fake.

2419 Ramkali

ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸੰਗਿ ਤੇਰੈ ਚਲੈ ॥੧॥


har har nām sang tērai chalai .1.

 • Only the Name of the Lord, Har, Har, will go along with you. ||1||

2419 Ramkali

ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਇ ਲੇ ਮੀਤਾ ਹਰਿ ਸਿਮਰਤ ਤੇਰੀ ਲਾਜ ਰਹੈ ॥


rām nām gun gāi lē mītā har simarat tērī lāj rahai .

 • Sing the Glorious Praises of the Lord's Name, O friend; remembering the Lord in meditation, your honor shall be saved.

2419 Ramkali

ਹਰਿ ਸਿਮਰਤ ਜਮੁ ਕਛੁ ਨ ਕਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥


har simarat jam kash n kahai .1. rahāu .

 • Remembering the Lord in meditation, the Messenger of Death will not touch you. ||1||Pause||

2419 Ramkali

ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਸਗਲ ਨਿਰਾਰਥ ਕਾਮ ॥


bin har sagal nirārath kām .

 • Without the Lord, all pursuits are useless.

2419 Ramkali

ਸੁਇਨਾ ਰੁਪਾ ਮਾਟੀ ਦਾਮ ॥


suinā rupā mātī dām .

 • Gold, silver and wealth are just dust.

2419 Ramkali

ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਜਾਪਿ ਮਨ ਸੁਖਾ ॥


gur kā sabad jāp man sukhā .

 • Chanting the Word of the Guru's Shabad, your mind shall be at peace.

2419 Ramkali

ਈਹਾ ਊਹਾ ਤੇਰੋ ਊਜਲ ਮੁਖਾ ॥੨॥


īhā ūhā tērō ūjal mukhā .2.

 • Here and hereafter, your face shall be radiant and bright. ||2||

2419 Ramkali

ਕਰਿ ਕਰਿ ਥਾਕੇ ਵਡੇ ਵਡੇਰੇ ॥


kar kar thākē vadē vadērē .

 • Even the greatest of the great worked and worked until they were exhausted.

2419 Ramkali

ਕਿਨ ਹੀ ਨ ਕੀਏ ਕਾਜ ਮਾਇਆ ਪੂਰੇ ॥


kin hī n kīē kāj māiā pūrē .

 • None of them ever accomplished the tasks of Maya.

2419 Ramkali

ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਪੈ ਜਨੁ ਕੋਇ ॥


har har nām japai jan kōi .

 • Any humble being who chants the Name of the Lord, Har, Har,

2419 Ramkali

ਤਾ ਕੀ ਆਸਾ ਪੂਰਨ ਹੋਇ ॥੩॥


tā kī āsā pūran hōi .3.

 • will have all his hopes fulfilled. ||3||

2419 Ramkali

ਹਰਿ ਭਗਤਨ ਕੋ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ॥


har bhagatan kō nām adhār .

 • The Naam, the Name of the Lord, is the anchor and support of the Lord's devotees.

2419 Ramkali

ਸੰਤੀ ਜੀਤਾ ਜਨਮੁ ਅਪਾਰੁ ॥


santī jītā janam apār .

 • The Saints are victorious in this priceless human life.

2419 Ramkali

ਹਰਿ ਸੰਤੁ ਕਰੇ ਸੋਈ ਪਰਵਾਣੁ ॥


har sant karē sōī paravān .

 • Whatever the Lord's Saint does, is approved and accepted.

2419 Ramkali

ਨਾਨਕ ਦਾਸੁ ਤਾ ਕੈ ਕੁਰਬਾਣੁ ॥੪॥੧੧॥੨੨॥


nānak dās tā kai kurabān .4.11.22.

 • Slave Nanak is a sacrifice to him. ||4||11||22||

2419 Ramkali

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥


rāmakalī mahalā 5 .

 • Raamkalee, Fifth Mehl:

2420 Ramkali

ਸਿੰਚਹਿ ਦਰਬੁ ਦੇਹਿ ਦੁਖੁ ਲੋਗ ॥


sinchah darab dēh dukh lōg .

 • You gather wealth by exploiting people.

2420 Ramkali

ਤੇਰੈ ਕਾਜਿ ਨ ਅਵਰਾ ਜੋਗ ॥


tērai kāj n avarā jōg .

 • It is of no use to you; it was meant for others.

2420 Ramkali

ਕਰਿ ਅਹੰਕਾਰੁ ਹੋਇ ਵਰਤਹਿ ਅੰਧ ॥


kar ahankār hōi varatah andh .

 • You practice egotism, and act like a blind man.

2420 Ramkali

ਜਮ ਕੀ ਜੇਵੜੀ ਤੂ ਆਗੈ ਬੰਧ ॥੧॥


jam kī jēvarī tū āgai bandh .1.

 • In the world hereafter, you shall be tied to the leash of the Messenger of Death. ||1||

2420 Ramkali

ਛਾਡਿ ਵਿਡਾਣੀ ਤਾਤਿ ਮੂੜੇ ॥


shād vidānī tāt mūrē .

 • Give up your envy of others, you fool!

2420 Ramkali

ਈਹਾ ਬਸਨਾ ਰਾਤਿ ਮੂੜੇ ॥


īhā basanā rāt mūrē .

 • You only live here for a night, you fool!

2420 Ramkali

ਮਾਇਆ ਕੇ ਮਾਤੇ ਤੈ ਉਠਿ ਚਲਨਾ ॥


māiā kē mātē tai uth chalanā .

 • You are intoxicated with Maya, but you must soon arise and depart.

2420 Ramkali

ਰਾਚਿ ਰਹਿਓ ਤੂ ਸੰਗਿ ਸੁਪਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥


rāch rahiō tū sang supanā .1. rahāu .

 • You are totally involved in the dream. ||1||Pause||

2420 Ramkali

ਬਾਲ ਬਿਵਸਥਾ ਬਾਰਿਕੁ ਅੰਧ ॥


bāl bivasathā bārik andh .

 • In his childhood, the child is blind.

2420 Ramkali

ਭਰਿ ਜੋਬਨਿ ਲਾਗਾ ਦੁਰਗੰਧ ॥


bhar jōban lāgā duragandh .

 • In the fullness of youth, he is involved in foul-smelling sins.

2420 Ramkali

Based on Bootstrap | Data Source Sikher.com | About