ਰਾਗੁ ਨਟ ਨਾਰਾਇਨ ਮਹਲਾ ੪


rāg nat nārāin mahalā 4

 • Raag Nat Naaraayan, Fourth Mehl:

2565 Nat Narayan

ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥


ik ōunkār sat nām karatā purakh nirabhau niravair akāl mūrat ajūnī saibhan gur prasād .

 • One Universal Creator God. Truth Is The Name. Creative Being Personified. No Fear. No Hatred. Image Of The Undying. Beyond Birth. Self-Existent. By Guru's Grace:

2565 Nat Narayan

ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਪਿ ਅਹਿਨਿਸਿ ਨਾਮੁ ਹਰੇ ॥


mērē man jap ahinis nām harē .

 • O my mind, chant the Name of the Lord, day and night.

2565 Nat Narayan

ਕੋਟਿ ਕੋਟਿ ਦੋਖ ਬਹੁ ਕੀਨੇ ਸਭ ਪਰਹਰਿ ਪਾਸਿ ਧਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥


kōt kōt dōkh bah kīnē sabh parahar pās dharē .1. rahāu .

 • Millions and millions of sins and mistakes, committed through countless lifetimes, shall all be put aside and sent away. ||1||Pause||

2565 Nat Narayan

ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਪਹਿ ਆਰਾਧਹਿ ਸੇਵਕ ਭਾਇ ਖਰੇ ॥


har har nām japah ārādhah sēvak bhāi kharē .

 • Those who chant the Name of the Lord, Har, Har, and worship Him in adoration, and serve Him with love, are genuine.

2565 Nat Narayan

ਕਿਲਬਿਖ ਦੋਖ ਗਏ ਸਭ ਨੀਕਰਿ ਜਿਉ ਪਾਨੀ ਮੈਲੁ ਹਰੇ ॥੧॥


kilabikh dōkh gaē sabh nīkar jiu pānī mail harē .1.

 • All their sins are erased, just as water washes off the dirt. ||1||

2565 Nat Narayan

ਖਿਨੁ ਖਿਨੁ ਨਰੁ ਨਾਰਾਇਨੁ ਗਾਵਹਿ ਮੁਖਿ ਬੋਲਹਿ ਨਰ ਨਰਹਰੇ ॥


khin khin nar nārāin gāvah mukh bōlah nar naraharē .

 • That being, who sings the Lord's Praises each and every instant, chants with his mouth the Name of the Lord.

2565 Nat Narayan

ਪੰਚ ਦੋਖ ਅਸਾਧ ਨਗਰ ਮਹਿ ਇਕੁ ਖਿਨੁ ਪਲੁ ਦੂਰਿ ਕਰੇ ॥੨॥


panch dōkh asādh nagar mah ik khin pal dūr karē .2.

 • In a moment, in an instant, the Lord rids him of the five incurable diseases of the body-village. ||2||

2565 Nat Narayan

ਵਡਭਾਗੀ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਵਹਿ ਹਰਿ ਕੇ ਭਗਤ ਹਰੇ ॥


vadabhāgī har nām dhiāvah har kē bhagat harē .

 • Very fortunate are those who meditate on the Lord's Name; they alone are the Lord's devotees.

2565 Nat Narayan

ਤਿਨ ਕੀ ਸੰਗਤਿ ਦੇਹਿ ਪ੍ਰਭ ਜਾਚਉ ਮੈ ਮੂੜ ਮੁਗਧ ਨਿਸਤਰੇ ॥੩॥


tin kī sangat dēh prabh jāchau mai mūr mugadh nisatarē .3.

 • I beg for the Sangat, the Congregation; O God, please bless me with them. I am a fool, and an idiot - please save me! ||3||

2565 Nat Narayan

ਕ੍ਰਿਪਾ ਕ੍ਰਿਪਾ ਧਾਰਿ ਜਗਜੀਵਨ ਰਖਿ ਲੇਵਹੁ ਸਰਨਿ ਪਰੇ ॥


kripā kripā dhār jagajīvan rakh lēvah saran parē .

 • Shower me with Your Mercy and Grace, O Life of the World; save me, I seek Your Sanctuary.

2565 Nat Narayan

ਨਾਨਕੁ ਜਨੁ ਤੁਮਰੀ ਸਰਨਾਈ ਹਰਿ ਰਾਖਹੁ ਲਾਜ ਹਰੇ ॥੪॥੧॥


nānak jan tumarī saranāī har rākhah lāj harē .4.1.

 • Servant Nanak has entered Your Sanctuary; O Lord, please preserve my honor! ||4||1||

2565 Nat Narayan

ਨਟ ਮਹਲਾ ੪ ॥


nat mahalā 4 .

 • Nat, Fourth Mehl:

2566 Nat Narayan

ਰਾਮ ਜਪਿ ਜਨ ਰਾਮੈ ਨਾਮਿ ਰਲੇ ॥


rām jap jan rāmai nām ralē .

 • Meditating on the Lord, His humble servants are blended with the Lord's Name.

2566 Nat Narayan

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਜਪਿਓ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਹਰਿ ਧਾਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਪਲੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥


rām nām japiō gur bachanī har dhārī har kripalē .1. rahāu .

 • Chanting the Lord's Name, following the Guru's Teachings, the Lord showers His Mercy upon them. ||1||Pause||

2566 Nat Narayan

ਹਰਿ ਹਰਿ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਸੁਆਮੀ ਜਨ ਜਪਿ ਮਿਲਿ ਸਲਲ ਸਲਲੇ ॥


har har agam agōchar suāmī jan jap mil salal salalē .

 • Our Lord and Master, Har, Har, is inaccessible and unfathomable. Meditating on Him, His humble servant merges with Him, like water with water.

2566 Nat Narayan

ਹਰਿ ਕੇ ਸੰਤ ਮਿਲਿ ਰਾਮ ਰਸੁ ਪਾਇਆ ਹਮ ਜਨ ਕੈ ਬਲਿ ਬਲਲੇ ॥੧॥


har kē sant mil rām ras pāiā ham jan kai bal balalē .1.

 • Meeting with the Lord's Saints, I have obtained the sublime essence of the Lord. I am a sacrifice, a sacrifice to His humble servants. ||1||

2566 Nat Narayan

ਪੁਰਖੋਤਮੁ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਨਿ ਗਾਇਓ ਸਭਿ ਦਾਲਦ ਦੁਖ ਦਲਲੇ ॥


purakhōtam har nām jan gāiō sabh dālad dukh dalalē .

 • The Lord's humble servant sings the Praises of the Name of the Supreme, Primal Soul, and all poverty and pain are destroyed.

2566 Nat Narayan

ਵਿਚਿ ਦੇਹੀ ਦੋਖ ਅਸਾਧ ਪੰਚ ਧਾਤੂ ਹਰਿ ਕੀਏ ਖਿਨ ਪਰਲੇ ॥੨॥


vich dēhī dōkh asādh panch dhātū har kīē khin paralē .2.

 • Within the body are the five evil and uncontrollable passions. The Lord destroys them in an instant. ||2||

2566 Nat Narayan

ਹਰਿ ਕੇ ਸੰਤ ਮਨਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਗਾਈ ਜਿਉ ਦੇਖੈ ਸਸਿ ਕਮਲੇ ॥


har kē sant man prīt lagāī jiu dēkhai sas kamalē .

 • The Lord's Saint loves the Lord in his mind, like the lotus flower gazing at the moon.

2566 Nat Narayan

ਉਨਵੈ ਘਨੁ ਘਨ ਘਨਿਹਰੁ ਗਰਜੈ ਮਨਿ ਬਿਗਸੈ ਮੋਰ ਮੁਰਲੇ ॥੩॥


unavai ghan ghan ghanihar garajai man bigasai mōr muralē .3.

 • The clouds hang low, the clouds tremble with thunder, and the mind dances joyfully like the peacock. ||3||

2566 Nat Narayan

ਹਮਰੈ ਸੁਆਮੀ ਲੋਚ ਹਮ ਲਾਈ ਹਮ ਜੀਵਹਿ ਦੇਖਿ ਹਰਿ ਮਿਲੇ ॥


hamarai suāmī lōch ham lāī ham jīvah dēkh har milē .

 • My Lord and Master has placed this yearning within me; I live by seeing and meeting my Lord.

2566 Nat Narayan

ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਅਮਲ ਹਰਿ ਲਾਏ ਹਰਿ ਮੇਲਹੁ ਅਨਦ ਭਲੇ ॥੪॥੨॥


jan nānak har amal har lāē har mēlah anad bhalē .4.2.

 • Servant Nanak is addicted to the intoxication of the Lord; meeting with the Lord, he finds sublime bliss. ||4||2||

2566 Nat Narayan

ਨਟ ਮਹਲਾ ੪ ॥


nat mahalā 4 .

 • Nat, Fourth Mehl:

2567 Nat Narayan

ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਪਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸਖੇ ॥


mērē man jap har har nām sakhē .

 • O my mind, chant the Name of the Lord, Har, Har, your only Friend.

2567 Nat Narayan

Based on Bootstrap | Data Source Sikher.com | About