ਗੋਂਡ ॥


gōnhd .

 • Gond:

2376 Gond - Bhagtah Ki Bani (Teachings Of The Saints)

ਭੈਰਉ ਭੂਤ ਸੀਤਲਾ ਧਾਵੈ ॥


bhairau bhūt sītalā dhāvai .

 • One who chases after the god Bhairau, evil spirits and the goddess of smallpox,

2376 Gond - Bhagtah Ki Bani (Teachings Of The Saints)

ਖਰ ਬਾਹਨੁ ਉਹੁ ਛਾਰੁ ਉਡਾਵੈ ॥੧॥


khar bāhan uh shār udāvai .1.

 • is riding on a donkey, kicking up the dust. ||1||

2376 Gond - Bhagtah Ki Bani (Teachings Of The Saints)

ਹਉ ਤਉ ਏਕੁ ਰਮਈਆ ਲੈਹਉ ॥


hau tau ēk ramaīā laihau .

 • I take only the Name of the One Lord.

2376 Gond - Bhagtah Ki Bani (Teachings Of The Saints)

ਆਨ ਦੇਵ ਬਦਲਾਵਨਿ ਦੈਹਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥


ān dēv badalāvan daihau .1. rahāu .

 • I have given away all other gods in exchange for Him. ||1||Pause||

2376 Gond - Bhagtah Ki Bani (Teachings Of The Saints)

ਸਿਵ ਸਿਵ ਕਰਤੇ ਜੋ ਨਰੁ ਧਿਆਵੈ ॥


siv siv karatē jō nar dhiāvai .

 • That man who chants "Shiva, Shiva", and meditates on him,

2376 Gond - Bhagtah Ki Bani (Teachings Of The Saints)

ਬਰਦ ਚਢੇ ਡਉਰੂ ਢਮਕਾਵੈ ॥੨॥


barad chadhē daurū dhamakāvai .2.

 • is riding on a bull, shaking a tambourine. ||2||

2376 Gond - Bhagtah Ki Bani (Teachings Of The Saints)

ਮਹਾ ਮਾਈ ਕੀ ਪੂਜਾ ਕਰੈ ॥


mahā māī kī pūjā karai .

 • One who worships the Great Goddess Maya

2376 Gond - Bhagtah Ki Bani (Teachings Of The Saints)

ਨਰ ਸੈ ਨਾਰਿ ਹੋਇ ਅਉਤਰੈ ॥੩॥


nar sai nār hōi autarai .3.

 • will be reincarnated as a woman, and not a man. ||3||

2376 Gond - Bhagtah Ki Bani (Teachings Of The Saints)

ਤੂ ਕਹੀਅਤ ਹੀ ਆਦਿ ਭਵਾਨੀ ॥


tū kahīat hī ād bhavānī .

 • You are called the Primal Goddess.

2376 Gond - Bhagtah Ki Bani (Teachings Of The Saints)

ਮੁਕਤਿ ਕੀ ਬਰੀਆ ਕਹਾ ਛਪਾਨੀ ॥੪॥


mukat kī barīā kahā shapānī .4.

 • At the time of liberation, where will you hide then? ||4||

2376 Gond - Bhagtah Ki Bani (Teachings Of The Saints)

ਗੁਰਮਤਿ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗਹੁ ਮੀਤਾ ॥


guramat rām nām gah mītā .

 • Follow the Guru's Teachings, and hold tight to the Lord's Name, O friend.

2376 Gond - Bhagtah Ki Bani (Teachings Of The Saints)

ਪ੍ਰਣਵੈ ਨਾਮਾ ਇਉ ਕਹੈ ਗੀਤਾ ॥੫॥੨॥੬॥


pranavai nāmā iu kahai gītā .5.2.6.

 • Thus prays Naam Dayv, and so says the Gita as well. ||5||2||6||

2376 Gond - Bhagtah Ki Bani (Teachings Of The Saints)

Based on Bootstrap | Data Source Sikher.com | About