ਗਉੜੀ ਚੇਤੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥


gaurī chētī mahalā 1 .

 • Gauree Chaytee, First Mehl:

353 Gauri

ਅਵਰਿ ਪੰਚ ਹਮ ਏਕ ਜਨਾ ਕਿਉ ਰਾਖਉ ਘਰ ਬਾਰੁ ਮਨਾ ॥


avar panch ham ēk janā kiu rākhau ghar bār manā .

 • There are five of them, but I am all alone. How can I protect my hearth and home, O my mind?

353 Gauri

ਮਾਰਹਿ ਲੂਟਹਿ ਨੀਤ ਨੀਤ ਕਿਸੁ ਆਗੈ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਜਨਾ ॥੧॥


mārah lūtah nīt nīt kis āgai karī pukār janā .1.

 • They are beating and plundering me over and over again; unto whom can I complain? ||1||

353 Gauri

ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਉਚਰੁ ਮਨਾ ॥


srī rām nāmā uchar manā .

 • Chant the Name of the Supreme Lord, O my mind.

353 Gauri

ਆਗੈ ਜਮ ਦਲੁ ਬਿਖਮੁ ਘਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥


āgai jam dal bikham ghanā .1. rahāu .

 • Otherwise, in the world hereafter, you will have to face the awesome and cruel army of Death. ||1||Pause||

353 Gauri

ਉਸਾਰਿ ਮੜੋਲੀ ਰਾਖੈ ਦੁਆਰਾ ਭੀਤਰਿ ਬੈਠੀ ਸਾ ਧਨਾ ॥


usār marōlī rākhai duārā bhītar baithī sā dhanā .

 • God has erected the temple of the body; He has placed the nine doors, and the soul-bride sits within.

353 Gauri

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇਲ ਕਰੇ ਨਿਤ ਕਾਮਣਿ ਅਵਰਿ ਲੁਟੇਨਿ ਸੁ ਪੰਚ ਜਨਾ ॥੨॥


anmrit kēl karē nit kāman avar lutēn s panch janā .2.

 • She enjoys the sweet play again and again, while the five demons are plundering her. ||2||

353 Gauri

ਢਾਹਿ ਮੜੋਲੀ ਲੂਟਿਆ ਦੇਹੁਰਾ ਸਾ ਧਨ ਪਕੜੀ ਏਕ ਜਨਾ ॥


dhāh marōlī lūtiā dēhurā sā dhan pakarī ēk janā .

 • In this way, the temple is being demolished; the body is being plundered, and the soul-bride, left all alone, is captured.

353 Gauri

ਜਮ ਡੰਡਾ ਗਲਿ ਸੰਗਲੁ ਪੜਿਆ ਭਾਗਿ ਗਏ ਸੇ ਪੰਚ ਜਨਾ ॥੩॥


jam dandā gal sangal pariā bhāg gaē sē panch janā .3.

 • Death strikes her down with his rod, the shackles are placed around her neck, and now the five have left. ||3||

353 Gauri

ਕਾਮਣਿ ਲੋੜੈ ਸੁਇਨਾ ਰੁਪਾ ਮਿਤ੍ਰ ਲੁੜੇਨਿ ਸੁ ਖਾਧਾਤਾ ॥


kāman lōrai suinā rupā mitr lurēn s khādhātā .

 • The wife yearns for gold and silver, and her friends, the senses, yearn for good food.

353 Gauri

ਨਾਨਕ ਪਾਪ ਕਰੇ ਤਿਨ ਕਾਰਣਿ ਜਾਸੀ ਜਮਪੁਰਿ ਬਾਧਾਤਾ ॥੪॥੨॥੧੪॥


nānak pāp karē tin kāran jāsī jamapur bādhātā .4.2.14.

 • O Nanak, she commits sins for their sake; she shall go, bound and gagged, to the City of Death. ||4||2||14||

353 Gauri

Based on Bootstrap | Data Source Sikher.com | About