ਬਿਹਾਗੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨


bihāgarā mahalā 5 ghar 2

 • Bihaagraa, Fifth Mehl, Second House:

1432 Bihagara

ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥


ik ōunkār sat nām gur prasād .

 • One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

1432 Bihagara

ਵਧੁ ਸੁਖੁ ਰੈਨੜੀਏ ਪ੍ਰਿਅ ਪ੍ਰੇਮੁ ਲਗਾ ॥


vadh sukh rainarīē pri prēm lagā .

 • O peaceful night, grow longer - I have come to enshrine love for my Beloved.

1432 Bihagara

ਘਟੁ ਦੁਖ ਨੀਦੜੀਏ ਪਰਸਉ ਸਦਾ ਪਗਾ ॥


ghat dukh nīdarīē parasau sadā pagā .

 • O painful sleep, grow shorter, so that I may constantly grasp His Feet.

1432 Bihagara

ਪਗ ਧੂਰਿ ਬਾਂਛਉ ਸਦਾ ਜਾਚਉ ਨਾਮ ਰਸਿ ਬੈਰਾਗਨੀ ॥


pag dhūr bānhshau sadā jāchau nām ras bairāganī .

 • I long for the dust of His Feet, and beg for His Name; for His Love, I have renounced the world.

1432 Bihagara

ਪ੍ਰਿਅ ਰੰਗਿ ਰਾਤੀ ਸਹਜ ਮਾਤੀ ਮਹਾ ਦੁਰਮਤਿ ਤਿਆਗਨੀ ॥


pri rang rātī sahaj mātī mahā duramat tiāganī .

 • I am imbued with the Love of my Beloved, and I am naturally intoxicated with it; I have forsaken my awful evil-mindedness.

1432 Bihagara

ਗਹਿ ਭੁਜਾ ਲੀਨ੍ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਭੀਨੀ ਮਿਲਨੁ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਚ ਮਗਾ ॥


gah bhujā līnhī prēm bhīnī milan prītam sach magā .

 • He has taken me by the arm, and I am saturated with His Love; I have met my Beloved on the Path of Truth.

1432 Bihagara

ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਧਾਰਿ ਕਿਰਪਾ ਰਹਉ ਚਰਣਹ ਸੰਗਿ ਲਗਾ ॥੧॥


binavant nānak dhār kirapā rahau charanah sang lagā .1.

 • Prays Nanak, please Lord, shower Your Mercy on me, that I may remain attached to Your Feet. ||1||

1432 Bihagara

ਮੇਰੀ ਸਖੀ ਸਹੇਲੜੀਹੋ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਚਰਣਿ ਲਗਹ ॥


mērī sakhī sahēlarīhō prabh kai charan lagah .

 • O my friends and companions, let us remain attached to the Feet of God.

1432 Bihagara

ਮਨਿ ਪ੍ਰਿਅ ਪ੍ਰੇਮੁ ਘਣਾ ਹਰਿ ਕੀ ਭਗਤਿ ਮੰਗਹ ॥


man pri prēm ghanā har kī bhagat mangah .

 • Within my mind is great love for my Beloved; I beg for the Lord's devotional worship.

1432 Bihagara

ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਪਾਈਐ ਪ੍ਰਭੁ ਧਿਆਈਐ ਜਾਇ ਮਿਲੀਐ ਹਰਿ ਜਨਾ ॥


har bhagat pāīai prabh dhiāīai jāi milīai har janā .

 • The Lord's devotional worship is obtained, meditating on God. Let us go and meet the humble servants of the Lord.

1432 Bihagara

ਮਾਨੁ ਮੋਹੁ ਬਿਕਾਰੁ ਤਜੀਐ ਅਰਪਿ ਤਨੁ ਧਨੁ ਇਹੁ ਮਨਾ ॥


mān mōh bikār tajīai arap tan dhan ih manā .

 • Renounce pride, emotional attachment and corruption, and dedicate this body, wealth and mind to Him.

1432 Bihagara

ਬਡ ਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਗੁਣ ਸੰਪੂਰਨ ਭ੍ਰਮ ਭੀਤਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਮਿਲਿ ਭਗਹ ॥


bad purakh pūran gun sanpūran bhram bhīt har har mil bhagah .

 • The Lord God is great, perfect, glorious, absolutely perfect; meeting the Lord, Har, Har, the wall of doubt is torn down.

1432 Bihagara

ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣਿ ਮੰਤ੍ਰੁ ਸਖੀਏ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਨਿਤ ਨਿਤ ਨਿਤ ਜਪਹ ॥੨॥


binavant nānak sun mantr sakhīē har nām nit nit nit japah .2.

 • Prays Nanak, hear these teachings, O friends - chant the Lord's Name constantly, over and over again. ||2||

1432 Bihagara

ਹਰਿ ਨਾਰਿ ਸੁਹਾਗਣੇ ਸਭਿ ਰੰਗ ਮਾਣੇ ॥


har nār suhāganē sabh rang mānē .

 • The Lord's bride is a happy wife; she enjoys all pleasures.

1432 Bihagara

ਰਾਂਡ ਨ ਬੈਸਈ ਪ੍ਰਭ ਪੁਰਖ ਚਿਰਾਣੇ ॥


rānhd n baisaī prabh purakh chirānē .

 • She does not sit around like a widow, because the Lord God lives forever.

1432 Bihagara

ਨਹ ਦੂਖ ਪਾਵੈ ਪ੍ਰਭ ਧਿਆਵੈ ਧੰਨਿ ਤੇ ਬਡਭਾਗੀਆ ॥


nah dūkh pāvai prabh dhiāvai dhann tē badabhāgīā .

 • She does not suffer pain - she meditates on God. She is blessed, and very fortunate.

1432 Bihagara

ਸੁਖ ਸਹਜਿ ਸੋਵਹਿ ਕਿਲਬਿਖ ਖੋਵਹਿ ਨਾਮ ਰਸਿ ਰੰਗਿ ਜਾਗੀਆ ॥


sukh sahaj sōvah kilabikh khōvah nām ras rang jāgīā .

 • She sleeps in peaceful ease, her sins are erased, and she wakes to the joy and love of the Naam.

1432 Bihagara

ਮਿਲਿ ਪ੍ਰੇਮ ਰਹਣਾ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਗਹਣਾ ਪ੍ਰਿਅ ਬਚਨ ਮੀਠੇ ਭਾਣੇ ॥


mil prēm rahanā har nām gahanā pri bachan mīthē bhānē .

 • She remains absorbed in her Beloved - the Lord's Name is her ornament. The Words of her Beloved are sweet and pleasing to her.

1432 Bihagara

ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਇਛ ਪਾਈ ਹਰਿ ਮਿਲੇ ਪੁਰਖ ਚਿਰਾਣੇ ॥੩॥


binavant nānak man ish pāī har milē purakh chirānē .3.

 • Prays Nanak, I have obtained my mind's desires; I have met my eternal Husband Lord. ||3||

1432 Bihagara

ਤਿਤੁ ਗ੍ਰਿਹਿ ਸੋਹਿਲੜੇ ਕੋਡ ਅਨੰਦਾ ॥


tit grih sōhilarē kōd anandā .

 • The songs of bliss resound, and millions of pleasures are found in that house;

1432 Bihagara

ਮਨਿ ਤਨਿ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਪ੍ਰਭ ਪਰਮਾਨੰਦਾ ॥


man tan rav rahiā prabh paramānandā .

 • the mind and body are permeated by God, the Lord of supreme bliss.

1432 Bihagara

ਹਰਿ ਕੰਤ ਅਨੰਤ ਦਇਆਲ ਸ੍ਰੀਧਰ ਗੋਬਿੰਦ ਪਤਿਤ ਉਧਾਰਣੋ ॥


har kant anant daiāl srīdhar gōbind patit udhāranō .

 • My Husband Lord is infinite and merciful; He is the Lord of wealth, the Lord of the Universe, the Saving Grace of sinners.

1432 Bihagara

ਪ੍ਰਭਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਧਾਰੀ ਹਰਿ ਮੁਰਾਰੀ ਭੈ ਸਿੰਧੁ ਸਾਗਰ ਤਾਰਣੋ ॥


prabh kripā dhārī har murārī bhai sindh sāgar tāranō .

 • God, the Giver of mercy, the Lord, the Destroyer of pride, carries us across the terrifying world-ocean of poison.

1432 Bihagara

ਜੋ ਸਰਣਿ ਆਵੈ ਤਿਸੁ ਕੰਠਿ ਲਾਵੈ ਇਹੁ ਬਿਰਦੁ ਸੁਆਮੀ ਸੰਦਾ ॥


jō saran āvai tis kanth lāvai ih birad suāmī sandā .

 • The Lord lovingly embraces whoever comes to the Lord's Sanctuary - this is the way of the Lord and Master.

1432 Bihagara

ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਕੰਤੁ ਮਿਲਿਆ ਸਦਾ ਕੇਲ ਕਰੰਦਾ ॥੪॥੧॥੪॥


binavant nānak har kant miliā sadā kēl karandā .4.1.4.

 • Prays Nanak, I have met my Husband Lord, who plays with me forever. ||4||1||4||

1432 Bihagara

Based on Bootstrap | Data Source Sikher.com | About