ੴ ਸਤਿਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥


ik ōunkār satinām karatā purakh nirabhau niravair akāl mūrat ajūnī saibhan guraprasād .

 • One Universal Creator God. Truth Is The Name. Creative Being Personified. No Fear. No Hatred. Image Of The Undying. Beyond Birth. Self-Existent. By Guru's Grace:

1216 Aasaa - Bhagtah Ki Bani (Teachings Of The Saints)

ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਬਾਣੀ ਭਗਤਾ ਕੀ ॥


rāg āsā bānī bhagatā kī .

 • Raag Aasaa, The Word Of The Devotees:

1216 Aasaa - Bhagtah Ki Bani (Teachings Of The Saints)

ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਨਾਮਦੇਉ ਜੀਉ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀਉ ॥


kabīr jīu nāmadēu jīu ravidās jīu .

 • Kabeer, Naam Dayv And Ravi Daas.

1216 Aasaa - Bhagtah Ki Bani (Teachings Of The Saints)

ਆਸਾ ਸ੍ਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥


āsā srī kabīr jīu .

 • Aasaa, Kabeer Jee:

1216 Aasaa - Bhagtah Ki Bani (Teachings Of The Saints)

ਗੁਰ ਚਰਣ ਲਾਗਿ ਹਮ ਬਿਨਵਤਾ ਪੂਛਤ ਕਹ ਜੀਉ ਪਾਇਆ ॥


gur charan lāg ham binavatā pūshat kah jīu pāiā .

 • Falling at the Feet of the Guru, I pray, and ask Him, "Why was man created?

1216 Aasaa - Bhagtah Ki Bani (Teachings Of The Saints)

ਕਵਨ ਕਾਜਿ ਜਗੁ ਉਪਜੈ ਬਿਨਸੈ ਕਹਹੁ ਮੋਹਿ ਸਮਝਾਇਆ ॥੧॥


kavan kāj jag upajai binasai kahah mōh samajhāiā .1.

 • What deeds cause the world to come into being, and be destroyed? Tell me, that I may understand."||1||

1216 Aasaa - Bhagtah Ki Bani (Teachings Of The Saints)

ਦੇਵ ਕਰਹੁ ਦਇਆ ਮੋਹਿ ਮਾਰਗਿ ਲਾਵਹੁ ਜਿਤੁ ਭੈ ਬੰਧਨ ਤੂਟੈ ॥


dēv karah daiā mōh mārag lāvah jit bhai bandhan tūtai .

 • O Divine Guru, please, show Mercy to me, and place me on the right path, by which the bonds of fear may be cut away.

1216 Aasaa - Bhagtah Ki Bani (Teachings Of The Saints)

ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਫੇੜ ਕਰਮ ਸੁਖ ਜੀਅ ਜਨਮ ਤੇ ਛੂਟੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥


janam maran dukh phēr karam sukh jī janam tē shūtai .1. rahāu .

 • The pains of birth and death come from past actions and karma; peace comes when the soul finds release from reincarnation. ||1||Pause||

1216 Aasaa - Bhagtah Ki Bani (Teachings Of The Saints)

ਮਾਇਆ ਫਾਸ ਬੰਧ ਨਹੀ ਫਾਰੈ ਅਰੁ ਮਨ ਸੁੰਨਿ ਨ ਲੂਕੇ ॥


māiā phās bandh nahī phārai ar man sunn n lūkē .

 • The mortal does not break free from the bonds of the noose of Maya, and he does not seek the shelter of the profound, absolute Lord.

1216 Aasaa - Bhagtah Ki Bani (Teachings Of The Saints)

ਆਪਾ ਪਦੁ ਨਿਰਬਾਣੁ ਨ ਚੀਨ੍ਹਿਆ ਇਨ ਬਿਧਿ ਅਭਿਉ ਨ ਚੂਕੇ ॥੨॥


āpā pad nirabān n chīnhiā in bidh abhiu n chūkē .2.

 • He does not realize the dignity of the self, and Nirvaanaa; because of this, his doubt does not depart. ||2||

1216 Aasaa - Bhagtah Ki Bani (Teachings Of The Saints)

ਕਹੀ ਨ ਉਪਜੈ ਉਪਜੀ ਜਾਣੈ ਭਾਵ ਅਭਾਵ ਬਿਹੂਣਾ ॥


kahī n upajai upajī jānai bhāv abhāv bihūnā .

 • The soul is not born, even though he thinks it is born; it is free from birth and death.

1216 Aasaa - Bhagtah Ki Bani (Teachings Of The Saints)

ਉਦੈ ਅਸਤ ਕੀ ਮਨ ਬੁਧਿ ਨਾਸੀ ਤਉ ਸਦਾ ਸਹਜਿ ਲਿਵ ਲੀਣਾ ॥੩॥


udai asat kī man budh nāsī tau sadā sahaj liv līnā .3.

 • When the mortal gives up his ideas of birth and death, he remains constantly absorbed in the Lord's Love. ||3||

1216 Aasaa - Bhagtah Ki Bani (Teachings Of The Saints)

ਜਿਉ ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬੁ ਬਿੰਬ ਕਉ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਦਕ ਕੁੰਭੁ ਬਿਗਰਾਨਾ ॥


jiu pratibinb binb kau milī hai udak kunbh bigarānā .

 • As the reflection of an object blends in the water when the pitcher is broken,

1216 Aasaa - Bhagtah Ki Bani (Teachings Of The Saints)

ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਐਸਾ ਗੁਣ ਭ੍ਰਮੁ ਭਾਗਾ ਤਉ ਮਨੁ ਸੁੰਨਿ ਸਮਾਨਾਂ ॥੪॥੧॥


kah kabīr aisā gun bhram bhāgā tau man sunn samānānh .4.1.

 • says Kabeer, just so virtue dispels doubt, and then the soul is absorbed in the profound, absolute Lord. ||4||1||

1216 Aasaa - Bhagtah Ki Bani (Teachings Of The Saints)

Based on Bootstrap | Data Source Sikher.com | About