ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ਇਕਤੁਕੀ ॥


āsā mahalā 1 ikatukī .

 • Aasaa, First Mehl, Ik-Tukee:

1122 Aasaa

ਗੁਰੁ ਸੇਵੇ ਸੋ ਠਾਕੁਰ ਜਾਨੈ ॥


gur sēvē sō thākur jānai .

 • One who serves the Guru, knows his Lord and Master.

1122 Aasaa

ਦੂਖੁ ਮਿਟੈ ਸਚੁ ਸਬਦਿ ਪਛਾਨੈ ॥੧॥


dūkh mitai sach sabad pashānai .1.

 • His pains are erased, and he realizes the True Word of the Shabad. ||1||

1122 Aasaa

ਰਾਮੁ ਜਪਹੁ ਮੇਰੀ ਸਖੀ ਸਖੈਨੀ ॥


rām japah mērī sakhī sakhainī .

 • Meditate on the Lord, O my friends and companions.

1122 Aasaa

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਿ ਦੇਖਹੁ ਪ੍ਰਭੁ ਨੈਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥


satigur sēv dēkhah prabh nainī .1. rahāu .

 • Serving the True Guru, you shall behold God with your eyes. ||1||Pause||

1122 Aasaa

ਬੰਧਨ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੰਸਾਰਿ ॥


bandhan māt pitā sansār .

 • People are entangled with mother, father and the world.

1122 Aasaa

ਬੰਧਨ ਸੁਤ ਕੰਨਿਆ ਅਰੁ ਨਾਰਿ ॥੨॥


bandhan sut kanniā ar nār .2.

 • They are entangled with sons, daughters and spouses. ||2||

1122 Aasaa

ਬੰਧਨ ਕਰਮ ਧਰਮ ਹਉ ਕੀਆ ॥


bandhan karam dharam hau kīā .

 • They are entangled with religious rituals, and religious faith, acting in ego.

1122 Aasaa

ਬੰਧਨ ਪੁਤੁ ਕਲਤੁ ਮਨਿ ਬੀਆ ॥੩॥


bandhan put kalat man bīā .3.

 • They are entangled with sons, wives and others in their minds. ||3||

1122 Aasaa

ਬੰਧਨ ਕਿਰਖੀ ਕਰਹਿ ਕਿਰਸਾਨ ॥


bandhan kirakhī karah kirasān .

 • The farmers are entangled by farming.

1122 Aasaa

ਹਉਮੈ ਡੰਨੁ ਸਹੈ ਰਾਜਾ ਮੰਗੈ ਦਾਨ ॥੪॥


haumai dann sahai rājā mangai dān .4.

 • People suffer punishment in ego, and the Lord King exacts the penalty from them. ||4||

1122 Aasaa

ਬੰਧਨ ਸਉਦਾ ਅਣਵੀਚਾਰੀ ॥


bandhan saudā anavīchārī .

 • They are entangled in trade without contemplation.

1122 Aasaa

ਤਿਪਤਿ ਨਾਹੀ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਸਾਰੀ ॥੫॥


tipat nāhī māiā mōh pasārī .5.

 • They are not satisfied by attachment to the expanse of Maya. ||5||

1122 Aasaa

ਬੰਧਨ ਸਾਹ ਸੰਚਹਿ ਧਨੁ ਜਾਇ ॥


bandhan sāh sanchah dhan jāi .

 • They are entangled with that wealth, amassed by bankers.

1122 Aasaa

ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਨ ਪਵਈ ਥਾਇ ॥੬॥


bin har bhagat n pavaī thāi .6.

 • Without devotion to the Lord, they do not become acceptable. ||6||

1122 Aasaa

ਬੰਧਨ ਬੇਦੁ ਬਾਦੁ ਅਹੰਕਾਰ ॥


bandhan bēd bād ahankār .

 • They are entangled with the Vedas, religious discussions and egotism.

1122 Aasaa

ਬੰਧਨਿ ਬਿਨਸੈ ਮੋਹ ਵਿਕਾਰ ॥੭॥


bandhan binasai mōh vikār .7.

 • They are entangled, and perish in attachment and corruption. ||7||

1122 Aasaa

ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਰਣਾਈ ॥


nānak rām nām saranāī .

 • Nanak seeks the Sanctuary of the Lord's Name.

1122 Aasaa

ਸਤਿਗੁਰਿ ਰਾਖੇ ਬੰਧੁ ਨ ਪਾਈ ॥੮॥੧੦॥


satigur rākhē bandh n pāī .8.10.

 • One who is saved by the True Guru, does not suffer entanglement. ||8||10||

1122 Aasaa

Based on Bootstrap | Data Source Sikher.com | About