ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥


kānarā mahalā 4 .

 • Kaanraa, Fourth Mehl:

3444 Kaanara

ਮਨੁ ਹਰਿ ਰੰਗਿ ਰਾਤਾ ਗਾਵੈਗੋ ॥


man har rang rātā gāvaigō .

 • O mind, be attuned to His Love, and sing.

3444 Kaanara

ਭੈ ਭੈ ਤ੍ਰਾਸ ਭਏ ਹੈ ਨਿਰਮਲ ਗੁਰਮਤਿ ਲਾਗਿ ਲਗਾਵੈਗੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥


bhai bhai trās bhaē hai niramal guramat lāg lagāvaigō .1. rahāu .

 • The Fear of God makes me fearless and immaculate; I am dyed in the color of the Guru's Teachings. ||1||Pause||

3444 Kaanara

ਹਰਿ ਰੰਗਿ ਰਾਤਾ ਸਦ ਬੈਰਾਗੀ ਹਰਿ ਨਿਕਟਿ ਤਿਨਾ ਘਰਿ ਆਵੈਗੋ ॥


har rang rātā sad bairāgī har nikat tinā ghar āvaigō .

 • Those who are attuned to the Lord's Love remain balanced and detached forever; they live near the Lord, who comes into their house.

3444 Kaanara

ਤਿਨ ਕੀ ਪੰਕ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਆਪਿ ਦਿਵਾਵੈਗੋ ॥੧॥


tin kī pank milai tānh jīvā kar kirapā āp divāvaigō .1.

 • If I am blessed with the dust of their feet, then I live. Granting His Grace, He Himself bestows it. ||1||

3444 Kaanara

ਦੁਬਿਧਾ ਲੋਭਿ ਲਗੇ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਨਿ ਕੋਰੈ ਰੰਗੁ ਨ ਆਵੈਗੋ ॥


dubidhā lōbh lagē hai prānī man kōrai rang n āvaigō .

 • Mortal beings are attached to greed and duality. Their minds are unripe and unfit, and will not accept the Dye of His Love.

3444 Kaanara

ਫਿਰਿ ਉਲਟਿਓ ਜਨਮੁ ਹੋਵੈ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਮਿਲੈ ਰੰਗੁ ਲਾਵੈਗੋ ॥੨॥


phir ulatiō janam hōvai gur bachanī gur purakh milai rang lāvaigō .2.

 • But their lives are transformed through the Word of the Guru's Teachings. Meeting with the Guru, the Primal Being, they are dyed in the color of His Love. ||2||

3444 Kaanara

ਇੰਦ੍ਰੀ ਦਸੇ ਦਸੇ ਫੁਨਿ ਧਾਵਤ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣੀਆ ਖਿਨੁ ਨ ਟਿਕਾਵੈਗੋ ॥


indrī dasē dasē phun dhāvat trai gunīā khin n tikāvaigō .

 • There are ten organs of sense and action; the ten wander unrestrained. Under the influence of the three dispositions, they are not stable, even for an instant.

3444 Kaanara

ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਚੈ ਵਸਗਤਿ ਆਵੈ ਮੋਖ ਮੁਕਤਿ ਸੋ ਪਾਵੈਗੋ ॥੩॥


satigur parachai vasagat āvai mōkh mukat sō pāvaigō .3.

 • Coming in contact with the True Guru, they are brought under control; then, salvation and liberation are attained. ||3||

3444 Kaanara

ਓਅੰਕਾਰਿ ਏਕੋ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਸਭੁ ਏਕਸ ਮਾਹਿ ਸਮਾਵੈਗੋ ॥


ōankār ēkō rav rahiā sabh ēkas māh samāvaigō .

 • The One and Only Creator of the Universe is All-pervading everywhere. All shall once again merge into the One.

3444 Kaanara

ਏਕੋ ਰੂਪੁ ਏਕੋ ਬਹੁ ਰੰਗੀ ਸਭੁ ਏਕਤੁ ਬਚਨਿ ਚਲਾਵੈਗੋ ॥੪॥


ēkō rūp ēkō bah rangī sabh ēkat bachan chalāvaigō .4.

 • His One Form has one, and many colors; He leads all according to His One Word. ||4||

3444 Kaanara

ਗੁਰਮੁਖਿ ਏਕੋ ਏਕੁ ਪਛਾਤਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਇ ਲਖਾਵੈਗੋ ॥


guramukh ēkō ēk pashātā guramukh hōi lakhāvaigō .

 • The Gurmukh realizes the One and Only Lord; He is revealed to the Gurmukh.

3444 Kaanara

ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਾਇ ਮਿਲੈ ਨਿਜ ਮਹਲੀ ਅਨਹਦ ਸਬਦੁ ਬਜਾਵੈਗੋ ॥੫॥


guramukh jāi milai nij mahalī anahad sabad bajāvaigō .5.

 • The Gurmukh goes and meets the Lord in His Mansion deep within; the Unstruck Word of the Shabad vibrates there. ||5||

3444 Kaanara

ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਭ ਸਿਸਟਿ ਉਪਾਈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੋਭਾ ਪਾਵੈਗੋ ॥


jī jant sabh sisat upāī guramukh sōbhā pāvaigō .

 • God created all the beings and creatures of the universe; He blesses the Gurmukh with glory.

3444 Kaanara

ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਭੇਟੇ ਕੋ ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਵੈ ਆਇ ਜਾਇ ਦੁਖੁ ਪਾਵੈਗੋ ॥੬॥


bin gur bhētē kō mahal n pāvai āi jāi dukh pāvaigō .6.

 • Without meeting the Guru, no one obtains the Mansion of His Presence. They suffer the agony of coming and going in reincarnation. ||6||

3444 Kaanara

ਅਨੇਕ ਜਨਮ ਵਿਛੁੜੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਵੈਗੋ ॥


anēk janam vishurē mērē prītam kar kirapā gurū milāvaigō .

 • For countless lifetimes, I have been separated from my Beloved; in His Mercy, the Guru has united me with Him.

3444 Kaanara

ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਤ ਮਹਾ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਮਤਿ ਮਲੀਨ ਬਿਗਸਾਵੈਗੋ ॥੭॥


satigur milat mahā sukh pāiā mat malīn bigasāvaigō .7.

 • Meeting the True Guru, I have found absolute peace, and my polluted intellect blossoms forth. ||7||

3444 Kaanara

ਹਰਿ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਹੁ ਜਗਜੀਵਨ ਮੈ ਸਰਧਾ ਨਾਮਿ ਲਗਾਵੈਗੋ ॥


har har kripā karah jagajīvan mai saradhā nām lagāvaigō .

 • O Lord, Har, Har, please grant Your Grace; O Life of the World, instill faith in the Naam within me.

3444 Kaanara

ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੈ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਰਨਿ ਮਿਲਾਵੈਗੋ ॥੮॥੪॥


nānak gurū gurū hai satigur mai satigur saran milāvaigō .8.4.

 • Nanak is the Guru, the Guru, the True Guru; I am immersed in the Sanctuary of the True Guru. ||8||4||

3444 Kaanara

Based on Bootstrap | Data Source Sikher.com | About