ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥


sirīrāg mahalā 1 .

 • Siree Raag, First Mehl:

63 Siri Raag

ਗੁਣਵੰਤੀ ਗੁਣ ਵੀਥਰੈ ਅਉਗੁਣਵੰਤੀ ਝੂਰਿ ॥


gunavantī gun vītharai augunavantī jhūr .

 • The virtuous wife exudes virtue; the unvirtuous suffer in misery.

63 Siri Raag

ਜੇ ਲੋੜਹਿ ਵਰੁ ਕਾਮਣੀ ਨਹ ਮਿਲੀਐ ਪਿਰ ਕੂਰਿ ॥


jē lōrah var kāmanī nah milīai pir kūr .

 • If you long for your Husband Lord, O soul-bride, you must know that He is not met by falsehood.

63 Siri Raag

ਨਾ ਬੇੜੀ ਨਾ ਤੁਲਹੜਾ ਨਾ ਪਾਈਐ ਪਿਰੁ ਦੂਰਿ ॥੧॥


nā bērī nā tulaharā nā pāīai pir dūr .1.

 • No boat or raft can take you to Him. Your Husband Lord is far away. ||1||

63 Siri Raag

ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਪੂਰੈ ਤਖਤਿ ਅਡੋਲੁ ॥


mērē thākur pūrai takhat adōl .

 • My Lord and Master is Perfect; His Throne is Eternal and Immovable.

63 Siri Raag

ਗੁਰਮੁਖਿ ਪੂਰਾ ਜੇ ਕਰੇ ਪਾਈਐ ਸਾਚੁ ਅਤੋਲੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥


guramukh pūrā jē karē pāīai sāch atōl .1. rahāu .

 • One who attains perfection as Gurmukh, obtains the Immeasurable True Lord. ||1||Pause||

63 Siri Raag

ਪ੍ਰਭੁ ਹਰਿਮੰਦਰੁ ਸੋਹਣਾ ਤਿਸੁ ਮਹਿ ਮਾਣਕ ਲਾਲ ॥ ਮੋਤੀ ਹੀਰਾ ਨਿਰਮਲਾ ਕੰਚਨ ਕੋਟ ਰੀਸਾਲ ॥


prabh harimandar sōhanā tis mah mānak lāl . mōtī hīrā niramalā kanchan kōt rīsāl .

 • The Palace of the Lord God is so beautiful. Within it, there are gems, rubies, pearls and flawless diamonds. A fortress of gold surrounds this Source of Nectar.

63 Siri Raag

ਬਿਨੁ ਪਉੜੀ ਗੜਿ ਕਿਉ ਚੜਉ ਗੁਰ ਹਰਿ ਧਿਆਨ ਨਿਹਾਲ ॥੨॥


bin paurī gar kiu charau gur har dhiān nihāl .2.

 • How can I climb up to the Fortress without a ladder? By meditating on the Lord, through the Guru, I am blessed and exalted. ||2||

63 Siri Raag

ਗੁਰੁ ਪਉੜੀ ਬੇੜੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੁ ਤੁਲਹਾ ਹਰਿ ਨਾਉ ॥


gur paurī bērī gurū gur tulahā har nāu .

 • The Guru is the Ladder, the Guru is the Boat, and the Guru is the Raft to take me to the Lord's Name.

63 Siri Raag

ਗੁਰੁ ਸਰੁ ਸਾਗਰੁ ਬੋਹਿਥੋ ਗੁਰੁ ਤੀਰਥੁ ਦਰੀਆਉ ॥


gur sar sāgar bōhithō gur tīrath darīāu .

 • The Guru is the Boat to carry me across the world-ocean; the Guru is the Sacred Shrine of Pilgrimage, the Guru is the Holy River.

63 Siri Raag

ਜੇ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਊਜਲੀ ਸਤ ਸਰਿ ਨਾਵਣ ਜਾਉ ॥੩॥


jē tis bhāvai ūjalī sat sar nāvan jāu .3.

 • If it pleases Him, I bathe in the Pool of Truth, and become radiant and pure. ||3||

63 Siri Raag

ਪੂਰੋ ਪੂਰੋ ਆਖੀਐ ਪੂਰੈ ਤਖਤਿ ਨਿਵਾਸ ॥


pūrō pūrō ākhīai pūrai takhat nivās .

 • He is called the Most Perfect of the Perfect. He sits upon His Perfect Throne.

63 Siri Raag

ਪੂਰੈ ਥਾਨਿ ਸੁਹਾਵਣੈ ਪੂਰੈ ਆਸ ਨਿਰਾਸ ॥


pūrai thān suhāvanai pūrai ās nirās .

 • He looks so Beautiful in His Perfect Place. He fulfills the hopes of the hopeless.

63 Siri Raag

ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਜੇ ਮਿਲੈ ਕਿਉ ਘਾਟੈ ਗੁਣ ਤਾਸ ॥੪॥੯॥


nānak pūrā jē milai kiu ghātai gun tās .4.9.

 • O Nanak, if one obtains the Perfect Lord, how can his virtues decrease? ||4||9||

63 Siri Raag

Based on Bootstrap | Data Source Sikher.com | About