ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥


sūhī mahalā 4 .

  • Soohee, Fourth Mehl:

1987 Suhi

ਤਿਨ੍ਹੀ ਅੰਤਰਿ ਹਰਿ ਆਰਾਧਿਆ ਜਿਨ ਕਉ ਧੁਰਿ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖਤੁ ਲਿਲਾਰਾ ॥


tinhī antar har ārādhiā jin kau dhur likhiā likhat lilārā .

  • They alone worship and adore the Lord deep within, who are blessed with such pre-ordained destiny from the very beginning of time.

1987 Suhi

ਤਿਨ ਕੀ ਬਖੀਲੀ ਕੋਈ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜਿਨ ਕਾ ਅੰਗੁ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਹਰਿ ਕਰਤਾਰਾ ॥੧॥


tin kī bakhīlī kōī kiā karē jin kā ang karē mērā har karatārā .1.

  • What can anyone do to undermine them? My Creator Lord is on their side. ||1||

1987 Suhi

ਹਰਿ ਹਰਿ ਧਿਆਇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਮਨ ਧਿਆਇ ਹਰਿ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਸਭਿ ਦੂਖ ਨਿਵਾਰਣਹਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥


har har dhiāi man mērē man dhiāi har janam janam kē sabh dūkh nivāranahārā .1. rahāu .

  • So meditate on the Lord, Har, Har, O my mind. Meditate on the Lord, O mind; He is the Eliminator of all the pains of reincarnation. ||1||Pause||

1987 Suhi

ਧੁਰਿ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕਉ ਬਖਸਿਆ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਗਤਿ ਭੰਡਾਰਾ ॥


dhur bhagat janā kau bakhasiā har anmrit bhagat bhandārā .

  • In the very beginning, the Lord blessed His devotees with the Ambrosial Nectar, the treasure of devotion.

1987 Suhi

ਮੂਰਖੁ ਹੋਵੈ ਸੁ ਉਨ ਕੀ ਰੀਸ ਕਰੇ ਤਿਸੁ ਹਲਤਿ ਪਲਤਿ ਮੁਹੁ ਕਾਰਾ ॥੨॥


mūrakh hōvai s un kī rīs karē tis halat palat muh kārā .2.

  • Anyone who tries to compete with them is a fool; his face shall be blackened here and hereafter. ||2||

1987 Suhi

ਸੇ ਭਗਤ ਸੇ ਸੇਵਕਾ ਜਿਨਾ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਪਿਆਰਾ ॥


sē bhagat sē sēvakā jinā har nām piārā .

  • They alone are devotees, and they alone are selfless servants, who love the Lord's Name.

1987 Suhi

ਤਿਨ ਕੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਹਰਿ ਪਾਈਐ ਸਿਰਿ ਨਿੰਦਕ ਕੈ ਪਵੈ ਛਾਰਾ ॥੩॥


tin kī sēvā tē har pāīai sir nindak kai pavai shārā .3.

  • By their selfless service, they find the Lord, while ashes fall on the heads of the slanderers. ||3||

1987 Suhi

ਜਿਸੁ ਘਰਿ ਵਿਰਤੀ ਸੋਈ ਜਾਣੈ ਜਗਤ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪੂਛਿ ਕਰਹੁ ਬੀਚਾਰਾ ॥


jis ghar viratī sōī jānai jagat gur nānak pūsh karah bīchārā .

  • He alone knows this, who experiences it within the home of his own self. Ask Guru Nanak, the Guru of the world, and reflect upon it.

1987 Suhi

ਚਹੁ ਪੀੜੀ ਆਦਿ ਜੁਗਾਦਿ ਬਖੀਲੀ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਇਓ ਹਰਿ ਸੇਵਕ ਭਾਇ ਨਿਸਤਾਰਾ ॥੪॥੨॥੯॥


chah pīrī ād jugād bakhīlī kinai n pāiō har sēvak bhāi nisatārā .4.2.9.

  • Throughout the four generations of the Gurus, from the beginning of time and throughout the ages, no one has ever found the Lord by back-biting and undermining. Only by serving the Lord with love, is one emancipated. ||4||2||9||

1987 Suhi

Based on Bootstrap | Data Source Sikher.com | About