ਬਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥


bilāval mahalā 5 .

  • Bilaaval, Fifth Mehl:

2268 Bilaval

ਰਾਖੁ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ ਅਪਨੈ ਸਾਥ ॥


rākh sadā prabh apanai sāth .

  • Keep me with You forever, O God.

2268 Bilaval

ਤੂ ਹਮਰੋ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਮਨਮੋਹਨੁ ਤੁਝ ਬਿਨੁ ਜੀਵਨੁ ਸਗਲ ਅਕਾਥ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥


tū hamarō prītam manamōhan tujh bin jīvan sagal akāth .1. rahāu .

  • You are my Beloved, the Enticer of my mind; without You, my life is totally useless. ||1||Pause||

2268 Bilaval

ਰੰਕ ਤੇ ਰਾਉ ਕਰਤ ਖਿਨ ਭੀਤਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਮੇਰੋ ਅਨਾਥ ਕੋ ਨਾਥ ॥


rank tē rāu karat khin bhītar prabh mērō anāth kō nāth .

  • In an instant, You transform the beggar into a king; O my God, You are the Master of the masterless.

2268 Bilaval

ਜਲਤ ਅਗਨਿ ਮਹਿ ਜਨ ਆਪਿ ਉਧਾਰੇ ਕਰਿ ਅਪੁਨੇ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹਾਥ ॥੧॥


jalat agan mah jan āp udhārē kar apunē dē rākhē hāth .1.

  • You save Your humble servants from the burning fire; You make them Your own, and with Your Hand, You protect them. ||1||

2268 Bilaval

ਸੀਤਲ ਸੁਖੁ ਪਾਇਓ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤੇ ਹਰਿ ਸਿਮਰਤ ਸ੍ਰਮ ਸਗਲੇ ਲਾਥ ॥


sītal sukh pāiō man tripatē har simarat sram sagalē lāth .

  • I have found peace and cool tranquility, and my mind is satisfied; meditating in remembrance on the Lord, all struggles are ended.

2268 Bilaval

ਨਿਧਿ ਨਿਧਾਨ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਸੇਵਾ ਅਵਰ ਸਿਆਨਪ ਸਗਲ ਅਕਾਥ ॥


nidh nidhān nānak har sēvā avar siānap sagal akāth .

  • Service to the Lord, O Nanak, is the treasure of treasures; all other clever tricks are useless. ||2||6||122||

2268 Bilaval

Based on Bootstrap | Data Source Sikher.com | About