ਬਿਹਾਗੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ਛੰਤ ॥


bihāgarā mahalā 5 shant .

 • Bihaagraa, Fifth Mehl, Chhant:

1437 Bihagara

ਬੋਲਿ ਸੁਧਰਮੀੜਿਆ ਮੋਨਿ ਕਤ ਧਾਰੀ ਰਾਮ ॥


bōl sudharamīriā mōn kat dhārī rām .

 • O you of sublime faith, chant the Lord's Name; why do you remain silent?

1437 Bihagara

ਤੂ ਨੇਤ੍ਰੀ ਦੇਖਿ ਚਲਿਆ ਮਾਇਆ ਬਿਉਹਾਰੀ ਰਾਮ ॥


tū nētrī dēkh chaliā māiā biuhārī rām .

 • with your eyes, you have seen the treacherous ways of Maya.

1437 Bihagara

ਸੰਗਿ ਤੇਰੈ ਕਛੁ ਨ ਚਾਲੈ ਬਿਨਾ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮਾ ॥


sang tērai kash n chālai binā gōbind nāmā .

 • Nothing shall go along with you, except the Name of the Lord of the Universe.

1437 Bihagara

ਦੇਸ ਵੇਸ ਸੁਵਰਨ ਰੂਪਾ ਸਗਲ ਊਣੇ ਕਾਮਾ ॥


dēs vēs suvaran rūpā sagal ūnē kāmā .

 • Land, clothes, gold and silver - all of these things are useless.

1437 Bihagara

ਪੁਤ੍ਰ ਕਲਤ੍ਰ ਨ ਸੰਗਿ ਸੋਭਾ ਹਸਤ ਘੋਰਿ ਵਿਕਾਰੀ ॥


putr kalatr n sang sōbhā hasat ghōr vikārī .

 • Children, spouse, worldly honors, elephants, horses and other corrupting influences shall not go with you.

1437 Bihagara

ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਬਿਨੁ ਸਾਧਸੰਗਮ ਸਭ ਮਿਥਿਆ ਸੰਸਾਰੀ ॥੧॥


binavant nānak bin sādhasangam sabh mithiā sansārī .1.

 • Prays Nanak, without the Saadh Sangat, the Company of the Holy, the whole world is false. ||1||

1437 Bihagara

ਰਾਜਨ ਕਿਉ ਸੋਇਆ ਤੂ ਨੀਦ ਭਰੇ ਜਾਗਤ ਕਤ ਨਾਹੀ ਰਾਮ ॥


rājan kiu sōiā tū nīd bharē jāgat kat nāhī rām .

 • O king, why are you sleeping? Why don't you wake up to reality?

1437 Bihagara

ਮਾਇਆ ਝੂਠੁ ਰੁਦਨੁ ਕੇਤੇ ਬਿਲਲਾਹੀ ਰਾਮ ॥


māiā jhūth rudan kētē bilalāhī rām .

 • It is useless to cry and whine about Maya, but so many cry out and bewail.

1437 Bihagara

ਬਿਲਲਾਹਿ ਕੇਤੇ ਮਹਾ ਮੋਹਨ ਬਿਨੁ ਨਾਮ ਹਰਿ ਕੇ ਸੁਖੁ ਨਹੀ ॥


bilalāh kētē mahā mōhan bin nām har kē sukh nahī .

 • So many cry out for Maya, the great enticer, but without the Name of the Lord, there is no peace.

1437 Bihagara

ਸਹਸ ਸਿਆਣਪ ਉਪਾਵ ਥਾਕੇ ਜਹ ਭਾਵਤ ਤਹ ਜਾਹੀ ॥


sahas siānap upāv thākē jah bhāvat tah jāhī .

 • Thousands of clever tricks and efforts will not succeed. One goes wherever the Lord wills him to go.

1437 Bihagara

ਆਦਿ ਅੰਤੇ ਮਧਿ ਪੂਰਨ ਸਰਬਤ੍ਰ ਘਟਿ ਘਟਿ ਆਹੀ ॥


ād antē madh pūran sarabatr ghat ghat āhī .

 • In the beginning, in the middle, and in the end, He is all-pervading everywhere; He is in each and every heart.

1437 Bihagara

ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸਾਧਸੰਗਮੁ ਸੇ ਪਤਿ ਸੇਤੀ ਘਰਿ ਜਾਹੀ ॥੨॥


binavant nānak jin sādhasangam sē pat sētī ghar jāhī .2.

 • Prays Nanak, those who join the Saadh Sangat go to the house of the Lord with honor. ||2||

1437 Bihagara

ਨਰਪਤਿ ਜਾਣਿ ਗ੍ਰਹਿਓ ਸੇਵਕ ਸਿਆਣੇ ਰਾਮ ॥


narapat jān grahiō sēvak siānē rām .

 • O king of mortals, know that your palaces and wise servants shall be of no use in the end.

1437 Bihagara

ਸਰਪਰ ਵੀਛੁੜਣਾ ਮੋਹੇ ਪਛੁਤਾਣੇ ਰਾਮ ॥


sarapar vīshuranā mōhē pashutānē rām .

 • You shall certainly have to separate yourself from them, and their attachment shall make you feel regret.

1437 Bihagara

ਹਰਿਚੰਦਉਰੀ ਦੇਖਿ ਭੂਲਾ ਕਹਾ ਅਸਥਿਤਿ ਪਾਈਐ ॥


harichandaurī dēkh bhūlā kahā asathit pāīai .

 • Beholding the phantom city, you have gone astray; how can you now find stability?

1437 Bihagara

ਬਿਨੁ ਨਾਮ ਹਰਿ ਕੇ ਆਨ ਰਚਨਾ ਅਹਿਲਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਈਐ ॥


bin nām har kē ān rachanā ahilā janam gavāīai .

 • Absorbed in things other than the Name of the Lord, this human life is wasted in vain.

1437 Bihagara

ਹਉ ਹਉ ਕਰਤ ਨ ਤ੍ਰਿਸਨ ਬੂਝੈ ਨਹ ਕਾਂਮ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨੇ ॥


hau hau karat n trisan būjhai nah kānhm pūran giānē .

 • Indulging in egotistical actions, your thirst is not quenched. Your desires are not fulfilled, and you do not attain spiritual wisdom.

1437 Bihagara

ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਬਿਨੁ ਨਾਮ ਹਰਿ ਕੇ ਕੇਤਿਆ ਪਛੁਤਾਨੇ ॥੩॥


binavant nānak bin nām har kē kētiā pashutānē .3.

 • Prays Nanak, without the Name of the Lord, so many have departed with regret. ||3||

1437 Bihagara

ਧਾਰਿ ਅਨੁਗ੍ਰਹੋ ਅਪਨਾ ਕਰਿ ਲੀਨਾ ਰਾਮ ॥


dhār anugrahō apanā kar līnā rām .

 • Showering His blessings, the Lord has made me His own.

1437 Bihagara

ਭੁਜਾ ਗਹਿ ਕਾਢਿ ਲੀਓ ਸਾਧੂ ਸੰਗੁ ਦੀਨਾ ਰਾਮ ॥


bhujā gah kādh līō sādhū sang dīnā rām .

 • Grasping me by the arm, He has pulled me out of the mud, and He has blessed me with the Saadh Sangat, the Company of the Holy.

1437 Bihagara

ਸਾਧਸੰਗਮਿ ਹਰਿ ਅਰਾਧੇ ਸਗਲ ਕਲਮਲ ਦੁਖ ਜਲੇ ॥


sādhasangam har arādhē sagal kalamal dukh jalē .

 • Worshipping the Lord in the Saadh Sangat, all my sins and sufferings are burnt away.

1437 Bihagara

ਮਹਾ ਧਰਮ ਸੁਦਾਨ ਕਿਰਿਆ ਸੰਗਿ ਤੇਰੈ ਸੇ ਚਲੇ ॥


mahā dharam sudān kiriā sang tērai sē chalē .

 • This is the greatest religion, and the best act of charity; this alone shall go along with you.

1437 Bihagara

ਰਸਨਾ ਅਰਾਧੈ ਏਕੁ ਸੁਆਮੀ ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਮਨੁ ਤਨੁ ਭੀਨਾ ॥


rasanā arādhai ēk suāmī har nām man tan bhīnā .

 • My tongue chants in adoration the Name of the One Lord and Master; my mind and body are drenched in the Lord's Name.

1437 Bihagara

ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਨੋ ਹਰਿ ਮਿਲਾਏ ਸੋ ਸਰਬ ਗੁਣ ਪਰਬੀਨਾ ॥੪॥੬॥੯॥


nānak jis nō har milāē sō sarab gun parabīnā .4.6.9.

 • O Nanak, whoever the Lord unites with Himself, is filled with all virtues. ||4||6||9||

1437 Bihagara

Based on Bootstrap | Data Source Sikher.com | About