ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥


sūhī mahalā 5 .

 • Soohee, Fifth Mehl:

2044 Suhi

ਜੋ ਕਿਛੁ ਕਰੈ ਸੋਈ ਪ੍ਰਭ ਮਾਨਹਿ ਓਇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰੰਗਿ ਰਾਤੇ ॥


jō kish karai sōī prabh mānah ōi rām nām rang rātē .

 • Whatever God causes to happen is accepted, by those who are attuned to the Love of the Lord's Name.

2044 Suhi

ਤਿਨ੍ਹ ਕੀ ਸੋਭਾ ਸਭਨੀ ਥਾਈ ਜਿਨ੍ਹ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਚਰਣ ਪਰਾਤੇ ॥੧॥


tinh kī sōbhā sabhanī thāī jinh prabh kē charan parātē .1.

 • Those who fall at the Feet of God are respected everywhere. ||1||

2044 Suhi

ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਹਰਿ ਸੰਤਾ ਜੇਵਡੁ ਨ ਕੋਈ ॥


mērē rām har santā jēvad n kōī .

 • O my Lord, no one is as great as the Lord's Saints.

2044 Suhi

ਭਗਤਾ ਬਣਿ ਆਈ ਪ੍ਰਭ ਅਪਨੇ ਸਿਉ ਜਲਿ ਥਲਿ ਮਹੀਅਲਿ ਸੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥


bhagatā ban āī prabh apanē siu jal thal mahīal sōī .1. rahāu .

 • The devotees are in harmony with their God; He is in the water, the land, and the sky. ||1||Pause||

2044 Suhi

ਕੋਟਿ ਅਪ੍ਰਾਧੀ ਸੰਤਸੰਗਿ ਉਧਰੈ ਜਮੁ ਤਾ ਕੈ ਨੇੜਿ ਨ ਆਵੈ ॥


kōt aprādhī santasang udharai jam tā kai nēr n āvai .

 • Millions of sinners have been saved in the Saadh Sangat, the Company of the Holy; the Messenger of Death does not even approach them.

2044 Suhi

ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਬਿਛੁੜਿਆ ਹੋਵੈ ਤਿਨ੍ਹ ਹਰਿ ਸਿਉ ਆਣਿ ਮਿਲਾਵੈ ॥੨॥


janam janam kā bishuriā hōvai tinh har siu ān milāvai .2.

 • Those who have been separated from the Lord, for countless incarnations, are reunited with the Lord again. ||2||

2044 Suhi

ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮੁ ਭਉ ਕਾਟੈ ਸੰਤ ਸਰਣਿ ਜੋ ਆਵੈ ॥


māiā mōh bharam bhau kātai sant saran jō āvai .

 • Attachment to Maya, doubt and fear are eradicated, when one enters the Sanctuary of the Saints.

2044 Suhi

ਜੇਹਾ ਮਨੋਰਥੁ ਕਰਿ ਆਰਾਧੇ ਸੋ ਸੰਤਨ ਤੇ ਪਾਵੈ ॥੩॥


jēhā manōrath kar ārādhē sō santan tē pāvai .3.

 • Whatever wishes one harbors, are obtained from the Saints. ||3||

2044 Suhi

ਜਨ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕੇਤਕ ਬਰਨਉ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਅਪਨੇ ਭਾਣੇ ॥


jan kī mahimā kētak baranau jō prabh apanē bhānē .

 • How can I describe the glory of the Lord's humble servants? They are pleasing to their God.

2044 Suhi

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਟਿਆ ਸੇ ਸਭ ਤੇ ਭਏ ਨਿਕਾਣੇ ॥੪॥੪॥੫੧॥


kah nānak jin satigur bhētiā sē sabh tē bhaē nikānē .4.4.51.

 • Says Nanak, those who meet the True Guru, become independent of all obligations. ||4||4||51||

2044 Suhi

Based on Bootstrap | Data Source Sikher.com | About