ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥


gūjarī mahalā 5 .

  • Goojaree, Fifth Mehl:

1307 Gujari

ਰਸਨਾ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਵੰਤ ॥


rasanā rām rām ravant .

  • With your tongue, chant the Lord's Name, Raam, Raam.

1307 Gujari

ਛੋਡਿ ਆਨ ਬਿਉਹਾਰ ਮਿਥਿਆ ਭਜੁ ਸਦਾ ਭਗਵੰਤ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥


shōd ān biuhār mithiā bhaj sadā bhagavant .1. rahāu .

  • Renounce other false occupations, and vibrate forever on the Lord God. ||1||Pause||

1307 Gujari

ਨਾਮੁ ਏਕੁ ਅਧਾਰੁ ਭਗਤਾ ਈਤ ਆਗੈ ਟੇਕ ॥


nām ēk adhār bhagatā īt āgai tēk .

  • The One Name is the support of His devotees; in this world, and in the world hereafter, it is their anchor and support.

1307 Gujari

ਕਰਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਗੋਬਿੰਦ ਦੀਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨੁ ਬੁਧਿ ਬਿਬੇਕ ॥੧॥


kar kripā gōbind dīā gur giān budh bibēk .1.

  • In His mercy and kindness, the Guru has given me the divine wisdom of God, and a discriminating intellect. ||1||

1307 Gujari

ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸੰਮ੍ਰਥ ਸ੍ਰੀਧਰ ਸਰਣਿ ਤਾ ਕੀ ਗਹੀ ॥


karan kāran sanmrath srīdhar saran tā kī gahī .

  • The all-powerful Lord is the Creator, the Cause of causes; He is the Master of wealth - I seek His Sanctuary.

1307 Gujari

ਮੁਕਤਿ ਜੁਗਤਿ ਰਵਾਲ ਸਾਧੂ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਨਿਧਿ ਲਹੀ ॥੨॥੧੭॥੨੬॥


mukat jugat ravāl sādhū nānak har nidh lahī .2.17.26.

  • Liberation and worldly success come from the dust of the feet of the Holy Saints; Nanak has obtained the Lord's treasure. ||2||17||26||

1307 Gujari

Based on Bootstrap | Data Source Sikher.com | About