ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥


salōk mah 1 .

 • Shalok, First Mehl:

2761 Maru - Maru Vaar

ਸਰਬੇ ਜੋਇ ਅਗਛਮੀ ਦੂਖੁ ਘਨੇਰੋ ਆਥਿ ॥


sarabē jōi agashamī dūkh ghanērō āth .

 • See the imperishable Lord everywhere; attachment to wealth brings only great pain.

2761 Maru - Maru Vaar

ਕਾਲਰੁ ਲਾਦਸਿ ਸਰੁ ਲਾਘਣਉ ਲਾਭੁ ਨ ਪੂੰਜੀ ਸਾਥਿ ॥੧॥


kālar lādas sar lāghanau lābh n pūnjī sāth .1.

 • Loaded with dust, you have to cross over the world-ocean; you are not carrying the profit and capital of the Name with you. ||1||

2761 Maru - Maru Vaar

ਮਃ ੧ ॥


mah 1 .

 • First Mehl:

2761 Maru - Maru Vaar

ਪੂੰਜੀ ਸਾਚਉ ਨਾਮੁ ਤੂ ਅਖੁਟਉ ਦਰਬੁ ਅਪਾਰੁ ॥


pūnjī sāchau nām tū akhutau darab apār .

 • My capital is Your True Name, O Lord; this wealth is inexhaustible and infinite.

2761 Maru - Maru Vaar

ਨਾਨਕ ਵਖਰੁ ਨਿਰਮਲਉ ਧੰਨੁ ਸਾਹੁ ਵਾਪਾਰੁ ॥੨॥


nānak vakhar niramalau dhann sāh vāpār .2.

 • O Nanak, this merchandise is immaculate; blessed is the banker who trades in it. ||2||

2761 Maru - Maru Vaar

ਮਃ ੧ ॥


mah 1 .

 • First Mehl:

2761 Maru - Maru Vaar

ਪੂਰਬ ਪ੍ਰੀਤਿ ਪਿਰਾਣਿ ਲੈ ਮੋਟਉ ਠਾਕੁਰੁ ਮਾਣਿ ॥


pūrab prīt pirān lai mōtau thākur mān .

 • Know and enjoy the primal, eternal Love of the Great Lord and Master.

2761 Maru - Maru Vaar

ਮਾਥੈ ਊਭੈ ਜਮੁ ਮਾਰਸੀ ਨਾਨਕ ਮੇਲਣੁ ਨਾਮਿ ॥੩॥


māthai ūbhai jam mārasī nānak mēlan nām .3.

 • Blessed with the Naam, O Nanak, you shall strike down the Messenger of Death, and push his face to the ground. ||3||

2761 Maru - Maru Vaar

ਪਉੜੀ ॥


paurī .

 • Pauree:

2761 Maru - Maru Vaar

ਆਪੇ ਪਿੰਡੁ ਸਵਾਰਿਓਨੁ ਵਿਚਿ ਨਵ ਨਿਧਿ ਨਾਮੁ ॥


āpē pind savāriōn vich nav nidh nām .

 • He Himself has embellished the body, and placed the nine treasures of the Naam within it.

2761 Maru - Maru Vaar

ਇਕਿ ਆਪੇ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਇਅਨੁ ਤਿਨ ਨਿਹਫਲ ਕਾਮੁ ॥


ik āpē bharam bhulāian tin nihaphal kām .

 • He confuses some in doubt; fruitless are their actions.

2761 Maru - Maru Vaar

ਇਕਨੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ਬੁਝਿਆ ਹਰਿ ਆਤਮ ਰਾਮੁ ॥


ikanī guramukh bujhiā har ātam rām .

 • Some, as Gurmukh, realize their Lord, the Supreme Soul.

2761 Maru - Maru Vaar

ਇਕਨੀ ਸੁਣਿ ਕੈ ਮੰਨਿਆ ਹਰਿ ਊਤਮ ਕਾਮੁ ॥


ikanī sun kai manniā har ūtam kām .

 • Some listen to the Lord, and obey Him; sublime and exalted are their actions.

2761 Maru - Maru Vaar

ਅੰਤਰਿ ਹਰਿ ਰੰਗੁ ਉਪਜਿਆ ਗਾਇਆ ਹਰਿ ਗੁਣ ਨਾਮੁ ॥੧੩॥


antar har rang upajiā gāiā har gun nām .13.

 • Love for the Lord wells up deep within, singing the Glorious Praises of the Lord's Name. ||13||

2761 Maru - Maru Vaar

Based on Bootstrap | Data Source Sikher.com | About