ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥


dhanāsarī mahalā 5 .

  • Dhanaasaree, Fifth Mehl:

1777 Dhanasari

ਤੁਮ ਦਾਤੇ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਕ ਨਾਇਕ ਖਸਮ ਹਮਾਰੇ ॥


tum dātē thākur pratipālak nāik khasam hamārē .

  • You are the Giver, O Lord, O Cherisher, my Master, my Husband Lord.

1777 Dhanasari

ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਤੁਮ ਹੀ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਹੁ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੁਮਰੇ ਧਾਰੇ ॥੧॥


nimakh nimakh tum hī pratipālah ham bārik tumarē dhārē .1.

  • Each and every moment, You cherish and nurture me; I am Your child, and I rely upon You alone. ||1||

1777 Dhanasari

ਜਿਹਵਾ ਏਕ ਕਵਨ ਗੁਨ ਕਹੀਐ ॥


jihavā ēk kavan gun kahīai .

  • I have only one tongue - which of Your Glorious Virtues can I describe?

1777 Dhanasari

ਬੇਸੁਮਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ ਤੇਰੋ ਅੰਤੁ ਨ ਕਿਨ ਹੀ ਲਹੀਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥


bēsumār bēant suāmī tērō ant n kin hī lahīai .1. rahāu .

  • Unlimited, infinite Lord and Master - no one knows Your limits. ||1||Pause||

1777 Dhanasari

ਕੋਟਿ ਪਰਾਧ ਹਮਾਰੇ ਖੰਡਹੁ ਅਨਿਕ ਬਿਧੀ ਸਮਝਾਵਹੁ ॥


kōt parādh hamārē khandah anik bidhī samajhāvah .

  • You destroy millions of my sins, and teach me in so many ways.

1777 Dhanasari

ਹਮ ਅਗਿਆਨ ਅਲਪ ਮਤਿ ਥੋਰੀ ਤੁਮ ਆਪਨ ਬਿਰਦੁ ਰਖਾਵਹੁ ॥੨॥


ham agiān alap mat thōrī tum āpan birad rakhāvah .2.

  • I am so ignorant - I understand nothing at all. Please honor Your innate nature, and save me! ||2||

1777 Dhanasari

ਤੁਮਰੀ ਸਰਣਿ ਤੁਮਾਰੀ ਆਸਾ ਤੁਮ ਹੀ ਸਜਨ ਸੁਹੇਲੇ ॥


tumarī saran tumārī āsā tum hī sajan suhēlē .

  • I seek Your Sanctuary - You are my only hope. You are my companion, and my best friend.

1777 Dhanasari

ਰਾਖਹੁ ਰਾਖਨਹਾਰ ਦਇਆਲਾ ਨਾਨਕ ਘਰ ਕੇ ਗੋਲੇ ॥੩॥੧੨॥


rākhah rākhanahār daiālā nānak ghar kē gōlē .3.12.

  • Save me, O Merciful Saviour Lord; Nanak is the slave of Your home. ||3||12||

1777 Dhanasari

Based on Bootstrap | Data Source Sikher.com | About