ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥


rāmakalī mahalā 5 .

 • Raamkalee, Fifth Mehl:

2430 Ramkali

ਰੈਣਿ ਦਿਨਸੁ ਜਪਉ ਹਰਿ ਨਾਉ ॥


rain dinas japau har nāu .

 • Night and day, I chant the Lord's Name.

2430 Ramkali

ਆਗੈ ਦਰਗਹ ਪਾਵਉ ਥਾਉ ॥


āgai daragah pāvau thāu .

 • Hereafter, I shall obtain a seat in the Court of the Lord.

2430 Ramkali

ਸਦਾ ਅਨੰਦੁ ਨ ਹੋਵੀ ਸੋਗੁ ॥


sadā anand n hōvī sōg .

 • I am in bliss forever; I have no sorrow.

2430 Ramkali

ਕਬਹੂ ਨ ਬਿਆਪੈ ਹਉਮੈ ਰੋਗੁ ॥੧॥


kabahū n biāpai haumai rōg .1.

 • The disease of ego never afflicts me. ||1||

2430 Ramkali

ਖੋਜਹੁ ਸੰਤਹੁ ਹਰਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ॥


khōjah santah har braham giānī .

 • O Saints of the Lord, seek out those who know God.

2430 Ramkali

ਬਿਸਮਨ ਬਿਸਮ ਭਏ ਬਿਸਮਾਦਾ ਪਰਮ ਗਤਿ ਪਾਵਹਿ ਹਰਿ ਸਿਮਰਿ ਪਰਾਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥


bisaman bisam bhaē bisamādā param gat pāvah har simar parānī .1. rahāu .

 • You shall be wonderstruck with wonder at the wonderful Lord; meditate in remembrance on the Lord, O mortal, and obtain the supreme status. ||1||Pause||

2430 Ramkali

ਗਨਿ ਮਿਨਿ ਦੇਖਹੁ ਸਗਲ ਬੀਚਾਰਿ ॥


gan min dēkhah sagal bīchār .

 • Calculating, measuring, and thinking in every way,

2430 Ramkali

ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਸਕੈ ਨ ਤਾਰਿ ॥


nām binā kō sakai n tār .

 • see that without the Naam, no one can be carried across.

2430 Ramkali

ਸਗਲ ਉਪਾਵ ਨ ਚਾਲਹਿ ਸੰਗਿ ॥


sagal upāv n chālah sang .

 • Of all your efforts, none will go along with you.

2430 Ramkali

ਭਵਜਲੁ ਤਰੀਐ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਰੰਗਿ ॥੨॥


bhavajal tarīai prabh kai rang .2.

 • You can cross over the terrifying world-ocean only through the love of God. ||2||

2430 Ramkali

ਦੇਹੀ ਧੋਇ ਨ ਉਤਰੈ ਮੈਲੁ ॥


dēhī dhōi n utarai mail .

 • By merely washing the body, one's filth is not removed.

2430 Ramkali

ਹਉਮੈ ਬਿਆਪੈ ਦੁਬਿਧਾ ਫੈਲੁ ॥


haumai biāpai dubidhā phail .

 • Afflicted by egotism, duality only increases.

2430 Ramkali

ਹਰਿ ਹਰਿ ਅਉਖਧੁ ਜੋ ਜਨੁ ਖਾਇ ॥


har har aukhadh jō jan khāi .

 • That humble being who takes the medicine of the Name of the Lord, Har, Har

2430 Ramkali

ਤਾ ਕਾ ਰੋਗੁ ਸਗਲ ਮਿਟਿ ਜਾਇ ॥੩॥


tā kā rōg sagal mit jāi .3.

 • - all his diseases are eradicated. ||3||

2430 Ramkali

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦਇਆਲ ॥


kar kirapā pārabraham daiāl .

 • Take pity on me, O merciful, Supreme Lord God;

2430 Ramkali

ਮਨ ਤੇ ਕਬਹੁ ਨ ਬਿਸਰੁ ਗੋੁਪਾਲ ॥


man tē kabah n bisar gōpāl .

 • let me never forget the Lord of the World from my mind.

2430 Ramkali

ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਕੀ ਹੋਵਾ ਧੂਰਿ ॥


tērē dās kī hōvā dhūr .

 • Let me be the dust of the feet of Your slaves;

2430 Ramkali

ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਸਰਧਾ ਪੂਰਿ ॥੪॥੨੨॥੩੩॥


nānak kī prabh saradhā pūr .4.22.33.

 • O God, please fulfill Nanak's hope. ||4||22||33||

2430 Ramkali

Based on Bootstrap | Data Source Sikher.com | About