ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ ੧


savaīē mahalē pahilē kē 1

 • Swaiyas In Praise Of The First Mehl:

3568 Savaiyay (Praises Of Guru Nanak)

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥


ik ōunkār satigur prasād .

 • One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

3568 Savaiyay (Praises Of Guru Nanak)

ਇਕ ਮਨਿ ਪੁਰਖੁ ਧਿਆਇ ਬਰਦਾਤਾ ॥


ik man purakh dhiāi baradātā .

 • Meditate single-mindedly on the Primal Lord God, the Bestower of blessings.

3568 Savaiyay (Praises Of Guru Nanak)

ਸੰਤ ਸਹਾਰੁ ਸਦਾ ਬਿਖਿਆਤਾ ॥


sant sahār sadā bikhiātā .

 • He is the Helper and Support of the Saints, manifest forever.

3568 Savaiyay (Praises Of Guru Nanak)

ਤਾਸੁ ਚਰਨ ਲੇ ਰਿਦੈ ਬਸਾਵਉ ॥


tās charan lē ridai basāvau .

 • Grasp His Feet and enshrine them in your heart.

3568 Savaiyay (Praises Of Guru Nanak)

ਤਉ ਪਰਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਨ ਗਾਵਉ ॥੧॥


tau param gurū nānak gun gāvau .1.

 • Then, let us sing the Glorious Praises of the most exalted Guru Nanak. ||1||

3568 Savaiyay (Praises Of Guru Nanak)

ਗਾਵਉ ਗੁਨ ਪਰਮ ਗੁਰੂ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਦੁਰਤ ਨਿਵਾਰਣ ਸਬਦ ਸਰੇ ॥


gāvau gun param gurū sukh sāgar durat nivāran sabad sarē .

 • I sing the Glorious Praises of the most exalted Guru Nanak, the Ocean of peace, the Eradicator of sins, the sacred pool of the Shabad, the Word of God.

3568 Savaiyay (Praises Of Guru Nanak)

ਗਾਵਹਿ ਗੰਭੀਰ ਧੀਰ ਮਤਿ ਸਾਗਰ ਜੋਗੀ ਜੰਗਮ ਧਿਆਨੁ ਧਰੇ ॥


gāvah ganbhīr dhīr mat sāgar jōgī jangam dhiān dharē .

 • The beings of deep and profound understanding, oceans of wisdom, sing of Him; the Yogis and wandering hermits meditate on Him.

3568 Savaiyay (Praises Of Guru Nanak)

ਗਾਵਹਿ ਇੰਦ੍ਰਾਦਿ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦਿਕ ਆਤਮ ਰਸੁ ਜਿਨਿ ਜਾਣਿਓ ॥


gāvah indrād bhagat prahilādik ātam ras jin jāniō .

 • Indra and devotees like Prahlaad, who know the joy of the soul, sing of Him.

3568 Savaiyay (Praises Of Guru Nanak)

ਕਬਿ ਕਲ ਸੁਜਸੁ ਗਾਵਉ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਰਾਜੁ ਜੋਗੁ ਜਿਨਿ ਮਾਣਿਓ ॥੨॥


kab kal sujas gāvau gur nānak rāj jōg jin māniō .2.

 • KAL the poet sings the Sublime Praises of Guru Nanak, who enjoys mastery of Raja Yoga, the Yoga of meditation and success. ||2||

3568 Savaiyay (Praises Of Guru Nanak)

ਗਾਵਹਿ ਜਨਕਾਦਿ ਜੁਗਤਿ ਜੋਗੇਸੁਰ ਹਰਿ ਰਸ ਪੂਰਨ ਸਰਬ ਕਲਾ ॥


gāvah janakād jugat jōgēsur har ras pūran sarab kalā .

 • King Janak and the great Yogic heroes of the Lord's Way, sing the Praises of the All-powerful Primal Being, filled with the sublime essence of the Lord.

3568 Savaiyay (Praises Of Guru Nanak)

ਗਾਵਹਿ ਸਨਕਾਦਿ ਸਾਧ ਸਿਧਾਦਿਕ ਮੁਨਿ ਜਨ ਗਾਵਹਿ ਅਛਲ ਛਲਾ ॥


gāvah sanakād sādh sidhādik mun jan gāvah ashal shalā .

 • Sanak and Brahma's sons, the Saadhus and Siddhas, the silent sages and humble servants of the Lord sing the Praises of Guru Nanak, who cannot be deceived by the great deceiver.

3568 Savaiyay (Praises Of Guru Nanak)

ਗਾਵੈ ਗੁਣ ਧੋਮੁ ਅਟਲ ਮੰਡਲਵੈ ਭਗਤਿ ਭਾਇ ਰਸੁ ਜਾਣਿਓ ॥


gāvai gun dhōm atal mandalavai bhagat bhāi ras jāniō .

 • Dhoma the seer and Dhroo, whose realm is unmoving, sing the Glorious Praises of Guru Nanak, who knows the ecstasy of loving devotional worship.

3568 Savaiyay (Praises Of Guru Nanak)

ਕਬਿ ਕਲ ਸੁਜਸੁ ਗਾਵਉ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਰਾਜੁ ਜੋਗੁ ਜਿਨਿ ਮਾਣਿਓ ॥੩॥


kab kal sujas gāvau gur nānak rāj jōg jin māniō .3.

 • KAL the poet sings the Sublime Praises of Guru Nanak, who enjoys mastery of Raja Yoga. ||3||

3568 Savaiyay (Praises Of Guru Nanak)

ਗਾਵਹਿ ਕਪਿਲਾਦਿ ਆਦਿ ਜੋਗੇਸੁਰ ਅਪਰੰਪਰ ਅਵਤਾਰ ਵਰੋ ॥


gāvah kapilād ād jōgēsur aparanpar avatār varō .

 • Kapila and the other Yogis sing of Guru Nanak. He is the Avataar, the Incarnation of the Infinite Lord.

3568 Savaiyay (Praises Of Guru Nanak)

ਗਾਵੈ ਜਮਦਗਨਿ ਪਰਸਰਾਮੇਸੁਰ ਕਰ ਕੁਠਾਰੁ ਰਘੁ ਤੇਜੁ ਹਰਿਓ ॥


gāvai jamadagan parasarāmēsur kar kuthār ragh tēj hariō .

 • Parasraam the son of Jamdagan, whose axe and powers were taken away by Raghuvira, sing of Him.

3568 Savaiyay (Praises Of Guru Nanak)

ਉਧੌ ਅਕ੍ਰੂਰੁ ਬਿਦਰੁ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸਰਬਾਤਮੁ ਜਿਨਿ ਜਾਣਿਓ ॥


udhau akrūr bidar gun gāvai sarabātam jin jāniō .

 • Udho, Akrur and Bidur sing the Glorious Praises of Guru Nanak, who knows the Lord, the Soul of All.

3568 Savaiyay (Praises Of Guru Nanak)

ਕਬਿ ਕਲ ਸੁਜਸੁ ਗਾਵਉ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਰਾਜੁ ਜੋਗੁ ਜਿਨਿ ਮਾਣਿਓ ॥੪॥


kab kal sujas gāvau gur nānak rāj jōg jin māniō .4.

 • KAL the poet sings the Sublime Praises of Guru Nanak, who enjoys mastery of Raja Yoga. ||4||

3568 Savaiyay (Praises Of Guru Nanak)

ਗਾਵਹਿ ਗੁਣ ਬਰਨ ਚਾਰਿ ਖਟ ਦਰਸਨ ਬ੍ਰਹਮਾਦਿਕ ਸਿਮਰੰਥਿ ਗੁਨਾ ॥


gāvah gun baran chār khat darasan brahamādik simaranth gunā .

 • The four castes and the six Shaastras sing His Glorious Praises; Brahma and the others contemplate His Virtues.

3568 Savaiyay (Praises Of Guru Nanak)

ਗਾਵੈ ਗੁਣ ਸੇਸੁ ਸਹਸ ਜਿਹਬਾ ਰਸ ਆਦਿ ਅੰਤਿ ਲਿਵ ਲਾਗਿ ਧੁਨਾ ॥


gāvai gun sēs sahas jihabā ras ād ant liv lāg dhunā .

 • The thousand-tongued serpent king sings His Praises with delight, remaining lovingly attached to Him.

3568 Savaiyay (Praises Of Guru Nanak)

ਗਾਵੈ ਗੁਣ ਮਹਾਦੇਉ ਬੈਰਾਗੀ ਜਿਨਿ ਧਿਆਨ ਨਿਰੰਤਰਿ ਜਾਣਿਓ ॥


gāvai gun mahādēu bairāgī jin dhiān nirantar jāniō .

 • Shiva, detached and beyond desire, sings the Glorious Praises of Guru Nanak, who knows the Lord's endless meditation.

3568 Savaiyay (Praises Of Guru Nanak)

ਕਬਿ ਕਲ ਸੁਜਸੁ ਗਾਵਉ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਰਾਜੁ ਜੋਗੁ ਜਿਨਿ ਮਾਣਿਓ ॥੫॥


kab kal sujas gāvau gur nānak rāj jōg jin māniō .5.

 • KAL the poet sings the Sublime Praises of Guru Nanak, who enjoys mastery of Raja Yoga. ||5||

3568 Savaiyay (Praises Of Guru Nanak)

ਰਾਜੁ ਜੋਗੁ ਮਾਣਿਓ ਬਸਿਓ ਨਿਰਵੈਰੁ ਰਿਦੰਤਰਿ ॥


rāj jōg māniō basiō niravair ridantar .

 • He mastered Raja Yoga, and enjoys sovereignty over both worlds; the Lord, beyond hate and revenge, is enshrined within His Heart.

3568 Savaiyay (Praises Of Guru Nanak)

ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਸਗਲ ਉਧਰੀ ਨਾਮਿ ਲੇ ਤਰਿਓ ਨਿਰੰਤਰਿ ॥


srisat sagal udharī nām lē tariō nirantar .

 • The whole world is saved, and carried across, chanting the Naam, the Name of the Lord.

3568 Savaiyay (Praises Of Guru Nanak)

ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ ਸਨਕਾਦਿ ਆਦਿ ਜਨਕਾਦਿ ਜੁਗਹ ਲਗਿ ॥


gun gāvah sanakād ād janakād jugah lag .

 • Sanak and Janak and the others sing His Praises, age after age.

3568 Savaiyay (Praises Of Guru Nanak)

ਧੰਨਿ ਧੰਨਿ ਗੁਰੁ ਧੰਨਿ ਜਨਮੁ ਸਕਯਥੁ ਭਲੌ ਜਗਿ ॥


dhann dhann gur dhann janam sakayath bhalau jag .

 • Blessed, blessed, blessed and fruitful is the sublime birth of the Guru into the world.

3568 Savaiyay (Praises Of Guru Nanak)

ਪਾਤਾਲ ਪੁਰੀ ਜੈਕਾਰ ਧੁਨਿ ਕਬਿ ਜਨ ਕਲ ਵਖਾਣਿਓ ॥


pātāl purī jaikār dhun kab jan kal vakhāniō .

 • Even in the nether regions, His Victory is celebrated; so says KAL the poet.

3568 Savaiyay (Praises Of Guru Nanak)

ਹਰਿ ਨਾਮ ਰਸਿਕ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਰਾਜੁ ਜੋਗੁ ਤੈ ਮਾਣਿਓ ॥੬॥


har nām rasik nānak gur rāj jōg tai māniō .6.

 • You are blessed with the Nectar of the Lord's Name, O Guru Nanak; You have mastered Raja Yoga, and enjoy sovereignty over both worlds. ||6||

3568 Savaiyay (Praises Of Guru Nanak)

ਸਤਜੁਗਿ ਤੈ ਮਾਣਿਓ ਛਲਿਓ ਬਲਿ ਬਾਵਨ ਭਾਇਓ ॥


satajug tai māniō shaliō bal bāvan bhāiō .

 • In the Golden Age of Sat Yuga, You were pleased to deceive Baal the king, in the form of a dwarf.

3568 Savaiyay (Praises Of Guru Nanak)

ਤ੍ਰੇਤੈ ਤੈ ਮਾਣਿਓ ਰਾਮੁ ਰਘੁਵੰਸੁ ਕਹਾਇਓ ॥


trētai tai māniō rām raghuvans kahāiō .

 • In the Silver Age of Traytaa Yuga, You were called Raam of the Raghu dynasty.

3568 Savaiyay (Praises Of Guru Nanak)

ਦੁਆਪੁਰਿ ਕ੍ਰਿਸਨ ਮੁਰਾਰਿ ਕੰਸੁ ਕਿਰਤਾਰਥੁ ਕੀਓ ॥


duāpur krisan murār kans kiratārath kīō .

 • In the Brass Age of Dwaapur Yuga, You were Krishna; You killed Mur the demon and saved Kans.

3568 Savaiyay (Praises Of Guru Nanak)

ਉਗ੍ਰਸੈਣ ਕਉ ਰਾਜੁ ਅਭੈ ਭਗਤਹ ਜਨ ਦੀਓ ॥


ugrasain kau rāj abhai bhagatah jan dīō .

 • You blessed Ugrasain with a kingdom, and You blessed Your humble devotees with fearlessness.

3568 Savaiyay (Praises Of Guru Nanak)

ਕਲਿਜੁਗਿ ਪ੍ਰਮਾਣੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰੁ ਅੰਗਦੁ ਅਮਰੁ ਕਹਾਇਓ ॥


kalijug pramān nānak gur angad amar kahāiō .

 • In the Iron Age, the Dark Age of Kali Yuga, You are known and accepted as Guru Nanak, Guru Angad and Guru Amar Das.

3568 Savaiyay (Praises Of Guru Nanak)

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਜੁ ਅਬਿਚਲੁ ਅਟਲੁ ਆਦਿ ਪੁਰਖਿ ਫੁਰਮਾਇਓ ॥੭॥


srī gurū rāj abichal atal ād purakh phuramāiō .7.

 • The sovereign rule of the Great Guru is unchanging and permanent, according the Command of the Primal Lord God. ||7||

3568 Savaiyay (Praises Of Guru Nanak)

ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਰਵਿਦਾਸੁ ਭਗਤੁ ਜੈਦੇਵ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ॥


gun gāvai ravidās bhagat jaidēv trilōchan .

 • His Glorious Praises are sung by the devotees Ravi Daas, Jai Dayv and Trilochan.

3568 Savaiyay (Praises Of Guru Nanak)

ਨਾਮਾ ਭਗਤੁ ਕਬੀਰੁ ਸਦਾ ਗਾਵਹਿ ਸਮ ਲੋਚਨ ॥


nāmā bhagat kabīr sadā gāvah sam lōchan .

 • The devotees Naam Dayv and Kabeer praise Him continually, knowing Him to be even-eyed.

3568 Savaiyay (Praises Of Guru Nanak)

ਭਗਤੁ ਬੇਣਿ ਗੁਣ ਰਵੈ ਸਹਜਿ ਆਤਮ ਰੰਗੁ ਮਾਣੈ ॥


bhagat bēn gun ravai sahaj ātam rang mānai .

 • The devotee Baynee sings His Praises; He intuitively enjoys the ecstasy of the soul.

3568 Savaiyay (Praises Of Guru Nanak)

ਜੋਗ ਧਿਆਨਿ ਗੁਰ ਗਿਆਨਿ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰਭ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਣੈ ॥


jōg dhiān gur giān binā prabh avar n jānai .

 • He is the Master of Yoga and meditation, and the spiritual wisdom of the Guru; He knows none other except God.

3568 Savaiyay (Praises Of Guru Nanak)

ਸੁਖਦੇਉ ਪਰੀਖ੍ਯਤੁ ਗੁਣ ਰਵੈ ਗੋਤਮ ਰਿਖਿ ਜਸੁ ਗਾਇਓ ॥


sukhadēu parīkhyat gun ravai gōtam rikh jas gāiō .

 • Sukh Dayv and Preekhyat sing His Praises, and Gautam the rishi sings His Praise.

3568 Savaiyay (Praises Of Guru Nanak)

ਕਬਿ ਕਲ ਸੁਜਸੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਨਿਤ ਨਵਤਨੁ ਜਗਿ ਛਾਇਓ ॥੮॥


kab kal sujas nānak gur nit navatan jag shāiō .8.

 • Says KAL the poet, the ever-fresh praises of Guru Nanak are spread throughout the world. ||8||

3568 Savaiyay (Praises Of Guru Nanak)

ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ ਪਾਯਾਲਿ ਭਗਤ ਨਾਗਾਦਿ ਭੁਯੰਗਮ ॥


gun gāvah pāyāl bhagat nāgād bhuyangam .

 • In the nether worlds, His Praises are sung by the devotees like Shaysh-naag in serpent form.

3568 Savaiyay (Praises Of Guru Nanak)

ਮਹਾਦੇਉ ਗੁਣ ਰਵੈ ਸਦਾ ਜੋਗੀ ਜਤਿ ਜੰਗਮ ॥


mahādēu gun ravai sadā jōgī jat jangam .

 • Shiva, the Yogis and the wandering hermits sing His Praises forever.

3568 Savaiyay (Praises Of Guru Nanak)

ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਮੁਨਿ ਬ੍ਯਾਸੁ ਜਿਨਿ ਬੇਦ ਬ੍ਯਾਕਰਣ ਬੀਚਾਰਿਅ ॥


gun gāvai mun byās jin bēd byākaran bīchāri .

 • Vyaas the silent sage, who studied the Vedas and its grammar, sings His Praise.

3568 Savaiyay (Praises Of Guru Nanak)

ਬ੍ਰਹਮਾ ਗੁਣ ਉਚਰੈ ਜਿਨਿ ਹੁਕਮਿ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਸਵਾਰੀਅ ॥


brahamā gun ucharai jin hukam sabh srisat savārī .

 • His Praises are sung by Brahma, who created the entire universe by God's Command.

3568 Savaiyay (Praises Of Guru Nanak)

ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਖੰਡ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮੁ ਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਸਮ ਜਾਣਿਓ ॥


brahamand khand pūran braham gun niragun sam jāniō .

 • God fills the galaxies and realms of the universe; He is known to be the same, manifest and unmanifest.

3568 Savaiyay (Praises Of Guru Nanak)

ਜਪੁ ਕਲ ਸੁਜਸੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਸਹਜੁ ਜੋਗੁ ਜਿਨਿ ਮਾਣਿਓ ॥੯॥


jap kal sujas nānak gur sahaj jōg jin māniō .9.

 • KAL chants the Sublime Praises of Guru Nanak, who enjoys mastery of Yoga. ||9||

3568 Savaiyay (Praises Of Guru Nanak)

ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ ਨਵ ਨਾਥ ਧੰਨਿ ਗੁਰੁ ਸਾਚਿ ਸਮਾਇਓ ॥


gun gāvah nav nāth dhann gur sāch samāiō .

 • The nine masters of Yoga sing His Praises; blessed is the Guru, who is merged into the True Lord.

3568 Savaiyay (Praises Of Guru Nanak)

ਮਾਂਧਾਤਾ ਗੁਣ ਰਵੈ ਜੇਨ ਚਕ੍ਰਵੈ ਕਹਾਇਓ ॥


mānhdhātā gun ravai jēn chakravai kahāiō .

 • Maandhaataa, who called himself ruler of all the world, sings His Praises.

3568 Savaiyay (Praises Of Guru Nanak)

ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਬਲਿ ਰਾਉ ਸਪਤ ਪਾਤਾਲਿ ਬਸੰਤੌ ॥


gun gāvai bal rāu sapat pātāl basantau .

 • Bal the king, dwelling in the seventh underworld, sings His Praises.

3568 Savaiyay (Praises Of Guru Nanak)

ਭਰਥਰਿ ਗੁਣ ਉਚਰੈ ਸਦਾ ਗੁਰ ਸੰਗਿ ਰਹੰਤੌ ॥


bharathar gun ucharai sadā gur sang rahantau .

 • Bhart'har, abiding forever with Gorakh, his guru, sings His Praises.

3568 Savaiyay (Praises Of Guru Nanak)

ਦੂਰਬਾ ਪਰੂਰਉ ਅੰਗਰੈ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਸੁ ਗਾਇਓ ॥


dūrabā parūrau angarai gur nānak jas gāiō .

 • Doorbaasaa, King Puro and Angra sing the Praises of Guru Nanak.

3568 Savaiyay (Praises Of Guru Nanak)

ਕਬਿ ਕਲ ਸੁਜਸੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਘਟਿ ਘਟਿ ਸਹਜਿ ਸਮਾਇਓ ॥੧੦॥


kab kal sujas nānak gur ghat ghat sahaj samāiō .10.

 • Says KAL the poet, the Sublime Praises of Guru Nanak intuitively permeate each and every heart. ||10||

3568 Savaiyay (Praises Of Guru Nanak)

Based on Bootstrap | Data Source Sikher.com | About